ΑΔΕΙΕΣ – ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΟ 2017 Η ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

mpwxzYiΔιαδικασίες-εξπρές για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων σε τρεις βασικούς κλάδους, τα τουριστικά καταλύματα, τη μεταποίηση τροφίμων και ποτών και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εισάγει το νομοσχέδιο για το «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το οποίο έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση η υφυπουργός Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 29 Αυγούστου

Το νομοσχέδιο καταργεί μία σειρά από διαδικασίες και δικαιολογητικά, καθώς και τις περισσότερες άδειες λειτουργίας, αντικαθιστώντας τες με απλή γνωστοποίηση. Ταυτόχρονα καταργεί τους προληπτικούς ελέγχους, προ της έναρξης λειτουργίας μίας επιχείρησης και τους μεταθέτει για το χρονικό διάστημα αφού λειτουργήσει η επιχείρηση, υποχρεώνοντας τον επιχειρηματία να φυλάσσει τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι υποχρεώσεις για περιβαλλοντικές μελέτες και για λήψη οικοδομικής άδειας, όπου ισχύουν, δεν καταργούνται ούτε μεταβάλλονται.

Στην πλήρη του εφαρμογή οι γνωστοποιήσεις και η όλη διαχείριση του νέου αδειοδοτικού συστήματος θα γίνεται από ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία ως το τέλος του 2018.

Μέχρι τότε, ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 διαρκεί και η μεταβατική περίοδος από την ψήφιση νέου νόμου για την έκδοση όλων των υπουργικών αποφάσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων για την υπαγωγή μίας οικονομικής δραστηριότητας στο νέο καθεστώς. Αν ως τη λήξη της προθεσμίας οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν εκδοθεί, τότε αυτομάτως καταργείται κάθε σχετική άδεια, βεβαίωση, πιστοποιητικό κ.λπ., που προέβλεπε το προηγούμενο πλαίσιο και με τον νέο νόμο καταργείται.

Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα αποτελέσει τον οδηγό για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και σε άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Ας σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο έχει καταρτιστεί με τη συνεργασία της Παγκόσμιας Τράπεζας και με βάση τις καλύτερες πρακτικές από διάφορες χώρες, επί της ουσίας εναρμονίζοντας -με μεγάλη καθυστέρηση- το αδειοδοτικό πλαίσιο με το καθεστώς που ισχύει στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.

Για την κατάρτιση του νομοσχεδίου η υφυπουργός και το επιτελείο της είχαν συνεργαστεί με τους παραγωγικούς φορείς συγκροτώντας κοινές ομάδες εργασίας, ενώ οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου έχουν εγκριθεί από το ΚΥΣΟΙΠ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου ως τον Μάρτιο του 2017 θα είναι έτοιμες και οι νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την απλοποίηση της αδειοδότησης στις εξορυκτικές δραστηριότητες.

[ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 10/8/2016]