ΕΝΝΕΑ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

56056c841c7c0d56ea859af1aee0de39_XLΟι περισσότεροι πολιτικοί αλλά και αναλυτές σήμερα μιλούν για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και την αντίστοιχη ανάπτυξη των μακροοικονομικών μεγεθών, κάτι που όμως δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα ελλείψει βασικών δομικών μεταρρυθμίσεων, χαμηλής ανταγωνιστικότητας, χειροτέρευσης των δημοσίων υπηρεσιών και αναποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Ο τρόπος για να επανεκκινηθεί η οικονομία δεν είναι σαφώς καθορισμένος και απαιτείται εθνικό σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αναλόγως της έκτασης και της σημαντικότητας της παρέμβασης που θα επιχειρηθεί.

Συνοπτικά, μπορούμε ν’ αναφέρουμε 9 βασικές ιδέες που θα συμβάλλουν στην αναθέρμανση και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας ως ακολούθως:

  1. Περαιτέρω χαλάρωση των capital controls

Η λογική της άρσης των κεφαλαιακών ελέγχων θα δώσει νέα ώθηση στην οικονομία καθώς θα δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μέσω των διασυνοριακών πληρωμών. Πρέπει για παράδειγμα άμεσα ν’ απελευθερωθούν οι αναλήψεις για όσα κεφάλαια επαναπατρίζονται αλλά και να διευρυνθεί το όριο εισαγωγών των επιχειρήσεων.

  1. Πλαστικό χρήμα και ψηφιακές συναλλαγές παντού

Για κάθε συναλλαγή άνω των 100 ευρώ θα μπορούσε να γίνει υποχρεωτική η χρήση καρτών με επιπλέον φοροαπαλλαγές αναλόγως του ύψους των δαπανών, κυρίως για δαπάνες υγείας και παιδείας ως υψηλής προστιθέμενης αξίας δημόσια αγαθά, γεγονός που θα καταπολεμήσει σε βάθος χρόνου την φοροδιαφυγή. Αυτό το γεγονός πρέπει να ισοδυναμεί αφενός με σημαντικά οφέλη για τον καταναλωτή μέσα από τις αυξημένες συναλλαγές με την παροχή εκπτώσεων, αλλά και τη σταδιακή μείωση των προμηθειών των τραπεζών ανά συναλλαγή για τους εμπόρους μέσω του ανταγωνισμού.

  1. Επιθετική αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων

Αυτό πρέπει να συμβεί κυρίως στα δάνεια των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με ενέσεις ρευστότητας για κεφάλαια κίνησης και νέα business plans από τράπεζες και funds ώστε να καταστούν βιώσιμες και να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Εναλλακτικά να υπάρχουν σενάρια συγχωνεύσεων ομοειδών επιχειρήσεων ώστε ν’ αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα αλλά και να διατηρηθούν κατά το πλείστον οι θέσεις εργασίας.

  1. Fast track για όλες τις επενδύσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ

Θα βοηθήσει τους διεθνείς επενδυτές έτσι ώστε να μπορούν να καταρτίσουν άμεσα το επενδυτικό τους πλάνο και να μην καταφεύγουν σε άλλες ανταγωνιστικότερες οικονομίες όπως π.χ στα Βαλκάνια, με δέσμευση σταθερού φορολογικού πλαισίου τουλάχιστον για μια δεκαετία.

  1. One stop shop για την αδειοδότηση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων

Αυτή η διαδικασία θα συμβάλλει ώστε να μπορεί να συστήνεται το πολύ σε μια εβδομάδα χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατικά εμπόδια μια επιχείρηση. Αναλόγως του κλάδου και της επένδυσης, θα μπορεί να γίνεται αυτόματη αξιολόγηση κατόπιν ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου, τόσο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με τις επιλέξιμες δαπάνες,όσο και του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου σε συνεργασία με τις τράπεζες για πρόσθετη χρηματοδότηση.

Επίσης η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών θα μπορούσε να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα για κάθε πρόσληψη είτε μερικής είτε πλήρους απασχόλησης, για τα πρώτα 5 χρόνια ασφάλισης του προσωπικού των νέων εταιριών.

  1. Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων  σταδιακά στο 20%

Η μείωση αυτή πρέπει να συνοδευθεί με ταυτόχρονη αποκλιμάκωση των έμμεσων φόρων κυρίως όσον αφορά στο ενεργειακό κόστος, αλλά και με συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές ανάλογα με τον εξαγωγικό προσανατολισμό της επιχείρησης και το ποσοστό του τζίρου που εξάγει, ώστε να δοθούν κίνητρα εξαγωγικής δραστηριότητας στην εγχώρια αγορά.

  1. Επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων

Πέραν των αυξημένων δημοσίων εσόδων από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του κράτους να δοθούν ευκαιρίες ανάπτυξης της οικονομίας, μέσω θέσπισης κινήτρων εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων αλλά και ίδρυσης νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας με την εταιρία ή την κοινοπραξία εταιριών που κέρδισαν τον διαγωνισμό που προκυρήχθηκε.

  1. Δραστική μείωση οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα

Αυτό πρέπει να γίνει κατόπιν καταγραφής και αξιολόγησης από ανεξάρτητο φορέα, σε εταιρίες που είναι φανερά ζημιογόνες ή χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο.Το προσωπικό των εταιριών αυτών θ΄ απορροφηθεί είτε μέσω διαδικασίας μόνιμης κινητικότητας  σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου που υπάρχουν ανάγκες, ή ανεπιλεγεί η ανάθεση σε ιδιώτη πάροχο (outsourcing) βάσει σύμβασης του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, μέρος του προσωπικού θα μπορούσε να συμβάλλει στην στελέχωση της επιχείρησης που θ’αναλάβει την εξυπηρέτηση του εν λόγω έργου.

  1. Απόδοση σημαντικού μέρους του ΕΝΦΙΑ στους δήμους

Ο ΕΝΦΙΑ είναι μακράν ο πιο αποτελεσματικός φόρος σε επίπεδο εσόδων σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού.  Θα μπορούσε ν’αποδοθεί σημαντικό μέρος των εσόδων εως και 80%  στην τοπική αυτοδιοίκηση,μέσω των αναπτυξιακών εταιριών των ΟΤΑ που θα στελεχωθούν με σύγχρονα στελέχη και managers από τον ιδιωτικό τομέα, ως θεματοφύλακες  των εσόδων,  με στόχο την κατάρτιση πλάνων ανάπτυξης των δήμων, ώστε να υπάρχει ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.

Τα παραπάνω μέτρα σίγουρα δεν είναι τα μοναδικά που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην ελληνική οικονομία, είναι όμως βασικοί πυλώνες στήριξης και ενίσχυσης, ώστε τόσο ο δημόσιος τομέας όσο και ο ιδιωτικός με το επιχειρείν, ν’αποκτήσουν την δυναμική που θ’αυξήσει σημαντικά το ΑΕΠ της χώρας και το βιοτικό επίπεδο του κάθε πολίτη.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Μελέτη Ρεντούμη, οικονομολόγου- τραπεζικού, 13/01/2017]