ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

47b9371a5ec847a6416d19e09506ac86_XLΗ Εταιρεία αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη στον Δήμο Αριστοτέλη. Στόχος της είναι να προσλαμβάνει το 90% των εργαζομένων της από τον Δήμο Αριστοτέλη. Επί του παρόντος, το 87% των εργαζομένων που προσλήφθηκαν είναι από την τοπική κοινωνία και οι πρακτικές πρόσληψης συνεχίζουν να παρακολουθούνται, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος. Πιο συγκεκριμένα, βελτιώνεται η έρευνα για νέους εργαζομένους μέσα από τον Δήμο Αριστοτέλη και πραγματοποιούνται περισσότερες συνεντεύξεις με τοπικούς υποψηφίους. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ψάχνουν ενεργά για νέους εργαζομένους από χωριά της περιοχής, τα οποία έχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η πρακτική άσκηση εργαζομένων και το πρόγραμμα θερινής απασχόλησης, είναι επίσης σημαντικές πρωτοβουλίες που βοηθούν να αναγνωρίζονται μελλοντικοί υποψήφιοι. Η εξασφάλιση της τοπικής απασχόλησης, είναι επομένως ένα ουσιαστικό θέμα για τις κοινότητές μας και την ίδια την Εταιρεία, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ανάπτυξη τοπικών επαγγελμάτων και την αποφασιστικότητα για επένδυση στην τοπική απασχόληση, εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Η πρόσληψη κατοίκων από τον Δήμο Αριστοτέλη, δίνει ένα κίνητρο σε μαθητές από τις τοπικές κοινωνίες να πραγματοποιήσουν σπουδές σχετικές με τον μεταλλευτικό κλάδο. Αναμένεται να έχουν δημιουργηθεί περίπου 5.000 θέσεις εργασίας για εργαζομένους και εργολάβους όταν και τα τρία έργα βρεθούν σε πλήρη λειτουργία, λόγω της αναπτυξιακής δυναμικής που καταγράφεται στην περιοχή. Η εταιρεία έχει λάβει πάνω από 8.200 αιτήσεις για εργασία στα Μεταλλεία Κασσάνδρας,–τα οποία αναδεικνύονται σε έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα–, 5.200 από τις οποίες προέρχονται από άλλους δήμους.

Επιπλέον, το γεγονός ότι πολλά στελέχη της Εταιρείας προέρχονται από την περιοχή, αυξάνει την εμπιστοσύνη των κοινωνιών προς τις πρακτικές και τα σχέδια της Εταιρείας. Ως μέρος της κοινότητας, η Εταιρεία συμβουλεύεται και συνεργάζεται συχνά για ζητήματα της περιοχής, τα οποία αφορούν στις γειτονιές μας, όπως για παράδειγμα η διαθεσιμότητα μη-χειρωνακτικών θέσεων εργασίας για γυναίκες που ενδιαφέρονται να εισέλθουν στον μεταλλευτικό κλάδο. Λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όλα τα σχόλια και προσαρμόζονται οι πρακτικές πρόσληψης, όποτε είναι δυνατό, όπως η πρόσφατη εστίαση στην πρόσληψη και εξειδίκευση γυναικών από τις τοπικές κοινωνίες ως προσωπικό ασφαλείας.

Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας

Πέραν των άμεσων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης μέσω συνεργαζόμενων εργολάβων, η Εταιρεία στηρίζει άλλες έμμεσες και επαγωγικές θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων τοπικών προμηθευτών, σταθμών πετρελαίου και πρατηρίων καυσίμων, και εταιρειών σίτισης και εστίασης.

Στηρίζει τον Προαθωνικό Οργανισμό Τουρισμού, ο οποίος έχει ως στόχο να αυξήσει την τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή. Μέσα από τις προσπάθειές του, το 2015, ο «Αριστοτελικός Περίπατος» έφερε 728 διανυκτερεύσεις στην περιοχή και βοήθησε στην επέκταση της τουριστικής περιόδου από 2,5 σε 4 μήνες ετησίως. Αξίζει να σημειώσουμε πως στην Αμμουλιανή, η πληρότητα έφτασε το 100% το 2015, παρά τη συνολική μείωση κατά 15% σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδύονται νέα επαγγέλματα και επωφελούνται υποστηρικτικοί κλάδοι που σχετίζονται με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και την τοπική οικονομία, δημιουργώντας ένα νέο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Τοπικοί προμηθευτές

Οι πολιτικές προμηθειών της Εταιρείας ακολουθούν τη στρατηγική για ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, προσφέροντας απασχόληση και συμβάσεις σε τοπικούς προμηθευτές. Κύρια θέματα διαχείρισης, σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μας, περιλαμβάνουν τη διαχείριση των τοπικών προμηθευτών, τη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος δικτύου μεταφορών, τον συνδυασμό και τη συνένωση φορτίων, τη χρήση διαμεταβιβαστικών κέντρων και τη διασφάλιση ότι οι προμηθευτές καθορίζουν και εφαρμόζουν ασφαλείς λειτουργικές πρακτικές. Η Ελληνικός Χρυσός συνεργάζεται επίσης με τοπικές επιχειρήσεις, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης.

Τουρισμός

Ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός κλάδος και πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης για ολόκληρο τον Δήμο Αριστοτέλη. Η Ελληνικός Χρυσός, στηρίζει τον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο τόσο στην ορεινή όσο και στην παράκτια ζώνη. Σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και με αρμόδιους τοπικούς φορείς, τουριστικά γραφεία και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, βοήθησε την ανάπτυξη σημαντικών προωθητικών ενεργειών, που είχαν ως στόχο την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού στον Δήμο Αριστοτέλη. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά με ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, εκτός του Αγίου Όρους, περισσότερων μαθητικών εκδρομών μέσα στον Δήμο, αύξηση του τουρισμού κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και ανάπτυξη νέων πόλων έλξης, όπως ο οινοτουρισμός και ο περιπατητικός τουρισμός.

Αγροτική ανάπτυξη

Για να στηρίξει και να ενθαρρύνει μια ευρεία οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή, η Εταιρεία υλοποιεί συνέργειες με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ειδικούς, για την εκπαίδευση των κατοίκων της περιοχής σε ένα εύρος αγροτικών πρακτικών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται σε εκτάσεις της Εταιρείας κοντά στο χωριό Στρατώνι, μια έρευνα για το φύτεμα και την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών βοτάνων, τα οποία δεν αναπτύσσονταν κατά το παρελθόν στην περιοχή.