ΚΑΜΨΗ 2,8% ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΖΙΡΟ – ΑΝΟΔΟΣ 21,7% ΓΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ

dsc00238-aekkΜείωση της τάξεως του 2,8% εμφάνισε ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία κατά τον μήνα Οκτώβριο. Το ποσό μπορεί να είναι αρνητικό, είναι όμως αισθητά μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο που καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2015 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Μειωμένος πάντως ήταν ο δείκτης συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο καθώς έκλεισε με πτώση της τάξεως του 9,7%. Ο μέσος δείκτης του 12μήνου Νοεμβρίου 2015 Οκτωβρίου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2014 Οκτωβρίου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 6,8% έναντι μείωσης 9,9% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντιστοίχων προηγούμενων 12μηνων. Η μείωση του γενικού δείκτη κατά 2,8% τον φετινό Οκτώβριο συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό προήλθε:

  1. Από τη μείωση κατά 3,2% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των κλάδων: ποτών, χημικών προϊόντων, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, προϊόντων από ελαστική και πλαστική ύλη και μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.
  2. Από τη μείωση κατά 4,6% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς και από τη μείωση κατά 0,3% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς. Η μείωση του δείκτη εγχώριας αγοράς προήλθε κυρίως από τις μειώσεις στους κλάδους ποτών, χημικών προϊόντων, βασικών φαρμακευτικών προ ιόντων και σκευασμάτων και προ ιόντων από ελαστική και πλαστική κλπ. Επίσης καταγράφηκε μείωση 1,5% στον δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων λατομείων, με τη μεγαλύτερη μείωση να εντοπίζεται στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη. Όσον αφορά τον δείκτη εξωτερικής αγοράς, η μικρή μείωση του προήλθε κυρίως από τη μείωση κατά 1,2% του δείκτη κύκλου εργασιών των μεταποιητικών βιομηχανιών (τρόφιμα, είδη ένδυσης, χημικά προϊόντα, βασικά μέταλλα και μηχανήματα), ενώ ενισχύθηκε από την αύξηση κατά 42,9% του δείκτη ορυχείων και λατομείων.

Αύξηση της τάξεως του 21,7% παρατηρήθηκε στον δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων και λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις στους κλάδους εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 21/12/2016]