Η ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ ΡΩΤΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ

ÄÇËÙÓÇ ÔÇÓ (íåáò) ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÕ ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÐÁÓÏÊ ÅÕÁÓ ÊÁÉËÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή κατέθεσε επερώτηση στην Ευρωβουλή για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις Σκουριές:

«Στην Βόρεια Ελλάδα, Σκουριές Χαλκιδικής, εξελίσσεται μεταλλευτική επένδυση για την αξιοποίηση των πλούσιων διαθεσίμων αποθεμάτων. Ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε παρατεταμένη οικονομική κρίση, με πρόσχημα περιβαλλοντικές ευαισθησίες, επιχειρείται η ακύρωση της σύμβασης παρά τις νόμιμες αδειοδοτήσεις, το δικαίωμα εργασίας των 2.000 εργαζομένων, αλλά και Αποφάσεις του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας, του Συμβούλιου Επικρατείας, σύμφωνα με τις οποίες η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι απόλυτα συμβατή με την κείμενη νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Ε.Επιτροπή:

  • Ποια είναι η ειδικότερη πολιτική και το σχέδιό της για την παραγωγική αξιοποίηση πλούσιων κοιτασμάτων, όπως αυτά της Χαλκιδικής, στο πλαίσιο υλοποίησης υφιστάμενων ή και μελλοντικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τις πρώτες ύλες;
  • Με ποιό τρόπο θα μπορούσαν να προστατευθούν οι εργαζόμενοι σε περίπτωση πολλαπλών καθυστερήσεων, με αφορμή αδικαιολόγητες επανεξετάσεις των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας για την συνέχιση του έργου;»