ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΑΙ ΛΟΤΣΑΝΙΚΟ

img_0972

Όπως ήταν αναμενόμενο εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου: ∆8-A/Φ.7.49.13/13285/3315 και ημερομηνία 17/09/2014 της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ, η κατασκευή των φραγμάτων και χώρων απόθεσης στις θέσεις ρέμα Καρατζά και Λοτσάνικο.

Το θέμα της απόφασης είναι:

Έγκριση Προσαρτήματος 3: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ – ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ» της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο ∆. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής.

Όπως είναι φανερό, η εταιρία βαδίζει σύμφωνα με το γράμμα του νόμου σε κάθε της βήμα. Μένει να αποδείξει και η άλλη πλευρά την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς και τις αρχές του κράτους.

Για όποιον θέλει να διαβάζει ολόκληρη την απόφαση, έχει δημοσιευθεί στην Διαύγεια, (εδώ).