ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟΝ ΦΠΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ!

4b529109357241d8a69e06b6cd384460Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την κατάσταση της ρευστότητας στην αγορά αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πίσω από το success story της κυβέρνησης για την υπέρβαση των φορολογικών εσόδων κρύβονται χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες πληγωμένες από την παρατεταμένη ύφεση και την απουσία τραπεζικής χρηματοδότησης, επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως κεφάλαιο κίνησης τους φόρους που εισπράττουν για λογαριασμό του δημοσίου και κυρίως τον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο σύνολο του 2016 ο συνολικός ΦΠΑ που βεβαιώθηκε μετά από τη σχετική υποβολή περιοδικών δηλώσεων από τις επιχειρήσεις ανήλθε σε 11,4 δις ευρώ. Από αυτό το ποσό πληρώθηκαν εμπρόθεσμα τα 9,7 δις ευρώ, δηλαδή πληρώνεται εμπρόθεσμα το 84% του ΦΠΑ. Το υπόλοιπο ποσό είτε ρυθμίστηκε από τις επιχειρήσεις είτε παραμένει ληξιπρόθεσμο.

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να μην πληρώσουν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ που τους έχει βεβαιωθεί επιβαρύνονται για κάθε μήνα καθυστέρησης με 0,73%, δηλαδή με 8,76% ετησίως.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο ΦΠΑ είναι αυτός που δηλώνεται και δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ που δεν εμφανίζεται ποτέ στα βιβλία των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών λόγω της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην απώλεια φορολογικών εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Πιο συγκεκριμένα, ο ΦΠΑ που θα μπορούσε να εισπραχθεί ανερχόταν το 2014 στα 17,6 δισ. ευρώ αλλά τελικά εισπράχθηκαν μόνο 12,67 δισ., καθώς τα υπόλοιπα 4,9 δισ. χάθηκαν λόγω της φοροδιαφυγής, της μη βεβαίωσης και της απάτης με το συγκεκριμένο φόρο.

Το 2014, σύμφωνα με την έκθεση, το ποσοστό του ΦΠΑ που χάνεται περιορίστηκε στο 28% από 34% που ήταν το 2013 και 31% που ήταν το 2012. Η Ελλάδα, με το ποσοστό 28% απώλειας ΦΠΑ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ΕΕ στο συγκεκριμένο αρνητικό δείκτη, καθώς την ξεπερνά μόνο η Ρουμανία με 37,9%, η Λιθουανία με 36,8% και η Μάλτα με 35,3%. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 14%.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, του Σπύρου Δημητρέλη, 19/02/2017]