ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΧΑΟΣ ΜΕ ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

09s1latom-thumb-largeΜε δύο «πρόσωπα» εμφανίζεται και πάλι το υπουργείο Περιβάλλοντος. Από τη μια πλευρά, απαγορεύει και πάλι τη δόμηση στη γη υψηλής παραγωγικότητας, προστατεύοντας έτσι πολύτιμες για τον πρωτοβάθμιο τομέα περιοχές. Από την άλλη πλευρά, διαιωνίζει το χαωτικό καθεστώς αδειοδότησης των λατομικών περιοχών. Και επιτρέπει τη λειτουργία λατομείων ακόμα και σε διακατεχόμενες περιοχές, σε όποιον είχε διεκδικήσει πρώτος την έκταση, με τον –πιθανό– καταπατητή να μην καταβάλλει μίσθωμα μέχρι το ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου, ο κύριος κορμός του οποίου αφορά στην ενσωμάτωση κοινοτικής Οδηγίας για τις εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Ωστόσο, περιλαμβάνει και άλλα θέματα:

• Λατομεία
Παρατείνεται για πέμπτη φορά (και για μία πενταετία) η προθεσμία καθορισμού λατομικών περιοχών, διαιωνίζοντας τη σημερινή, χαώδη κατάσταση. Περαιτέρω, δίδεται η δυνατότητα να χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων ή βιομηχανικών ορυκτών μέσα σε διακατεχόμενες δασικές περιοχές (μάλιστα θα δίδεται προτεραιότητα σε όποιον αμφισβήτησε πρώτος την κυριότητα του Δημοσίου, ρύθμιση που δείχνει… υπέρ το δέον «συγκεκριμένη»). Μάλιστα, ο πιθανός καταπατητής θα λαμβάνει άδεια εκμετάλλευσης χωρίς να υπογραφεί σύμβαση και χωρίς να καταβάλλει μίσθωμα. Αν τελικά (κάποτε) το ζήτημα επιλυθεί υπέρ του Δημοσίου, τότε ο μισθωτής πρέπει να καταβάλει τα οφειλόμενα.

• Δόμηση σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας
Με ρύθμιση που είχε συμπεριληφθεί στον τελευταίο νόμο για τα αυθαίρετα (ν.4178/13) είχε επιτραπεί κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας η δόμηση σε εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας, εφόσον αυτές έχουν «πρόσωπο» σε εθνικές, επαρχιακές ή δημοτικές οδούς ή βρίσκονται κοντά σε αυτές. Με νέα ρύθμιση, λοιπόν, η δυνατότητα αυτή καταργείται προκειμένου να προστατευθούν οι περιοχές που έχουν αυξημένη ικανότητα για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων. Παράλληλα, αποτρέπεται η παρόδια, «γραμμική» δόμηση.

• Επιθεωρητές Περιβάλλοντος
Ενισχύονται οι πόροι των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, καθώς αποφασίζεται να διατίθεται μέρος των προστίμων υπέρ της κάλυψης των δαπανών του σώματος. Επίσης, διαφυλάσσεται η μυστικότητα των ελέγχων, καθώς δεν θα δίδονται λεπτομέρειες στις σχετικές αποφάσεις στη Διαύγεια. Δεν επιλύεται ωστόσο το μείζον (για πολλούς λόγους) θέμα της δημοσιοποίησης των προστίμων, καθώς οι επιθεωρητές δεν δημοσιεύουν τις σχετικές αποφάσεις στη Διαύγεια με αποτέλεσμα να παραμένει «κρυφό» αν και σε ποιους επιβάλλονται ποινές.

• Κτηματολόγιο
Τέλος, καθίσταται άμεσα υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων, όπου αυτά είναι απαραίτητα από τη νομοθεσία (σε αγοραπωλησίες, μεταβιβάσεις, κ.λπ). Το ψηφιοποιημένο τοπογραφικό θα υποβάλλεται από τον μηχανικό στη βάση δεδομένων της «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (ΕΚΧΑ).

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, του Γιώργου Λιάλιου, 09/07/2016]