Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

foitites-06Η στήριξη της Ελληνικός Χρυσός στην εκπαίδευση εστιάζει στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων και στην υποστήριξη των μαθητών και φοιτητών της περιοχής. Λειτουργικές δαπάνες των τοπικών σχολείων, όπως είναι η θέρμανση και η αγορά νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καλύπτονται από την Εταιρεία, ενώ κάθε έτος επιβραβεύουμε με χρηματικά βραβεία τους τελειόφοιτους που επιτυγχάνουν την είσοδό τους σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Πρόγραμμα θερινής απασχόλησης φοιτητών Δήμου Αριστοτέλη

Το πρόγραμμα θερινής απασχόλησης προσφέρει στους νέους ανθρώπους, σπουδαστές από τον Δήμο Αριστοτέλη, την ευκαιρία να εξοικειωθούν με ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, να γνωρίσουν τη μεταλλευτική δραστηριότητα και να ζήσουν εκ των έσω την πραγματικότητα των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Πρόγραμμα Ανοιχτών Θυρών για κατοίκους, φοιτητές και μαθητές

Το πρόγραμμα Ανοιχτών Θυρών συνεχίστηκε το έτος 2015, με περισσότερους από 1.000 επισκέπτες στις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις μας. Μέσω του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός και να δουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας μας. Μέσα στο 2015 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις από φοιτητές, μαθητές, αλλά και από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής γύρω από τα μεταλλεία μας.

Η σταθερή για εμάς δέσμευση σε μία πολιτική ανοιχτών θυρών, έδωσε την ευκαιρία σε φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων, που σχετίζονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, να δουν το έργο μας και να συνομιλήσουν με το επιστημονικό προσωπικό μας εφ’ όλης της ύλης. Οι νέοι άνθρωποι που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τα μεταλλευτικά μας έργα, μπορούν να συναντήσουν επαγγελματίες και να συζητήσουν μαζί τους για τεχνικές και λειτουργικές πληροφορίες, προκειμένου να είναι ενήμεροι κατά την επιλογή του τομέα των σπουδών τους, αλλά και των επαγγελματικών προοπτικών τους.

Η γεωλογική έρευνα της Ελληνικός Χρυσός, αντικείμενο μελέτης και έρευνας για τους πρωτοπόρους γεωλόγους του Α.Π.Θ.

Η Γεωλογική Ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Γεωλογικό Ερευνητικό Τμήμα της Ελληνικός Χρυσός, ένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να εκπονήσουν έρευνα με αντικείμενο την κοιτασματολογία της περιοχής και να καταρτίσουν σχετική γεωλογική έκθεση. Η επιστημονική αυτή έρευνα, περιελάμβανε τρισδιάστατο (3D) σχεδιασμό και μοντελοποίηση κατά τα στάδια της αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης ενός έργου, με έμφαση στη χρήση και τις δυνατότητες καινοτόμων λογισμικών προγραμμάτων, μέσω παραδειγμάτων από το Μεταλλείο των Μαύρων Πετρών.

Η πρωτοβουλία αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσής μας, ως προς τη διαχρονική και έμπρακτη στήριξη της ακαδημαϊκής έρευνας σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια, μία φιλοσοφία που βρίσκει πρακτική εφαρμογή σε πολλά επίπεδα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Επίσης, ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο εργαστήριο που υποστηρίζει η Εταιρεία, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 στον Μαντέμ Λάκκο, εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων που πραγματοποιούνται με τη Society of Economic Geologists (SEG) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Φοιτητές του Πανεπιστημίου British Columbia στα εργοτάξια της Ελληνικός Χρυσός

Τον Μάιο του 2015, φοιτητές του Τμήματος Μεταλλειολογίας του Πανεπιστημίου British Columbia περιηγήθηκαν στα εργοτάξια της Ελληνικός Χρυσός, στο πλαίσιο της εκδρομής τους στην Ελλάδα. Οι 26 συμμετέχοντες φοιτητές πέρασαν δύο μέρες στη Χαλκιδική ώστε να μάθουν για την ελληνική μεταλλουργία και την ιστορία της. Επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις μας στην Ολυμπιάδα, όπου έμαθαν για την αποκατάσταση των παλαιών περιοχών απόθεσης μεταλλευτικών τελμάτων, ξεναγήθηκαν στις υπόγειες εγκαταστάσεις του μεταλλείου και ενημερώθηκαν για τον σχεδιασμό του έργου.

Σύμφωνα με τους φοιτητές: «Όλα τα μέλη της ομάδας που μας υποδέχτηκε ήταν σε θέση να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση, δείχνοντας το πάθος τους για τα έργα στα οποία συμμετέχουν».

Στο εργοτάξιο των Σκουριών ενημερώθηκαν για το πώς κατασκευάζεται και αναπτύσσεται το έργο και έλαβαν πληροφορίες για τις υπόγειες και επιφανειακές μεθόδους εκμετάλλευσής μεταλλείων που θα χρησιμοποιηθούν από το έργο. Ενημερώθηκαν επίσης, για τις πολιτικές Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της Εταιρείας και εκτίμησαν τη δουλειά που χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα μεταλλείο, με έναν περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Σύμφωνα με τους φοιτητές: «Ήταν ένα σπουδαίο παράδειγμα για το πώς ένα μεταλλείο μπορεί να περιορίσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα».