Monthly Archives: January 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ: Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ 2015…

koritsia me krani

Το 2014 δεν ξεκίνησαν παρά ελάχιστες νέες δραστηριότητες που να αφορούσαν την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χώρας.

Ουδείς διαγωνισμός κατακυρώθηκε πέραν εκείνων για τα τρία οικόπεδα υδρογονανθράκων (Γιάννενα, Κατάκολο, Πατραϊκός) και της παραχώρησης του λιγνιτωρυχείου Βεύης που έγινε με απευθείας ανάθεση ενώ αναμένεται η κύρωσή της με νόμο από την Ελληνική Βουλή. Αντίθετα και όσοι είχαν προχωρήσει (πχ. Κιλκίς από το 2012) αλλά και άλλες επενδύσεις (Πέραμα, Σάπες) παρέμειναν στο χρονοντούλαπο, χωρίς να υπάρξει γι’ αυτές πολιτική θέση αν δηλαδή πρέπει να προωθηθούν ή να αποσυρθούν. Την ίδια στιγμή έχουν αξιολογηθεί  ως ώριμοι χώροι για νέους διαγωνισμούς (εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσής τους μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας) 20 Δημόσιοι Μεταλλευτικοί Χώροι (ΔΜΧ) και 9 Δημόσιες Εκτάσεις Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΕΒΟ).

Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, μια από τις ιστορικότερες παραγωγικές μονάδες της χώρας πουλήθηκε σε ξένο επιχειρηματικό όμιλο, την Imerys. Η τύχη της GMM LARCO SA συνεχίζει να αποτελεί ερωτηματικό.

Αρκετές νέες άδειες δόθηκαν για λατομεία μαρμάρων, φυσικών λίθων (πέτρας, σχιστόλιθων κλπ) και αργίλων κεραμοποιίας. Ευτυχώς, οι εξαγωγές μαρμάρων συνεχίστηκαν στην παγκόσμια αγορά σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το ελληνικό μάρμαρο.

Δεν θεσμοθετήθηκε ουδεμία λατομική περιοχή για την “φιλοξενία” λατομείων αδρανών, εντούτοις συνέχισαν να δουλεύουν πολλά λατομεία εκτός λατομικών περιοχών. Το νομοσχέδιο για “έρευνα και εκμετάλλευση των λατομικών ορυκτών” το οποίο παρήχθη από τις υπηρεσίες (και όχι από τους συνήθεις ιδιώτες) με στόχο την διαμόρφωση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για τα λατομικά ορυκτά και την προστασία του περιβάλλοντος, παραμένει επίσης στο ντουλάπι ενώ ήδη ψηφίστηκαν ο Ν.4262/2014 που αντιμετωπίζει τα μεταλλεία ως …καταστήματα λιανικής και η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ που –μεταξύ άλλων–, καταργεί τα στατιστικά για τις ορυκτές πρώτες ύλες!

Η γεωθερμία βρίσκεται στο ίδιο σημείο (κοντά στο ναδίρ εφόσον μόνο 1% του διαπιστωμένου δυναμικού έχει υποστεί εκμετάλλευση) χωρίς καμία επένδυση υψηλής ενθαλπίας για ηλεκτρισμό και με σημαντικά προβλήματα στις μισθώσεις της χαμηλής ενθαλπίας από την περιφερειακή διοίκηση. Στο μεταξύ χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε ένα δώρο θεού, τη γεωθερμία, μια ΑΠΕ που δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (όπως οι υπόλοιπες ΑΠΕ) ή εποχές του χρόνου (όπως η καλλιέργεια βιομάζας) ούτε αντιμετωπίζει το πρόβλημα της διαλείπουσας παραγωγής, πλεονέκτημα που μπορεί να την καταστήσει ενεργειακή πηγή βάσης, αντικαθιστώντας –στο μέτρο του δυνατού– τις μονάδες λιγνίτη.

Οι διαγωνισμοί για τα οικόπεδα των υδρογονανθράκων είναι σε εξέλιξη εν μέσω μια πολύ κακής χρονιάς για το πετρέλαιο, που έκανε τον χειρότερο ετήσιο απολογισμό από το 2008 καθώς απώλεσε την μισή του αξία σε σχέση με τα περυσινά του υψηλά.  Την 6η Φεβρουαρίου 2015, λήγει η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για την υπογραφή συμβάσεων στις τρεις χερσαίες περιοχές ΒΔ Πελοποννήσου, Αιτωλοακαρνανίας και Άρτας-Πρέβεζας (για τα 20 οικόπεδα η προθεσμία είναι τον Μάιο). Η ΕΔΕΥ Α.Ε που ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 14 (ΦΕΚ Α΄ 21/13.02.2012) για την οποία ορίστηκε πρόεδρος και το πρώτο Δ.Σ, δεν έχει ακόμη στελεχωθεί με προσωπικό.

Ας μην πούμε τίποτε για την έρευνα που γίνεται στα Πανεπιστήμια, τα προγράμματα του ΙΓΜΕ, την είσπραξη τελών υπέρ του Δημοσίου από ιδιωτικά μεταλλεία και τις υπηρεσίες που διαμόρφωσε ο νέος Οργανισμός ΥΠΕΚΑ.

Το ΙΓΜΕ/ΕΚΒΑΑ  βρίσκεται χωρίς ΔΣ ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εξουσιοδοτικές αποφάσεις η εποπτεία του ανατίθεται όχι στον Υφυπουργό ΠΕΚΑ που έχει τα θέματα του Ορυκτού πλούτου αλλά στον Αν. Υπουργό, που με τη σειρά του το αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ, ο οποίος προφανώς δεν είναι ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτού πλούτου, δηλαδή ο καθ’ ύλην αρμόδιος!.

Οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, με τον νέο Οργανισμό υποβιβάζονται σε τμήματα και η εποπτεία τους ανατίθεται στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, ο οποίος εκτός από τα νερά θα ασχολείται και με τους ελέγχους, τα μέτρα ασφαλείας, τα πρόστιμα και τα ατυχήματα στα μεταλλεία και τα λατομεία! Οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων πέραν της υποβάθμισής τους σε τμήματα αποκόπτονται τελείως από την αρμόδια ΓΔΟΠΥ και τον εποπτεύοντα του ορυκτού πλούτου γεν. γραμματέα και υφυπουργό.

Μετά αναρωτιόμαστε τι δεν πάει καλά με τη δημόσια διοίκηση και γιατί δεν προωθούνται οι επενδύσεις ΟΠΥ. Τι έχουν αλήθεια οι έρμες και ψοφούν; Ας ατενίσουμε λοιπόν με ρεαλισμό το μέλλον κι αφήσουμε την προσκόλληση στο παρελθόν ή καλύτερα ας στηριχθούμε στο παρελθόν για να χτίσουμε στο σήμερα και το αύριο.

Η χώρα διαθέτει στρατηγικό γεωπολιτικό πλεονέκτημα στον τομέα, το οποίο δεν θα πρέπει να αφεθεί να πάει χαμένο. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να απεμπολήσει καμιά πλουτοπαραγωγική της πηγή. Η εξορυκτική δραστηριότητα, μπορεί να συνδράμει σημαντικά στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, με την αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο Ορυκτός μας πλούτος αποτελεί περιουσία του Ελληνικού λαού, γι αυτό οφείλουμε να τον επιβεβαιώσουμε στο σύνολό του και να τον αξιοποιήσουμε προς όφελος της κοινωνίας.  Και μάλιστα καθετοποιημένα, δηλ. με την μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία για το τόπο. Ο ρόλος της πολιτείας είναι να διαμορφώσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για αυτό και μπορεί να το επιτύχει  με έναν συγκεκριμένο τρόπο, δηλ. διαμορφώνοντας  ευπρόσωπες δομές, όχι με μικρούς αναλώσιμους «μεσσίες»…

ΠΗΓΗ: http://nblo.gs/, του Πέτρου Τζεφέρη

ΨΗΦΟΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΡΥΣΟΥ

ΑΡΙΣΤ

Διχασμός σε όλο του το μεγαλείο στη βορειοανατολική Χαλκιδική. Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε όσους αντιδρούν στην επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές και σε μια μεγάλη μερίδα της τοπικής κοινωνίας, που εργάζεται και ζει από τη μεταλλευτική δραστηριότητα, μεταφέρθηκε με πολύ γλαφυρό τρόπο στα αποτελέσματα της κάλπης, στις προχθεσινές εκλογές, στον Δήμο Αριστοτέλη και στα 16 χωριά του. Έτσι, 11 χωριά μεταξύ των οποίων τα Μαντεμοχώρια, γνωστά για τη σχέση τους με τα μεταλλεία, που στηρίζουν την επένδυση και τροφοδοτούν μάλιστα την εταιρία με εργαζομένους ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ενώ πέντε χωριά, με την Ιερισσό στην κεφαλή, ανέδειξαν τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτη δύναμη, δηλώνοντας την αντίθεσή τους στη μεταλλουργία χρυσού. Συνολικά στον Δήμο Αριστοτέλη επικράτησε η Ν.Δ. με 37,38% (5.500 ψήφοι) έναντι 32,51% (4.783 ψήφοι) του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας ότι ο διχασμός για τις Σκουριές έχει περάσει και στις πολιτικές επιλογές. Η ακτινογραφία της ψήφου της περιοχής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Παλαιοχώρι, το Νεοχώρι, η Μεγάλη Παναγία (όπου υπάρχει διάσπαση, αλλά και πολλοί εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός), η Βαρβάρα, η Ολυμπιάδα, η Στρατονίκη, τα Στάγειρα και το Στρατώνι, τα λεγόμενα Μαντεμοχώρια κι από κοντά η Αρναία, τα Πυργαδίκια και ο Στανός βάφτηκαν γαλάζια. Δεν είναι τυχαίο ότι η πλειονότητα των εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός προέρχεται από τα χωριά αυτά, που ουσιαστικά ζουν και αναπνέουν στους ρυθμούς της επένδυσης. Ενδεικτικό είναι ότι στο Στρατώνι, όπου υπάρχει μεταλλείο, η Ν.Δ. συγκέντρωσε ποσοστό 52,12%, στον Στανό, που στηρίζει την επένδυση, ένα 54,26% ψήφισε γαλάζια, ενώ στο Παλαιοχώρι το 47,16% επέλεξε Σαμαρά. Από την άλλη πλευρά η Ιερισσός, μαζί με τα Νέα Ρόδα, την Αμμουλιανή, την Ουρανούπολη και το Γομάτι, που έχουν κάνει εδώ και καιρό σημαία την αντίθεσή τους στην επένδυση και πρωτοστατούν στις αντιδράσεις κατά της μεταλλουργίας χρυσού, ανέδειξαν πρώτη δύναμη τον ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ιερισσό ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε 55,05% και η Ν.Δ. μόλις 14,78%, ενώ στα Νέα Ρόδα 44,17%, έναντι του 21,55% της Ν.Δ.

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 27/01/2015

ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ

 

tsipras_1419939713

Ορίστε, έγινε και η «αριστερή κυβέρνηση» του ΣΥΡΙΖΑ πραγματικότητα… Επειδή εδώ δεν είναι πολιτικό το μπλογκ, θα ασχοληθούμε στο μέτρο που αφορά την μεταλλευτική δραστηριότητα. Δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε λοιπόν, πως ακόμη και πριν λίγες μέρες, ηγεσία και στελέχη του κόμματος δήλωναν πως η επένδυση στην Χαλκιδική θα κλείσει οπωσδήποτε.

Επειδή όμως η επένδυση έκανε μια οχταετία για να ξεκινήσει νόμιμα να αναπτύσσεται, θα πρέπει αν είναι να σταματήσει, να σταματήσει επίσης νόμιμα. Νόμιμα εννοούμε με νόμους ψηφισμένους από τη βουλή, με τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ και με ότι άλλο συνεπάγεται η δημοκρατική και νόμιμη τάξη. Α, ξέχασα… Και αν υπάρξουν προσφυγές σε ευρωπαϊκά δικαστήρια να τελεσιδικήσουν…

Αυτά τα αναφέρουμε, διότι το να ανέβουν 20-30 ταλιμπάν antigold στο εργοτάξιο και να εμποδίζουν τους εργαζόμενους να πάνε στη δουλειά τους, δεν είναι καθόλου –μα καθόλου– νόμιμο… Και αυτά τα αναφέρουμε διότι πολλά ψιθυρίζονται στους δρόμους και στα καφενεία των χωριών.

Αυτά, και θα επανέλθουμε…

ΕΡΧΟΝΤΑΙ…

10942448_1404239396537792_1544542227073519053_n

Όσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν καθαρό προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πιο απόλυτες είναι οι θέσεις που εκφράζονται από τους υποψηφίους του… Για παράδειγμα, δείτε τις δηλώσεις Ιγγλέζη για την επένδυση χρυσού στην προεκλογική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Μ. Παναγία. Δείτε εδώ προσεκτικά. Δείτε την αλλαζονεία, την βεβαιότητα, την υπεροψία… Αλλά παρατηρείστε και την απειρία… Τονίζει η κα Ιγγλέζη πως επειδή δεν σου αρέσει ένας ψηφισμένος νόμος, φτιάχνεις έναν άλλον μόλις γίνεις κυβέρνηση και έτσι απλά, χωρίς συνέπειες, τον καταργείς… Δεν έγινε και τίποτα… Κι ας αφορά η υπόθεση τη ζωή και την επιβίωση χιλιάδων ανθρώπων, εκατοντάδων οικογενειών… Ο ταλιμπανισμός σε όλο του το μεγαλείο…

Η ερώτηση είναι γιατί δεν μας δείχνει και τα υπόλοιπα που διαδραματίστηκαν στη Μ. Παναγιά ο ΣΥΡΙΖΑ στο βίντεο; Εκεί ήμασταν και ακούσαμε πολλές ερωτήσεις που δεν πήραν απάντηση…

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!

2280317706_1036ee1134_b-thumb-large

Στο μπλογκ http://www.oryktosploutos.net/ αναρτήθηκε άλλο ένα άρθρο άποψης του Πέτρου Τζεφέρη, με προεκλογικό άρωμα αυτή τη φορά, κι εμείς δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο μαζί του…

«Έχω μια απορία. Χαζή ίσως, ρομαντική ίσως, ανεδαφική ίσως, όμως κανείς δεν φαίνεται να την απαντά επαρκώς. Ζώντας κανείς σ’ αυτή τη χώρα, αισθάνεται ευλογημένος καθώς αντικρίζει τον απλόχερο ήλιο, τη λαμπερή θάλασσα και την ανείπωτη ομορφιά του εναλλασσόμενου τοπίου. Έχουμε φύση έχουμε όμως και ιστορία. Και πολιτιστική κληρονομιά.

Και δεν έχουμε μόνο ιστορία. Έχουμε και ορυκτό πλούτο, πετρέλαια και άλλα. Τόσα κι άλλα τόσα που πολλαπλασιάζει η πάντοτε προικισμένη φαντασία μας..

Γιατί όμως, σ’ έναν τόπο τόσο προικισμένο, δεν μπορούμε να κάνουμε ανάπτυξη; Χωρίς φυσικά να γκρεμίσουμε ό,τι όμορφο υπάρχει, χωρίς να φανούμε ασύδοτοι και αχάριστοι στην τόσο μεγάλη γενναιοδωρία της φύσης;   Γιατί, αλήθεια,  το μόνο που μπορούμε τελικά να πετύχουμε είναι η ανάπτυξη του σουβλατζίδικου, της καφετέριας και του ενοικιαζόμενου δωματίου;  Γιατί αισθανόμαστε διαρκώς ως μπατίρηδες στην πιο πλούσια χώρα του κόσμου;  Γιατί οι κάτοικοι στον τόπο αυτό δεν αισθάνονται ούτε μια στάλα ως υπεύθυνοι να συνεισφέρουν  στο κοινωνικό σύνολο και στην πολιτεία όπου ζούν; Γατί το μόνο που κυριαρχεί είναι η αειθαλής “υποκρισία” και η πολιτική των άκρων;

Ζούμε για μια χώρα όπου το φορολογικό σύστημα αλλάζει κάθε 1-2 χρόνια, όπου τα δικαστήρια χρειάζονται ως μια δεκαετία για έκδοση πρωτόδικης απόφασης, όπου η προσφυγή ενός συλλόγου κυνηγών μπορεί να κολλήσει για χρόνια επενδύσεις εκατομμυρίων, όπου μία μειοψηφία συνδικαλιστών μπορεί να διακόψει τη λειτουργία ενός εργοστασίου για εβδομάδες χωρίς συνέπειες, όπου έξι μήνες μετά από τις βουλευτικές εκλογές η αντιπολίτευση ζητά νέες εκλογές.

Από το 2000 έως σήμερα έχουν γίνει 6 βουλευτικές εκλογές (7 με την παρούσα), δηλαδή κατά μέσο όρο μία εκλογή ανά 2 χρόνια.  Τo κλίμα σύγχυσης και αβεβαιότητας στην οικονομία καταστρέφει κάθε ελπίδα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Το country risk της Ελλάδας παραμένει μεγάλο και αποθαρρύνει κάθε λογικό επενδυτή που θέλει να επενδύσει στη χώρα. Οι ξένες επενδύσεις απαιτούν σταθερότητα, προγραμματισμό και κλίμα εμπιστοσύνης. Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε, ως κοινωνία, πως χωρίς Υγιή Επιχειρηματικότητα μακράς πνοής δεν μπορούν να παραχθούν, πλέον, βιώσιμες θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη… Χωρίς αυτά τα στοιχεία μόνο σουβλατζίδικα, καφετέριες και ενοικιαζόμενα δωμάτια, θα ανοίγουν.

Οι επερχόμενες εκλογές θα έπρεπε να αναδεικνύουν και τα υποψήφια κόμματα θα έπρεπε να παίρνουν θέση και στο ζήτημα της ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα μείζον ζήτημα που αφορά την οικονομία, την απασχόληση αλλά και το περιβάλλον στον τόπο μας και που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με περίσσεια σοβαρότητα.

Ας απαντήσουμε επιτέλους στο δίλημμα της ανάπτυξης στον τόπο μας. Όχι γενικά και αορίστως, αλλά συγκεκριμένα, με στοχοθεσία, με αίτιο και αιτιατό.  Ποιός είναι αλήθεια ο αναπτυξιακός μας προσανατολισμός;  Τί να πούμε στα παιδιά μας να σπουδάσουν για να έχουν δουλειά στον τόπο τους αύριο; Θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα τουριστική θεραπαινίδα των Ευρωπαίων και των Αμερικανών;  Και πώς θα  το κάνουμε αυτό, με ποιό πρόγραμμα; Και ποιό θα είναι το τίμημα και το ρίσκο αυτής της επιλογής; Θέλουμε να κάνουμε και άλλου είδους ανάπτυξη; Πρωτογενή παραγωγή, εξόρυξη, μεταποίηση, βιομηχανία κλπ. Ας το πούμε πάλι ξεκάθαρα –χωρίς περιστροφές– και ας προετοιμάσουμε τόσο τη διοίκηση όσο και το  επιχειρηματικό/φορολογικό περιβάλλον για το σκοπό αυτό.

Άποψή μου είναι ότι δεν θα πρέπει να ενθαρρύνεται η αναπτυξιακή μονοκαλλιέργεια όποια κι αν είναι αυτή. Βλέπετε τα χάλια της Βενεζουέλας η οποία είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας μολονότι διαθέτει τα μεγαλύτερα στον κόσμο διαπιστωμένα αποθέματα πετρελαίου και μολονότι παράγει πετρέλαιο (δεν είναι στη φάση της έρευνας). Το ίδιο ισχύει και για την τουριστική μονοκαλλιέργεια, ειδικότερα αν πρόκειται για μαζικό τουρισμό. Τί θα γίνει αλήθεια με τους Ρώσους τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα το καλοκαίρι; Πόσοι θα καταφέρουν να έρθουν αυτή τη φορά, μετά τα γνωστά ζητήματα της “ελεύθερης” πτώσης του ρουβλίου;

Όχι στην επιχειρηματικότητα του “hit & run“, την επιχείρηση τύπου Mp3, την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα που για δεκαετίες απομύζησε ό,τι μας έδωσε η φύση και καλλιέργησε ο μόχθος του λαού μας, είναι όχι μόνο τυχοδιωκτική, ανεπαρκής και χωρίς καμία στρατηγική προοπτική, αλλά εν κατακλείδι βαθιά κοινωνικά επιζήμια.

Όχι στην  άγρια ανάπτυξη που εξαντλεί τα αποθέματα, τα δάση, το έδαφος, το νερό, το ορυκτά. Και που υποκριτικά χρησιμοποιεί το  άλλοθι  της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, εκμεταλλευόμενοι τις περιόδους που η κρίση βαθαίνει οπότε we are back to basics.. και οι οικολογικές αντιστάσεις μειώνονται…

Από την άλλη, όχι και στον περιβαλλοντικό δογματισμό και την a priori  άρνηση κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας που εν δυνάμει θεωρείται ότι καταστρέφει το περιβάλλον. Το άλλοθι αυτής τη υποκρισίας είναι η (επαναλαμβανόμενη χωρίς επιχειρήματα) επίκληση της βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων, η περιβαλλοντική προστασία και o βερμπαλισμός του αειφόρου τίποτε…

Ναι στην βιώσιμη ανάπτυξη, όχι ως λεκτική καραμέλα, αλλά ως πολιτική πλατφόρμα που έχει κανόνες σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο (ασχολήθηκε ποτέ κανείς με αυτό;;)  και δεν αποτελεί μόνο μια “φούσκα” (“sustanababble“)  που χωράει τα πάντα και ομοίως απορρίπτει ενδεχομένως τα πάντα κατά το δοκούν.

Ναι στην αποενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας, την προσέγγιση του πολίτη και της τοπικής κοινωνίας. Ναι στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με συγκεκριμένα μέτρα. Ναι στην χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών , την απελευθέρωση της δημιουργικότητας , την διάχυση νέας γνώσης. Ναι στην ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας. Ναι στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις εκ μέρους της Πολιτείας με στόχο την θεσμική θωράκιση, την σταθεροποίηση και απελευθέρωση του περιβάλλοντος επιχειρηματικής δράσης. Η ανάπτυξη δεν έρχεται χωρίς υπηρεσίες και υποδομές του δημοσίου, διότι ούτε οι ιδιώτες πρέπει να διαχειρίζονται την δημόσια περιουσία αλλά ούτε και το πατριωτικό καθήκον ελάχιστων δημοσίων υπαλλήλων φτάνει αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές του δημοσίου.

Αντί αυτών, παραμονές εκλογών, αντί για σαφείς θέσεις στα ζητήματα,  βλέπουμε μόνο ευειδείς φωτογραφίες υποψηφίων και ακούμε μόνο κορώνες τους καθώς  διαγκωνίζονται μέσα στην τηλεοπτικό χρόνο να φωνάξουν τις κορώνες τους, έστω  λίγο πιο δυνατά από το διπλανό τους… Μπας και ο φτωχός λαός μας παρασυρθεί για μια φορά ακόμη.

Στις δημοκρατίες, τις κρίσιμες αποφάσεις δεν τις παίρνει η τηλεόραση, τις παίρνουν πάντα οι λαοί.. Ας ψηφίζουμε λοιπόν, για την Ελλάδα, για το εγωιστικό αυτό γονίδιο που μας κάνει να μην σκύβουμε το κεφάλι  και να γινόμαστε και πάλι ένα όταν είμαστε στο χείλος του αφανισμού.. Για τον σεβασμό στην αξιοκρατία, την τέχνη, την επιστήμη, τη διαφάνεια και το δημοκρατικό διάλογο, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.. Για τη συνείδηση πολίτη…»