Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

«Η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός δεν σχετίζεται ούτε στο ελάχιστο με την ύδρευση της Μεγάλης Παναγίας, τουναντίον θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζει το χωριό».

Μετά το χθεσινό–γεμάτο μυθεύματα και παραπληροφόρηση– δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΥΓΗ με τίτλο «Η Αυγή στις Σκουριές», η Ελληνικός Χρυσός, η οποία συνήθως δεν απαντά σε κάθε είδους κακόβουλα δημοσιεύματα, αντέδρασε. Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Δημήτρης Δημητριάδης έστειλε μια επιστολή προς την εφημερίδα ΑΥΓΗ, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί όχι απλά η αλήθεια, αλλά η πραγματικότητα, διότι τα γραφόμενα στο άρθρο ξεπερνούσαν και τα όρια του παραφυσικού…

Δείτε παρακάτω προς τα βασικά σημεία της επιστολής- απάντησης, από τον κ. Δημήτρη Δημητριάδη:

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός κατέστησε σαφές ότι περιεχόμενο των «καταγγελιών» σχετικά με μείωση της αντλητικής ικανότητας των γεωτρήσεων της κοινότητας Μεγάλης Παναγίας, είναι ανυπόστατο και αποτελεί προϊόν παραπληροφόρησης.

Η τοποθέτηση του περιελάβανε μια σειρά από πολύ συγκεκριμένες και σαφείς επεξηγήσεις, ενδιαφέρουσες τόπο για τον δημοσιογραφικό κόσμο όσο και για τους κατοίκους της περιοχής:

  • Στις Σκουριές δεν πραγματοποιήθηκε ούτε πραγματοποιείται καμία άντληση νερών.
  • Οι υδρευτικές γεωτρήσεις της Μεγάλης Παναγίας αντλούν τα νερά από διαφορετική υδρολογική λεκάνη και δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν της περιοχής των Σκουριών.
  • Το θέμα της παρατεταμένης ανομβρίας στην Χαλκιδική έχει συζητηθεί και στον Πολύγυρο μετά από Πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής και με την συμμετοχή όλων των περιφερειακών Συμβούλων και άλλων φορέων, καθώς την τελευταία τριετία η ετήσια ποσότητα βροχόπτωσης μειώνεται σταθερά.
  • Η τροφοδοσία του φράγματος της Μεγάλης Παναγίας γίνεται από επιφανειακά νερά της περιοχής τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις Σκουριές.
  • Στην Τσικάρα πραγματοποιείται μόνο μία ερευνητική γεώτρηση που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως αποστραγγιστική καθότι λαμβάνει δείγματα του εδάφους. Δεν έρχεται καν σε επαφή με τα νερά της περιοχής!
  • Αν οι αρχές της Μεγάλης Παναγίας το επέτρεπαν, η Ελληνικός Χρυσός θα μπορούσε να εφαρμόσει το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης για τα υδρευτικά σημεία του χωριού (http://environmental.hellas-gold.com/ ). Μια τέτοια συνεργασία πιθανότατα θα είχε επιλύσει το πρόβλημα.

Η Ελληνικός Χρυσός, με πνεύμα συνεργασίας και με διαχρονική κοινωνική ευαισθησία για την περιοχή της Β.Α. Χαλκιδικής, προτίθεται να βοηθήσει ενεργά στην λύση του υδρευτικού προβλήματος της Μεγάλης Παναγίας, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τη συνεισφορά στην κοινωνία και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων αυτού του τόπου.

Δείτε εδώ ολόκληρη την επιστολή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Ελληνικός Χρυσός κ. Δημήτρη Δημητριάδη.