ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ

ERGASIES

Προσωρινή διαταγή για την επανέναρξη των διαδικασιών που αφορούν την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα ορυχεία χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η πρόεδρος του Ε ‘ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Αγγελική Θεοφιλοπούλου έκανε δεκτό το αίτημα της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός που ζητούσε την έκδοση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να συνεχιστούν τα κατασκευαστικά έργα για την εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εν λόγω εταιρείας.

Η δικαστική ετυμηγορία αίρει προσωρινά το σήμα του προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος της Πολεοδομίας, που ανέφερε ότι πρέπει να διακοπούν οι εργασίες στο μεταλλείο χρυσού, διότι, όπως προέκυψε ύστερα από αυτοψία που διενήργησαν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας, γίνονταν χωρίς άδεια δόμησης. Το αίτημα της προσωρινής διαταγής συνοδεύτηκε και από προσφυγή για αναστολή και ακύρωση του σήματος που κατατέθηκε όχι μόνον από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός αλλά και από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής.