ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ERGASIES

Να ακυρωθεί ως παράνομο το σήμα της Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη που διέκοψε τις εργασίες εκσκαφών που γίνονται σrις Σκουριές Χαλκιδικής, ζητούν με αιτήσεις ακύρωσης που υπέβαλαν σrο Συμβούλιο της Επικρατείας το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Χαλκιδικής και η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ.)

Στις δύο αιτήσεις επισημαίνεται η νομιμότητατων σχετικών εργασιών, καθώς και ότι η Πολεοδομία ενήργησε χωρίς να έχει σχετική αρμοδιότητα ( γιατί αρμόδια είναι η Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδας)  παραβλέποντας τις σχετικές μελέτες, τις νομοθετικές διατάξεις, αλλά και τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ, που έχουν αποφανθεί υπέρ της νομιμότητας του ενιαίου έργου απορρίπτοντας προσφυγές κατοίκων και περιβαλλοντικών σωματείων.

Μεταξύ άλλων υποστηρίζεται στις δύο αιτήσεις ότι το σήμα της Πολεοδομίας είναι αναιτιολόγητο, καθώς εμφανίζεται να αμφιβάλει απλώς για  τη νομιμότητα εργασιών, να υποβάλει ερωτήματα σε άλλες υπηρεσίες (Διεύθυνση Μεταλλευτικών- Βιομηχανικών Ορυκτών και Επιθεώρηση Μεταλλείων) προσπερνώντας το γεγονός ότι οι εργασίες γίνονται με βάση την υπουργική απόφαση που κρίθηκε νόμιμη από το ΣτΕ, αδιαφορώντας έτσι για τη δικαστική κρίση.

Στις δύο αιτήσεις υπογραμμίζεται ότι το σήμα διακόπτει παράνομα εργασίες που πραγματοποιούνται νόμιμα για την κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και οι οποίες αφορούν μία επένδυση ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας για την εθνική οικονομία και όλη τη Χαλκιδική. Επισημαίνοντας τις αντιφατικότητες και τις αοριστίες των ενεργειών της Πολεοδομίας, η εταιρεία υποστηρίζει ότι πριν από τη λήψη του δυσμενούς μέτρου δεν κλήθηκε σε ακρόαση για να εκφράσει τις απόψεις της και να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία για τη νομιμότητα των εργασιών της, με συνέπεια να έχει παραβιασrεί το συνταγματικό δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, που πρέπει να γίνεται πριν από κάθε δυσμενές μέτρο.

(ΠΗΓΗ: ΕΦ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ)