ΠΑΕΙ ΤΟ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”…

tax-under-magnifying-glas_450

Το antigold «κίνημα» τις τελευταίες μέρες ξέχασε τελείως το περιβάλλον για το οποίο εκόπτοντο, και ασχολείται με το πόσες θυγατρικές έχει η Eldorado Gold στην Ολλανδία… Ο ακούραστος αγωνιστής Σάκης Αποστολάκης έχει και σήμερα άρθρο στην Ελευθεροτυπία, στο οποίο αναμασά για τρίτη συνεχώς ημέρα τις «αποκαλύψεις» της SOMO… Μας πληροφορεί λοιπόν πως οι θυγατρικές που συστεγάζονται στο Άμστερνταμ, προφανώς για λόγους οικονομίας κλίμακας, έχουν τελικά τουλάχιστον 3 υπαλλήλους –άρα δεν είναι ταχυδρομικές θυρίδες… Επίσης, μας πληροφορεί πως:

«Οι θυγατρικές εταιρείες στην Ολλανδία έχουν τη νομική μορφή ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (εκτός από μία, που είναι συνεργατική) και λειτουργούν ως ενδιάμεσες εταιρείες συμμετοχών, που κατέχουν άλλες μετοχές άλλων, συνήθως λειτουργικών εταιρειών του ομίλου. Τα φορολογικά προτερήματα μιας ολλανδικής συμμετοχών συμπεριλαμβάνουν την αποφυγή παρακράτησης μερισμάτων ή φορολόγησης κεφαλαιακών κερδών, καθώς και άλλες φορολόγησης στη χώρα προέλευσης των κερδών από άλλες χώρες. Εταιρείες αγωγοί χρηματοδότησης, είτε αγοράζοντας ομόλογα τοπικών θυγατρικών είτε παρέχοντας απ’ ευθείας δάνεια σε συγγενείς εταιρείες. Οι ολλανδικές εταιρείες αγωγοί χρηματοδότησης επιτρέπουν την αποφυγή φόρου παρακράτησης τόκων στην πηγή…».

Προσπαθώ απεγνωσμένα αλλά πάλι δεν μπορώ να βρώ κάτι παράνομο… Εκτός του ότι ίσως οι Ολλανδοί και η SOMO θα πρέπει να ντρέπονται για το φορολογικό σύστημα της χώρας τους…