ΣΕ ΠΤΩΣΗ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ergostasio-klostoufantourgias-3Μειωμένος κατά 0,3% ήταν τον Αύγουστο ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πρόκειται για μεγάλη μεταβολή σε σχέση με πέρυσι, καθώς ο Αύγουστος του 2015 είχε κλείσει με αύξηση 4,2% συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2014. Ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου Αυγούστου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου Αυγούστου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 2,0%, έναν η αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014. Ο εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 0,4%.

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,3% τον μήνα Αύγουστο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

  • Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων Λατομείων κατά 13,7%. Ειδικότερα, n μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του δείκτη του 2ψήφιου κλάδου εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη.
  • Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 2,1%.
  • Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 4,6%.
  • Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,2%.

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2% της περιόδου Ιαν. Αυγούστου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου Αυγούστου 2015, οφείλεται:

  • Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων Λατομείων κατά 18,8%.
  • Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 4,8%.
  • Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 1,7%.
  • Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού 0,3%.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 11/10/2016]