ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

9267284e7733f4bec00d2e114d3f3ba1_XL

Ιδού και η απόφαση που εξέδωσε με ημερομηνία 20/08/15 η Επιθεώρησή Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος και διατάζει την διακοπή των εργασιών στα έργα της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές και την Ολυμπιάδα στη Χαλκιδική, σε συνέχεια της από 19 Αυγούστου 2015 απόφασης του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για ανάκληση των τεχνικών μελετών που αφορούν στα συγκεκριμένα έργα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

(ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FΑΧ)

Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2015

Αριθ. Πρωτ.:            12237

Ταχ. Δ/νση;             Κουντουριώτου 6 & Φώκαιας Τ.Κ. 541 01 Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:         Γεώργιος Σαρρής, Κων.  Γρηγορόγλου,  Ιωάννα Πασχαλίδου

Τηλ: 2310 225115, FΑΧ: 310264283

 

 

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

 

α) 630 82 Στρατώνι Π.Ε. Χαλκιδικής

β) Λεωφ. Βασ. Σοφίας 23Α, 106 74, Αθήνα

(Με απόδειξη παραλαβής)

 

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών στα υποέργα «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» και «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρείας σας, στον Δήμο Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

 

ΣΧΕΤ.: Απόφαση αριθ. πρωτ.: ΔΜ Ε ΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/1854/19-8-2015 (ΑΔΑ: 6Δ04465ΦΘΗ-ΘΞ4) του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης με την οποία ανακλήθηκαν οι αποφάσεις:

  1. Αριθ. Δδ-Α/Φ.7,49,13/2809/349/10-2-2012 «Έγκριση τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.ΒΧ στο Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής.
  2. Αριθ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/3025ΒΠΕ/5159ΠΕ/10-02-2012 Έγκριση τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής

Αριθ. Δ8-Α/Φ.7.49,13/4005/665/12-4-2013 Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της τεχνικής Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» υ έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής.

  1. Αριθ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/23577πε/4349πε/16-1-2014

Έγκριση Συμπληρωματικής Τεχνικής Μελέτης Βοηθητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών Εξυπηρέτησης των Εργασιών της Περιόδου Προπαρασκευής του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής

  1. Αριθ. Δ8-Α/Φ.7.49,13/13285/3315/17-9-2014 Έγκριση Προσαρτήματος 3: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ – ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε, Χαλκιδικής.
  2. Αριθ. Δ8-Α/Φ.7.49.13/22849/4170/20-12-2013 Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ» της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α. Ε. Μ. 8.Χ, στο Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής,

και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ.1 εδ.β) του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ,Α. αριθ. Δ/οικ. 12050/2223/23-5-2011 – ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011), πρέπει να διακοπούν άμεσα όλες οι εργασίες που αναφέρονται και προβλέπονται στις προαναφερθείσες μελέτες, των οποίων οι αποφάσεις έγκρισης ή μέρος των αποφάσεων έγκρισης έχουν ανακληθεί, καθώς και κάθε άλλη εργασία η οποία αναφέρεται και προβλέπεται σε έγκριση ή άδεια η οποία ερείδεται επί των ανακληθεισών αποφάσεων.

Η Προϊστάμενη της

Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος

 

 

Εσωτ. Διανομή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας α. Γραφείο κ. Υπουργού

β. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα γ. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Ορυκτών Πρώτων Υλών δ. Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών Γεν. Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών Δ/νση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών & Βιομηχανικών Ορυκτών Μεσογείων 119 101 92 Αθήνα

  1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Τάκη Οικονομίδη – Καθ.Ρωσσίδου 11

546 55 θεσσαλονίκη

  1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, 541 10 Θεσσαλονίκη