ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

olumpiada-metalleia
Aθήνα, 15 Απριλίου 2015
Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων συμπαρίσταται στον αγώνα των εργαζομένων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» για την εξασφάλιση της ομαλής συνέχειας των εργασιών στα μεταλλεία της Κασσάνδρας και των Σκουριών Χαλκιδικής.
Κάθε θέση εργασίας είναι σήμερα σπάνιο και πολύτιμο είδος, που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το περιφρονεί.

Ο Σύνδεσμος στις 8/4/2015 εξέδωσε δελτίο τύπου, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις εξελίξεις στα μεταλλεία της Κασσάνδρας και των Σκουριών Χαλκιδικής και τις απόψεις του σε σχέση με τη σημασία της επένδυσης εκεί, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.

(https://www.xrysoselladas.gr/blog/2015/04/ellinikoschrysos-kampanakismegiatinkatastasistisskouries/)

ΜΦΧ
Ε. Φαίδρος

 

Πρόεδρος ΣΜΕ