ΣΤΟ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ Η ΕΛΛΑΔΑ

larko1-thumb-largeΣτο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει τη χώρα η Ε.Ε. για τη μη ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων στη Λάρκο ύψους 136 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που καθιστά αναπότρεπτο το λουκέτο για την ιστορική μεταλλευτική βιομηχανία που εξακολουθεί να λειτουργεί με απαγορευτικό κόστος, συσσωρεύοντας ζημίες και υποχρεώσεις προς τρίτους. Η Επιτροπή με χθεσινή απόφασή της ζητάει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα, μη λαμβάνοντας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης που έλαβε η ίδια το 2014 σχετικά με την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων ή εάν μη ενημερώνοντας την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβε, παρέβη τις υποχρεώσεις της. Η υπόθεση ξεκινάει από τον Μάρτιο του 2013 όταν η Επιτροπή κίνησε σε βάθος έρευνα για ορισμένα μέτρα στήριξης της Λάρκο από το ελληνικό Δημόσιο, που χορηγήθηκαν με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων το 2008, το 2010 και το 2011 και τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας το 2009 συνολικού ύψους 136 εκατ. ευρώ. Τα μέτρα αυτά δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή για προηγούμενη έγκριση και τον Μάρτιο του 2014 η Επιτροπή με απόφασή της έκρινε ότι παραβίαζαν τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις και ότι η Λάρκο πρέπει να επιστρέψει το ποσό εντόκως. Η Ελλάδα έπρεπε να ανακτήσει το ποσό εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης, κάτι που δεν έπραξε. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκκρεμεί προσφυγή της Λάρκο κατά της απόφασης της Ε.Ε. περί επιστροφής των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και προσφυγή κατά της Επιτροπής για την απόφασή της να μη μεταβιβαστεί στους μελλοντικούς επενδυτές η υποχρέωση αυτή αλλά να εξακολουθεί να επιβαρύνει τη Λάρκο. Η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής ελήφθη στο πλαίσιο του εγχειρήματος πώλησης μέσω ανοικτών παράλληλων διαγωνισμών του μεταλλουργικού εργοστασίου στη Λάρυμνα, μέρος των Μεταλλείων Αγίου Ιωάννη, μέρος των Μεταλλείων Ευβοίας και τα Μεταλλεία Καστοριάς, σχέδιο που δεν προχώρησε.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, της Χρύσας Λιάγγου, 09/12/2016]