ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

715530-olloo_mn_1463357114_514f6b_o-UNEMPLOYMENT-facebook_x974Μειώνονται συνεχώς οι ευκαιρίες απασχόλησης και κατά συνέπεια οι διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, παράλληλα με την επέκταση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας αλλά και την εσωτερική υποτίμηση στις αμοιβές.

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τόσο για την εξέλιξη των κενών θέσεων εργασίας στο άμεσο μέλλον όσο και για τους βραχυχρόνιους δείκτες απασχόλησης, ωρών εργασίας και αμοιβών, είναι αποκαλυπτικά της κατάστασης που επικρατεί σε βασικούς κλάδους της εγχώριας οικονομίας. Πρόκειται για δείκτες οι οποίοι εξηγούν, σύμφωνα με τους ειδικούς, τη διατήρηση της απασχόλησης σε πολύ χαμηλά ποσοστά, παρά τη μικρή αλλά σταθερή μείωση του ποσοστού ανεργίας.

Αναλυτικά, το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι κατά το Α’ τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας παρουσιάζει μείωση κατά 2,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2015 με το 2014. Μάλιστα, από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι ενώ το 2014, από το Β’ τρίμηνο και μετά, υπήρξε μια μικρή αλλά ευδιάκριτη αύξηση των κενών θέσεων εργασίας (18.596 το Β’ τρίμηνο έναντι 15.921 θέσεις το Α’ τρίμηνο του 2014, 17.541 το Γ’ τρίμηνο και 14.930 κενές θέσεις το Δ’ τρίμηνο), το 2015 η πορεία ανακόπηκε, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συνεχής μείωση έως και το Α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Η συνεχής μείωση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα επιτείνει ένα από τα δομικά προβλήματα της εγχώριας αγοράς εργασίας, της δυσκολίας εισόδου των νέων στην απασχόληση. Πρόβλημα το οποίο με τη σειρά του οδηγεί, σε συνδυασμό με την υψηλή ανεργία, στη διατήρηση του ποσοστού απασχόλησης στην Ελλάδα σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Αλλά και οι βραχυχρόνιοι δείκτες απασχόλησης, ωρών εργασίας και αμοιβών αποδεικνύουν την επικράτηση της ευελιξίας στην αγορά και την εσωτερική υποτίμηση στην αμοιβή της εργασίας, σε συνθήκες υψηλής ανεργίας και μειωμένης απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι κλάδοι όπως μεταποίηση, παροχή ενέργειας, μεταφορές, διοικητικές δραστηριότητες αλλά και κατασκευές, στους οποίους παρατηρείται σημαντική αύξηση της απασχόλησης, δεν παρουσιάζουν αντίστοιχη αύξηση των ωρών απασχόλησης, ή των αμοιβών.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ενδεικτικό, στον κλάδο της μεταποίησης, σε ετήσια βάση χωρίς καμία εποχική διόρθωση ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, από το Α’ τρίμηνο του 2015 έως το Α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,7%, o δείκτης ωρών εργασίας κατά 4,4% και ο δείκτης αμοιβών κατά μόλις 1,9% Αντίστοιχα, στον κλάδο των μεταφορών αποθήκευσης, η απασχόληση εμφανίζεται μέσα σε ένα χρόνο να αυξάνεται κατά 25,4%, οι ώρες εργασίας κατά 17,3% και οι αμοιβές κατά μόλις 5,6%. Μάλιστα, στον κλάδο των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων , παρά την αύξηση της απασχόλησης κατά 4,4% και των ωρών εργασίας κατά 10,1%, οι αμοιβές μειώθηκαν μέσα σε ένα χρόνο (Α’ τρίμηνο 2015 με Α’ τρίμηνο 2016) κατά 1,1%. Υπάρχει βέβαια και ο κλάδος των κατασκευών, ο οποίος, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης των τελευταίων ετών και εξαιτίας πιθανότατα της επανεκκίνησης των μεγάλων έργων, το εξεταζόμενο διάστημα παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης κατά 16,6%, και των ωρών εργασίας και των αμοιβών κατά 25,2% και 27,8% αντίστοιχα.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, της Ρούλας Σαλούρου, 02/08/2016]