ΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

gi low

Κρατώ στα χέρια μου το περιοδικό του δήμου, με τον τίτλο «Γη Αριστοτέλη» και έχω μείνει άφωνος! Μέσα στις 32 σελίδες του περιγράφεται περιληπτικά το έργο που έχει γίνει στο δήμο την τελευταία τριετία και συνοδεύεται και από σχετικές φωτογραφίες. Στο άψογο από καλλιτεχνικής άποψης περιοδικό, βλέπω χειροπιαστά όλα αυτά για τα οποία μιλάμε: Βιολογικούς καθαρισμούς, έργα ύδρευσης, δρόμους, αναπλάσεις, πλατείες, πολιτιστικά κέντρα, νηπιαγωγεία, ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων, διαχείριση απορριμμάτων, τις δομές κοινωνικής προστασίας, το πολιτιστικό έργο, τις ενέργειες για την αύξηση της απασχόλησης, την προστασία του περιβάλλοντος, τις γαλάζιες σημαίες, τον τουριστικό οδηγό, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο νέο Portal και τις εφαρμογές για ipad και όχι μόνον…

Πραγματικά ένας εύληπτος και σίγουρα εντυπωσιακός «απολογισμός» του έργου της παρούσας δημοτικής αρχής… Μακάρι σε λίγα χρόνια να μπορούμε να μιλάμε και πάλι να μιλάμε για ένα τόσο τεράστιο έργο… Στο χέρι μας είναι!