ΟΡΥΚΤΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ: ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

metals-2

Της Αγίας Βαρβάρας σήμερα (προχτές), γιορτή των μεταλλωρύχων και φαίνεται τα θετικά μηνύματα σχετικά με την ανοδική οικονομική πορεία και την δυναμική αναπτυξιακή εξέλιξη των ορυκτών πρώτων υλών διαδέχονται το ένα το άλλο αλλάζοντας και αναστρέφοντας οριστικά το “χαμηλό βαρομετρικό” στο οποίο βρέθηκαν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στην Εβδομάδα Πρώτων Υλών που την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι ορυκτά και μέταλλα εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή της παραγωγικής αξιοποίησης και αποτελούν κινητήριο μοχλό της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Στρατηγικής 2020.

Τόσο οι βασικές όσο και οι κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες θεωρούνται απαραίτητες και αναγκαίες για να υπάρξει δυνατότητα αναπτυξιακής βιωσιμότητας.

Υπολογίζεται ότι στο ευρωπαϊκό υπέδαφος μεταξύ 500 – 1000 μέτρων υπάρχουν αναξιοποίητα μεταλλευτικά αποθέματα αξίας 100 δισ. ευρώ. Είναι γνωστό ότι αρκετά από αυτά φιλοξενούνται στο ελληνικό γεωλογικό περιβάλλον.

Η νέα παρατηρούμενη τάση κοιτασματολογικής έρευνας στην κατεύθυνση αυτή είναι σε θέση να μειώσει αποτελεσματικά την εξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα.

Παρά την παρατεταμένη άσχημη οικονομική περίοδο πολλές μεταλλευτικές επιχειρήσεις ΄σε παρουσίασαν σημαντικά κέρδη στο τρίτο τρίμηνο του 2016, ενώ στο ίδιο διάστημα σταθεροποιήθηκαν ή αυξήθηκαν οι τιμές αρκετών μετάλλων. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται πιο έντονα πλέον στην έρευνα αναζήτησης και εντοπισμού νέων κοιτασμάτων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο η τιμαριθμική αξία των μεταλλευτικών επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια αυξήθηκε από 750 δισ. δολ. που ήταν τον Ιανουάριο σε άνω των 1000 δισ. δολ. σήμερα.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, του Δρ. Γεωλογίας Νικολάου Αρβανιτίδη, 6/12/2016]