ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

24b53f_1dc75811e2e24ce594143c89c3a319bf.jpg_srz_2816_2112_85_22_0.50_1.20_0

Σκουπίδια μέσα από τον ΧΥΤΑ Πολυγύρου θα ξεθάψουν επιστήμονες, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, προκειμένου να γίνει εκ νέου διαχωρισμός των υλικών σε πλαστικό, χαρτί και μέταλλο. Πρόκειται για μία δράση που θα εφαρμοσθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δρομολογείται στο πλαίσιο του Έργου LIFE reclaim της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013, με σκοπό την κατασκευή μιας προσωρινής πιλοτικής εφαρμογής, σε παραγωγική κλίμακα, προκειμένου να γίνει εξόρυξη απορριμμάτων από υφιστάμενα μέρη του ΧΥΤΑ, να διαχωριστούν τα χρήσιμα υλικά και να παραχθούν από τα σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, κατάλληλα προϊόντα τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν μια μεταλλουργική μονάδα. Σημειώνεται ότι, η επεξεργασία των αποβλήτων που θα εξορυχτούν, θα γίνεται από μια προσωρινή πιλοτική μονάδα η οποία θα στηθεί στο χώρο του ΧΥΤΑ. Ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου βρίσκεται στη θέση Καστρί που ανήκει διοικητικά στο δήμο Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και εξυπηρετεί περίπου 14.000 κατοίκους που το καλοκαίρι διπλασιάζονται. Ωστόσο, αν και η χρονική διάρκεια του ΧΥΤΑ υπολογίζεται στα 21 έτη, επειδή καταλήγουν πλέον εκεί απορρίμματα και από άλλους δήμους, έχει μειωθεί ο χρόνος ζωής του στα 8 χρόνια.

[ΠΗΓΗ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, 18/09/2014]