ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΝΤΕΞΑΝ

metal-pipes«Οι αναλυτές της IBHS επισημαίνουν πως σε δείγμα 57 επιχειρήσεων ο κύκλος εργασιών το 2014 αυξήθηκε κατά 1,7%, στα 3,2 δισ. ευρώ, τα ΚΠΤΦΑ αυξήθηκαν στα 149 εκατ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημιές περιορίστηκαν στα 111 εκατ. ευρώ.»

Ισχυρές αντιστάσεις επιδεικνύει ο εγχώριος κλάδος της παραγωγής βασικών μετάλλων, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat. Όπως επισημαίνει ο Αλέξης Νικολαΐδης, Economic Research & Sectorial Studies Analyst, n ζήτηση το 2014 σε ορισμένους τομείς της αγοράς εμφάνισε μικρή ανάκαμψη λόγω της επανεκκίνησης της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων, καθώς και της υλοποίησης κάποιων μικρότερων έργων υποδομής.

Ωστόσο, η ζήτηση από την οικοδόμηση εξακολούθησε να είναι υποτονική. Η τόνωση της κατανάλωσης το 2014 συνοδεύτηκε από αύξηση της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας, με τον σχετικό δείκτη παραγωγής της ΕΑΣΤΑΤ για τον κλάδο των βασικών μετάλλων να αυξάνεται κατά 5,2%. Ακολούθως, οι αρνητικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 προκάλεσαν βαθμιαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, τάση που εντάθηκε τον Ιούλιο με την επιβολή των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων. Παρά το δυσμενές αυτό κλίμα, η παραγωγική δραστηριότητα τους πρώτους 11 μήνες ενισχύθηκε περαιτέρω κατά 5,1%. Η κάμψη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2015, όταν και τα capitalcontrols εμπόδισαν την ομαλή διενέργεια της διαδικασίας παραγωγής αρκετών βιομηχανιών, διαμορφώθηκε σε μόλις 1,2%.

Όπως τονίζει η Μαρία Μεταξογένη, διευθύνουσα σύμβουλος της Infobank Hellastat, «θετικές προοπτικές προκύπτουν από την αυξημένη ζήτηση χωρών που βρίσκονται σε περίοδο ανάπτυξης. Οι βιομηχανίες βασικών μετάλλων πρέπει να εξακολουθήσουν να διοχετεύουν σημαντικό μέρος της παραγωγής τους στο εξωτερικό και να αναζητούν νέες αγορές, καθώς έτσι θα αντισταθμίζουν τις απώλειες από την ελληνική αγορά».

Σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση των στοιχείων των εταιρειών, οι αναλυτές της IBHS επισημαίνουν πως σε δείγμα 57 επιχειρήσεων ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2014 αυξήθηκε ελαφρώς κατά 1,7%, στα 3,2 δισ. ευρώ, τα ΚΠΤΦΑ αυξήθηκαν στα 149 εκατ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημιές περιορίστηκαν στα 111 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ βελτιώθηκε στο 4,7%, ενώ το περιθώριο Ι<ΠΦ παρέμεινε αρνητικό (-3,8%). Η κεφαλαιακή μόχλευση διαμορφώθηκε σε 0,7 προς 1, έχοντας αυξηθεί οριακά. Η είσπραξη των Απαιτήσεων και η διακίνηση των Αποθεμάτων διενεργήθηκε με αργούς ρυθμούς (5 και 3,5 μήνες αντίστοιχα).

Πορεία τιμών

Αναφορικά με τις τιμές των μετάλλων, σύμφωνα με την IBHS, το πρώτο εξάμηνο του 2015 επικράτησαν ανοδικές τάσεις, με τη μέση τιμή του αλουμινίου να αυξάνεται κατά 25%, στα 1.599 ευρώ ανά τόνο. Σε υψηλότερα επίπεδα κινήθηκε και ο χαλκός (+5,3%, στα 5.317 ευρώ ανά τόνο), ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο ψευδάργυρος (27,8%, στα 1.912 ευρώ ανά τόνο). Ωστόσο, στη συνέχεια επικράτησε βαθμιαία αποκλιμάκωση καθώς η ανησυχία των επενδυτών για τις εξελίξεις στο χρηματιστήριο της Κίνας, αλλά και το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη μεταφράστηκε σε μαζικές πωλήσεις συμβολαίων στο LME. Η εξωτερική ζήτηση παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα τους πρώτους 6 μήνες της προηγούμενης χρονιάς, υποβοηθούμενη και από την περαιτέρω υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, τη στιγμή που το κλίμα στην εγχώρια αγορά ήταν υποτονικό.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 25/8/2016]