ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

shutt116227393-LOW

Ο ορυκτός πλούτος καθίσταται πλούτος μόνο εάν η κοινωνία αποφασίσει την αξιοποίηση του, διαφορετικά καθίσταται απλά ένα βιβλιογραφικό δεδομένο. Αυτό αναφέρεται σε μήνυμα του προέδρου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), Ελ. Φαίδρου, στο 5ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Οι Φυσικοί Πόροι της Ελλάδας: Κύριος Μοχλός Οικονομικής Ανάπτυξης», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ο πρόεδρος του ΣΜΕ υπογράμμισε ότι «οι μέχρι τώρα κυβερνήσει των τελευταίων 10-15 ετών έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου της χώρας. Το ενδιαφέρον αυτό ήταν όμως θεωρητικό. Τουλάχιστον 5 διαδοχικοί υπουργοί και υφυπουργοί μάς υποσχέθηκαν π.χ. την ψήφιση νέου νόμου για λατομεία βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών. Πάνω από δέκα χρόνια υπόσχονται την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, που τελικά απλώς μπαινοβγαίνει στα συρτάρια. Τα προβλήματα όμως στον κλάδο συνεχίζονται, η νομοθεσία δεν εκσυγχρονίζεται και η ανάπτυξη των λατομικών δραστηριοτήτων αυτοπεριορίζεται από την κανονιστική ανεπάρκεια», υποστήριξε ο κ. Φαίδρος.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 25/04/2015]