ΝΕΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

2Συνέχεια στο σίριαλ του χρυσού στη Χαλκιδική: Χθες με απόφαση που υπουργού Περιβάλλοντος Πάνου Σκουρλέτη (που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια) κρίνεται ως ανεπαρκής η τεχνική μελέτη που υπέβαλε η εταιρεία και αφορά τη Μεταλλουργική Μονάδα Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέος στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου στη Χαλκιδική.

Περαιτέρω διευκρινίσεις ζητεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την Ελληνικός Χρυσός σχετικά με την «τεχνική μελέτη μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου», σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του υπουργού Πάνου Σκουρλέτη.

Ειδικότερα, με βάση τη «Συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 3191/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε’) Επιστροφή, κατά το άρθρο 102 ΚΜΛΕ, του υποβληθέντος με την υπ’ αριθ. πρωτ. 23506/22-12-2014 αίτηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, Προσαρτήματος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ”», το υπουργείο επισημαίνει πως κατά την τεχνική κρίση της υπηρεσίας εντοπίζονται ουσιώδεις ανεπάρκειες/ανακρίβειες, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν από την πλευρά της εταιρείας. Μεταξύ άλλων, το υπουργείο διαπιστώνει ανακριβή στοιχεία ως προς τις παραμέτρους βάσης σχεδιασμού, τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθεισών δοκιμών της πυρομεταλλουργικής μεθόδου ακαριαίας τήξης και τα αποτελέσματα των υδρομεταλλουργικών δοκιμών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία Outotec. Στις βασικές παρατηρήσεις επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι οι δοκιμές που έχουν γίνει δεν φθάνουν μέχρι το σημείο της παραγωγής καθαρού μετάλλου και ότι αυτές δεν έγιναν με τις αναλογίες που προβλέπονται από τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ). Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο, τίθεται και θέμα ανεπαρκών στοιχείων για το αρσενικό (στα αέρια απόβλητα), γεγονός που έχει άμεση σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων..

Να σημειωθεί πως η μονάδα μεταλλουργίας συνδέεται με την παραγωγή του τελικού προϊόντος, το οποίο θα προκύπτει από την κατεργασία των μεταλλευμάτων χρυσού και μέχρι σήμερα έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη αδειοδότηση για τη μονάδα εμπλουτισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, για το θέμα το υπουργείο κάλεσε στην Αθήνα και ενημέρωσε εκπροσώπους των εργαζομένων της εταιρείας.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΑ ΝΕΑ, 06/07/2016]