Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΣΕ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ!!!

Clean water being discharged from the European Goldfields mine and mill at Stratoni, Greece John Sturrock 07973 254 298 www.johnsturrock.com

Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών όρων που διέπουν την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης χρυσού στη ΒΑ Χαλκιδική, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα παρακολούθησης των κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων (ατμοσφαιρικού αέρα και νερών).

Το εν λόγω σύστημα συνίσταται από τρεις αυτόματες μονάδες καταγραφής σε κάθε έναν από τους επτά μεταλλευτικούς οικισμούς (Στρατώνι, Ολυμπιάδα, Στρατονίκη, Στάγειρα, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι, Μεγ. Παναγία) και συγκρινόμενο με άλλα εθνικά δίκτυα μπορεί ευχερώς να χαρακτηριστεί ως πυκνότερο και μεγαλύτερο.
Επομένως, η υποδομή για την παρακολούθηση των κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων εγκαθίσταται προοδευτικά και θα λειτουργεί υπό την ευθύνη της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε..
Θα πρέπει όμως να προβληματιστούμε σχετικά με τη διαδικασία λήψης των μετρήσεων, αξιολόγησής τους, εξαγωγής των αντίστοιχων συμπερασμάτων και παρουσίασής τους στους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες του Δήμου Αριστοτέλη.
Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να εμπλακεί άμεσα και η Δημοτική Αρχή προκειμένου να υφίσταται σχετικός έλεγχος εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας αφενός και αφετέρου να αυξηθεί το επίπεδο εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας των εξαγόμενων από τις μετρήσεις συμπερασμάτων.
Η τοπική κοινωνία θα πρέπει να είναι συνυπεύθυνη στην αποτύπωση των ατμοσφαιρικών συνθηκών και στην αξιολόγηση της διαμορφούμενης σε κάθε περίπτωση κατάστασης, προκειμένου να γνωρίζει, αξιόπιστα, τους πιθανούς κινδύνους που διατρέχει.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να συγκροτήσει επιτροπή ελέγχου του συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η οποία θα έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της συλλογής των πρωτογενών δεδομένων, την ανεξάρτητη αξιολόγησής, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την τακτική και έκτακτη ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Αριστοτέλη επ’ αυτών.
Η επιτροπή δύναται να είναι επταμελής, απαρτιζόμενη από δύο μέλη – πολίτες έκαστης Δημοτικής Ενότητας, (συνολικά 6) και ένα μέλος εκ μέρους της δημοτικής αρχής.
Η παρούσα δημοτική αρχή, η οποία κόπτεται για το περιβάλλον, οφείλει να κινητοποιηθεί τάχιστα και να αξιοποιήσει τη μοναδική τεχνολογική υποδομή καταγραφής και παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων που παρέχεται, προς όφελος των πολιτών.
Ευτυχώς ή δυστυχώς η επένδυση υλοποιείται και η ζωή προχωράει. Ο Δήμαρχος ας πάψει να στρουθοκαμηλίζει και ας προσαρμοσθεί στην πραγματικότητα. Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί και θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Οι πολίτες του Δήμου Αριστοτέλη δικαιούμαστε τα μέγιστα από κάθε άποψη.

ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, του Αθανασίου Καρίνα Μεταλλειολόγου Μηχανικού – Γεωτεχνικού