Tag Archives: Εldorado Gold

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ- ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Όπως τόνισαν το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι δεν τεκμηριώνεται πρόθεση της εταιρείας να μεταβάλει το εγκεκριμένο επενδυτικό της σχέδιο για τα Μεταλλεία στη Χαλκιδική, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής Μονάδας Μεταλλουργίας στο Μαδέμ Λάκκο για παραγωγή καθαρών μετάλλων, χρυσού, χαλκού και αργύρου.

Την ικανοποίηση τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαιτησίας εξέφρασαν με ανακοίνωση τους τα σωματεία των εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός. Όπως τόνισαν το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι δεν τεκμηριώνεται πρόθεση της εταιρείας να μεταβάλει το εγκεκριμένο επενδυτικό της σχέδιο για τα Μεταλλεία στη Χαλκιδική, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής Μονάδας Μεταλλουργίας στο Μαδέμ Λάκκο για παραγωγή καθαρών μετάλλων, χρυσού, χαλκού και αργύρου.

Αναμένουν, όπως είπε, την έκδοση των αδειών που υπολείπονται για τα επιμέρους έργα, σε ρυθμούς κανονικής ευρωπαϊκής χώρας καθώς και απόφαση της εταιρείας για επανεκκίνηση του έργου της σήραγγας Ολυμπιάδας –Μαδέμ Λάκκου αλλά και επανεκκίνηση των επιμέρους έργων στις Σκουριές τα οποία είναι αδειοδοτημένα.

«Η δικαστική απόφαση δικαιώνει πρωτίστως τους δικούς μας αγώνες, μιας και εμείς είμαστε αυτοί που εάν ποτέ και από οποιονδήποτε κι αν υπήρξε ή υπάρξει στο μέλλον τέτοια πρόθεση μεταβολής του έργου, δεν θα επιτρέπαμε επ’ ουδενί να επιτευχθεί» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση των εργαζομένων.

Τόνισαν επίσης πως στόχος της προσπάθειας τους είναι:

  • η ανάπτυξη των Μεταλλείων μας όπως έχουνε αδειοδοτηθεί με την ΜΠΕ που εγκρίθηκε το 2011, ανεξάρτητα από τα πολιτικά και μικροπολιτικά συμφέροντα επιτέλους.
  • η υλοποίηση ενός ενιαίου και αδιαίρετου έργου  με ορίζοντα λειτουργίας τουλάχιστον 30 ετών.
  • η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας στη Β.Α. Χαλκιδική.

Επίσης δήλωσαν έτοιμοι να αντιταχθούν σε οποιασδήποτε απόφαση θίγει τα συμφέροντα των μεταλλωρύχων και ζητούν όλα τα προβλεπόμενα οφέλη προς τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία για τα οποία η εταιρεία έχει δεσμευτεί και έχει επαναλάβει ο ίδιος ο CEO της μητρικής Εldorado Gold, G. Burns στην πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας.

[ΠΗΓΗ: http://www.naftemporiki.gr, της Λέττας Καλαμαρά, 11/4/208]

Ο Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ ΚΑΙ “ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ” ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2016

H «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» είναι μια μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Χαλκιδικής. Συστάθηκε το 2003 και απασχολεί σήμερα πάνω από 2.000 εργαζομένους, αποτελώντας τον μεγαλύτερο εργοδότη στον Δήμο Αριστοτέλη.

Η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ αξιοποιεί και αναπτύσσει παράλληλα τρία μεταλλευτικά έργα: των Μαύρων Πετρών/ Στρατωνίου, της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, γνωστά ως Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Από το Φεβρουάριο του 2012, αποτελεί θυγατρική της «Eldorado Gold Corporation» μεταλλευτικής εταιρείας με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στη κατασκευή και λειτουργία μεταλλείων σε Ευρώπη, Ασία και νότια Αμερική και είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Τορόντο και της νέας Υόρκης.

Παραγωγές και πωλήσεις συμπυκνωμάτων μικτών θειούχων, 2016

Το 2016, η Ελληνικός Χρυσός AE αντιμετώπισε προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες, προκειμένου να συνεχίσει να αναπτύσσει τη δραστηριότητά της.

Το έργο των Σκουριών τέθηκε σε καθεστώς “συντήρησης”, τον Ιανουάριο του 2016, εν αναμονή αδειών  που είχαν καθυστερήσει. Μετά από μερική διευθέτηση του προβλήματος, οι εργασίες στις Σκουριές ξεκίνησαν εκ νέου τον Ιούνιο του 2016. Ο αρχικός προγραμματισμός ανετράπη  και η έναρξη παραγωγής μεταλλεύματος μετατίθεται για το 2019.

Στο έργο Μαύρων Πετρών Στρατωνίου συνεχίστηκε κανονικά η παραγωγή συμπυκνωμάτων Μολύβδου-Αργύρου και Ψευδαργύρου ενώ προχώρησε το μεγαλύτερο μέρος κατασκευής του νέου χώρου ξηρής απόθεσης στον Κοκκινόλακκα της ίδιας περιοχής.

Οι εργασίες εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του έργου Oλυμπιάδας προχώρησαν σημαντικά και μετά από 23 χρόνια, τελικά  εντός του 2017 θα επαναλειτουργήσει, σε πλήρη ανάπτυξη, η εξόρυξη μεταλλεύματος. Το μετάλλευμα αυτό θα τροφοδοτήσει το πλησίον ευρισκόμενο, πλήρως ανακαινισμένο, εργοστάσιο εμπλουτισμού, για την παραγωγή τριών συμπυκνωμάτων, Μολύβδου, Ψευδαργύρου και Χρυσοφόρου Πυρίτη. Στόχος είναι το συμπύκνωμα του Χρυσοφόρου Πυρίτη να υπερβαίνει σε περιεκτικότητα τις 72.000 ουγκιές χρυσού ενώ για τα λοιπά συμπυκνώματα μετάλλων να είναι ισοδύναμα με 55.000 ουγκιές χρυσού.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί το δύσκολο έργο της απομάκρυνσης και επεξεργασίας των παλαιών τελμάτων της ολυμπιάδας και της αρχικής φάσης αποκατάστασης του τοπίου.

Εξυγίανση και αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης σιδηροπυρίτη Στρατωνίου. Η αποκατάσταση ξεκίνησε από μία περιοχή 21 στρεμμάτων στην περιοχή του Στρατωνίου, η οποία είχε προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση συμπυκνωμάτων σιδηροπυρίτη. Μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί πλέον των 40.000 m3 επιβαρυμένου εδαφικού υλικού.

Απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση παλαιών σωρών αρσενοπυρίτη Ολυμπιάδας. Από το 2013, έχουν απομακρυνθεί πάνω από 300.000 τόνοι συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη και έχουν μεταφερθεί σε μεταλλουργίες του εξωτερικού για επεξεργασία. Επίσης, έχουν απομακρυνθεί μεγάλες ποσότητες επιβαρυμένου επιφανειακού χώματος. Η πλήρης εξυγίανση του εδάφους και η αποκατάσταση του χώρου, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των Μεταλλείων Kασσάνδρας  κατασκευάζεται, μεταξύ άλλων, η νέα εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα, στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου. Η νέα αυτή εγκατάσταση θα λειτουργήσει για την ασφαλή απόθεση (κατηγορίας α): α) των αποβλήτων που θα παραχθούν από τα μεταλλεία ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών καθώς και από τη Μεταλλουργία χαλκού–χρυσού και τα οποία δεν δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν, ανακυκλωθούν ή αξιοποιηθούν εμπορικά και  β) των υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης όλων των παλαιών και μη λειτουργικών χώρων απόθεσης και και των περιοχών επέμβασης της παλιάς μεταλλευτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή των μεταλλείων Ολυμπιάδας – Μαντέμ λάκκου – Μαύρων Πετρών – Στρατωνίου.

Η εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα οριοθετείται από δύο λιθόρριπτα φράγματα, το ανάντη (φράγμα εκτροπής) και το κατάντη (κύριο φράγμα). Η πρώτη φάση κατασκευής του κατάντη φράγματος της νέας εγκατάστασης απόθεσης Κοκκινόλακκα μέχρι το απόλυτο υψόμετρο +185 ολοκληρώθηκε εντός του 2016.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα ερευνών για την ανεύρεση νέων κοιτασμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Η «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ» είναι εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης χρυσού στη Β. Ελλάδα  θυγατρική της καναδικής εταιρίας «Εldorado Gold». Πρωταρχικός της στόχος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία του μεταλλείου χρυσού στο λόφο Περάματος της περιφερειακής ενότητας Έβρου. Εκτιμάται ότι το κοίτασμα Περάματος μπορεί να δώσει ως τελικά προϊόντα 560.000 ουγκιές χρυσού, 257.000 ουγκιές αργύρου και 3.250 τον. χαλκού. Αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για την έκδοση ΑΕΠΟ που καθυστερούν από το 2012.

Επίσης η «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» είναι κάτοχος του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου των Σαπών Ροδόπης και από το 2013  αποτελεί επίσης θυγατρική της «Εldorado Gold». Με βάση τις μέχρι σήμερα έρευνες και μελέτες, προκύπτει ότι τα κοιτάσματα της οχιάς και του Αγ. Δημητρίου, έχουν αποθέματα της τάξης των 474.000 ουγκιών χρυσού, 250.000 ουγκιών αργύρου και 3.000 τ. χαλκού. Αναμένεται η έγκριση της ΜΠΕ για ερευνητικές γεωτρήσεις που στοχεύουν σε πρόσθετες πληροφορίες, ώστε να πραγματοποιηθούν ακριβέστερες μελέτες των έργων εκμετάλλευσης. Η εκμετάλλευση στις Σάπες θα είναι υπόγεια.

ΠΗΓΗ: www.oryktosploutos.net,  από ΣΜΕ, Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης, 9/6/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΥΣΟ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

bc2ed45a368758875126cd2383a9bbf1_XLΜπορεί ο Καναδοί να έχουν περάσει από σαράντα κύματα για την επένδυση χρυσού στην Χαλκιδική ωστόσο το σίγουρο είναι ότι το ενδιαφέρον τους για τα πλούσια κοιτάσματα χρυσού στην Βόρεια Ελλάδα, παραμένει ζωηρό και για τις άλλες περιοχές που βρίσκονται τα επιχειρηματικά τους ενδιαφέροντα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εldorado Gold έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων, προκειμένου να ξεκινήσει γεωτρήσεις στις Σάπες στην Ροδόπη, εκεί που έχει εξαγοράσει από το 2013 την Glory Resources. Αυτές τις μέρες το θέμα περνά από το συμβούλιο διευθυντών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο θα αποφασίσει εάν θα δώσει το πράσινο φως για τις γεωτρήσεις ή το θέμα θα παραπεμφθεί στο περιφερειακό συμβούλιο.

Το επενδυτικό σχέδιο για τις Σάπες προβλέπει την πραγματοποιήσει γεωτρήσεων σε βάθος 15.000 χιλιομέτρων και αποτελεί ένα κοίτασμα που η Eldorado Gold υποστηρίζει ότι βλέπει για μακροπρόθεσμα οφέλη διάρκειας 15 έως 20 ετών. Οι Σάπες βρίσκονται κοντά στο Χρυσωρυχείο του Περάματος στον Έβρο για το οποίο εκκρεμεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, με τα αποθέματα να εκτιμώνται σε πάνω από 630.000 ουγγιές χρυσού.epemvasiΕναέρια απεικόνιση της περιοχής επέμβασης του έργου στο Πέραμα Έβρου, πηγή: Χρυσωρυχεία Θράκης

Χαλκιδική

Σε ότι αφορά την επένδυση στην Χαλκιδική, η Εldorado Gold τελεί εν αναμονή των εγκρίσεων για μια σειρά από μελέτες. Στις εκκρεμότητες περιλαμβάνονται έξι συνολικά άδειες (προσάρτημα 5 της τεχνικής μελέτης νέας μονάδας εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου, η τεχνική μελέτη για το κλείσιμο του παλιού μεταλλείου Ολυμπιάδας, η συμπληρωματική –τροποποιητική άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην μονάδα εμπλουτισμού στις Σκουριές, η άδεια εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού της μονάδας κατεργασίας νερών μεταλλείου Ολυμπιάδας, η άδεια εγκατάστασης Η/Μ για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την επέκταση επιφανειακών Η/Μ εγκαταστάσεων της Ολυμπιάδας και η άδεια λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού για την μονάδα λιθογόμωσης της Ολυμπιάδας).

Επιπλέον προβλήματα συνεχίζει να αντιμετωπίζει το έργο και με την αρχαιολογία. Τον περασμένο Οκτώβριο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ανέβαλλε για άλλη μια φορά την γνωμοδότηση για το υποέργο στις Σκουριές. Παρά τις αυτοψίες και τις συνεδριάσεις, η εταιρεία υποστηρίζει ότι το ΚΑΣ εξακολουθεί να συνδέει το θέμα της διατήρησης ή μη των αρχαιοτήτων στις Σκουριές με την αδειοδότηση της μεταλλουργικής μονάδας του υποέργου στην Ολυμπιάδα που έχει σχεδιαστεί να εγκατασταθεί στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου και όχι στις Σκουριές

[ΠΗΓΗ: http://www.chalkidiki-news.gr , 7/3/2017]