ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ

Ανατρέχοντας σε αρχαίους συγγραφείς και Ευρωπαίους περιηγητές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου την περίοδο μετά το 16ο αιώνα, θα διαπιστώσουμε τη σημασία που έδιναν στην ύπαρξη κυρίως μεταλλικών ορυκτών, πρώτων υλών για την παραγωγή χρυσού, αργύρου, κασσίτερου, χαλκού και σιδήρου. Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων έχουν εντοπισθεί ορυκτά του μολύβδου ή/και του χαλκού, ίχνη αρχαίων/παλαιών εκμεταλλεύσεων, ενώ έχουν εντοπισθεί και αρχαίες μεταλλουργικές σκωρίες σε απόμερα σήμερα νησιά, όπως η Κέρος στα Kουφονήσια. Σημαντικά ορυκτά του παρελθόντος ήταν, επίσης, το θείο αλλά και «ιδιόμορφα» θειικά άλατα (alum – στυπτηρίες) που χρησιμοποιούνταν για ιατρικούς – φαρμακευτικούς σκοπούς. Tέτοια ορυκτά είχαν εντοπισθεί σε ηφαιστειογενείς περιοχές όπως η Mήλος, η Λήμνος και η Σάμος, νησιά που ήταν διάσημα και για τις ειδικές γαίες τους. Eκτός αυτών, σημαντικός θεωρείτο ο εντοπισμός κατάλληλων αργίλων κεραμουργίας και σχεδόν κάθε σημαντική ελληνική πόλη παρήγαγε τα δικά της κεραμικά προϊόντα, χωρίς να αποκλείει τις εισαγωγές και εξαγωγές σε άλλες περιοχές τόσο μακρινές όσο η Ανδαλουσία της Iσπανίας.

Σήμερα, ο αριθμός των ορυκτών και πετρωμάτων που βρίσκουν κοινές ή εξειδικευμένες εφαρμογές είναι εκατοντάδες. Γενικά οι ορυκτές πρώτες ύλες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Μεταλλικά ορυκτά, ενεργειακές πρώτες ύλες και βιομηχανικά ορυκτά & πετρώματα.

Στη χώρα μας φιλοξενούνται κοιτάσματα (αξιοποιήσιμες πρώτες ύλες) και των τριών κατηγοριών και αξιοποιούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Tο τελευταίο διάστημα γράφονται διάφορα άρθρα στον ημερήσιο Tύπο σχετικά με την ύπαρξη σπάνιων ορυκτών στη χώρα μας, δίνοντας μερικές φορές την εντύπωση ότι περιμένουμε αυτά για να αναπτυχθεί η χώρα. Πρώτα από όλα, για την έρευνα και εκμετάλλευση αυτών των «εξωτικών» ορυκτών απαιτείται εξειδικευμένη τεχνογνωσία, η οποία για να αποκτηθεί θα περάσουν χρόνια και εμπειρία πεδίου και μεθόδων εξόρυξης και εμπλουτισμού. Ίσως να είναι ένας μακρινός στόχος, ο οποίος, όμως, θα προκύψει από ενδελεχή μελέτη των μέχρι τώρα δεδομένων.

Tι γίνεται σήμερα στη χώρα μας; Ίσως δεν το γνωρίζουν πολλοί, για μια ομάδα ορυκτών αποτελούμε σημαντικό και δυναμικό παράγοντα σε ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο. Πιο συγκεκριμένα: Από τα μεταλλικά ορυκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο βωξίτης (παραγωγή αλουμινίου) και τα σιδηρονικελιούχα (παραγωγή νικελίου). Μικρότερες εκμεταλλεύσεις πραγματοποιούνται σε κοιτάσματα μεικτών θειούχων (παραγωγή μολύβδου – ψευδαργύρου), ενώ η αξιοποίηση χρυσοφόρων αποθέσεων σχεδιάζεται για το εγγύς μέλλον. Όσον αφορά τα ενεργειακά, στη χώρα μας απουσιάζουν οι υψηλής απόδοσης «παλαιοί» γαιάνθρακες, όπως ο λιθάνθρακας και ο ανθρακίτης, ενώ αντίθετα έχουμε σημαντικά κοιτάσματα λιγνιτών οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Aν αυτός ο γαιάνθρακας ήταν γεωλογικά τόσο παλαιός όσο οι λιθάνθρακες της βόρειας Ευρώπης, η θερμική του απόδοση θα ήταν τέτοια που η ενεργειακή μας αυτονομία θα ήταν χρονικά πενταπλάσια της σημερινής. H εκμετάλλευση υδρογονανθράκων (φυσικό αέριο και πετρέλαιο) που ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘80 από ξένες εταιρείες πραγματοποιείται σήμερα από ελληνικούς φορείς, οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων.  

Αξιολόγηση

Συγκεκριμένα, μετά από αξιολόγηση των μέχρι σήμερα ερευνητικών δεδομένων έχουν εντοπισθεί και αποδειχθεί ολοκληρωμένα πετρελαϊκά συστήματα, δηλαδή η συνύπαρξη των απαραίτητων προϋποθέσεων για τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε κάποιες από αυτές οι προϋποθέσεις είναι περισσότερο βέβαιες σε άλλες λιγότερες. Εναπόκειται στο κράτος να ανοίξει την αγορά έρευνας και παραγωγής, που είναι ανεξήγητα κλειστή για πολλά χρόνια. Ήδη έχουν εντοπιστεί και βρίσκονται σε εκμετάλλευση τα κοιτάσματα του Πρίνου και της Νότιας Καβάλας στο Θρακικό Πέλαγος, και έχουν ανακαλυφθεί τα μικρά κοιτάσματα στη θαλάσσια περιοχή του Κατάκολου, στην περιοχή της Επανωμής και στις Αλυκές στη Ζάκυνθο.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να δοθεί στην τρίτη κατηγορία ορυκτών πρώτων υλών, αυτή των βιομηχανικών ορυκτών & πετρωμάτων, μια και αυτή αποτελεί δυναμικό παράγοντα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, είναι προσανατολισμένη κυρίως στις εξαγωγές και το κυριότερο βρίσκει εφαρμογές σε περιβαλλοντικά θέματα, όπως πυροπροστασία, θερμομόνωση, προσρόφηση/εξουδετέρωση επιβλαβών ή μη επιθυμητών ρευστών, φιλτράρισμα νερού, εδαφοβελτίωση, εναλλακτικές πρώτες ύλες για μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι μία ομάδα παραπροϊόντων μεταλλουργίας ή μεταλλευτικής δραστηριότητας και καύσης ενεργειακών ορυκτών υπάγεται σε αυτή την κατηγορία και εμμέσως λειτουργεί θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος, καθόσον αυτά τα παραπροϊόντα βρίσκουν βιομηχανικές εφαρμογές (ανακύκλωση). Παράδειγμα αναφέρονται: η ιπτάμενη τέφρα που προκύπτει από τους λιγνιτικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ορισμένοι τύποι της με κατάλληλα χημικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται από την τσιμεντοβιομηχανία, οι ηφαιστειακοί τόφφοι που καλύπτουν κοιτάσματα μπεντονίτη (στείρα υπερκείμενα) και ο μη διογκούμενος περλίτης που χρησιμοποιούνται ως φυσικές ποζολάνες στην τσιμεντοβιομηχανία.  

Διαχωρισμός

Γενικά, τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα χωρίζονται σε κοινά ορυκτά που εξορύσσονται σε μεγάλες ποσότητες και είναι σχετικά φθηνά, όπως οι άργιλοι κεραμευτικής, ο κοινός γύψος με ανυδρίτη, ο κοινός ασβεστόλιθος, και σε εξειδικευμένα ορυκτά τα οποία εξορύσσονται σε μικρές ποσότητες, έχουν υψηλές τιμές, μια και αφορούν συγκεκριμένες αγορές, όπως ο υδομαγνησίτης, ο βρουσίτης, ο υπερ-καθαρός διατομίτης, ο υπέρλευκος ασβεστίτης και τάλκης, ο καολίνης πορσελάνης, ο μουλλίτης και άλλα. Tα ορυκτά αυτά χωρίζονται σε:  

Φυσικά υλικά, όπως ο λειοτριβημένος ασβεστίτης, ο καολίνης, οι ζεόλιθοι, ο χαλαζίας, οι άστριοι, ο γύψος. Xημικά ή/και θερμικά επεξεργασμένα υλικά, όπως οι ενεργοποιημένοι νατρούχοι μπεντονίτες, οι φρυγμένοι διατομίτες, ο διογκωμένος περλίτης, τα επικαλυμμένα με οργανικές ενώσεις πολυ-λειτουργικά πληρωτικά (fillers), ο μετακαολίνης, ο ημιυδρίτης [plaster of Paris]. Συνθετικά προϊόντα, όπως ο χημικά καθιζάνων ασβεστίτης, ειδικοί ζεόλιθοι, μουλλίτης, υδροξείδιο του αργιλίου.

Στη χώρα μας παράγονται πρώτες ύλες των δύο πρώτων κατηγοριών. Eνδεικτικά αναφέρεται ότι η χώρα μας είναι η μόνη χώρα στην E.E. παραγωγής φυσικού μείγματος χουντίτη-υδρομαγνησίτη (σημαντικά ορυκτά που χρησιμοποιούνται και σε εφαρμογές πυροπροστασίας), πρώτη χώρα διεθνώς σε παραγωγή περλίτη και δεύτερη στην παραγωγή κίσσηρης (ελαφρόπετρα) [σημαντικές πρώτες ύλες και για την παραγωγή μονωτικών δομικών υλικών] και μπεντονίτη (σημαντική χρήση και ως προσροφητικό ανεπιθύμητων ρευστών), ενώ είναι πρώτη στην εξαγωγή μαγνησίτη στην E.E.

[ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ, του Μιχαήλ Σταματάκη]