Tag Archives: ΔΕΗ

ΚΟΛΑΦΟΣ Η MCKINSEY: ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΟΣ Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Η ΔΕΗ έχει προσλάβει ως σύμβουλο τον οίκο McKinsey με αντικείμενο την εκπόνηση του νέου στρατηγικού πλάνου της εταιρείας. Χθες στη διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου, παρουσιάστηκαν κάποια πρώτα στοιχεία από το έργο του συμβούλου, το οποίο μάλιστα πήρε επέκταση της σύμβασης μέχρι τον Ιούνιο (έληγε τον Φεβρουάριο).

Οι πρώτες διαπιστώσεις λοιπόν δημιουργούν εύλογη ανησυχία για το μέλλον της εταιρείας και έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι τα συσσωρευμένα προβλήματα και κυρίως η διόγκωση των ανεξόφλητων οφειλών σε συνδυασμό με την πολιτική που επιβλήθηκε στον οργανισμό ΔΕΗ, να μη διεκδικήσει με περισσότερη ένταση την είσπραξη αυτών των οφειλών, έχουν δημιουργήσει τοξικό περιβάλλον που επηρεάζει ακόμη και το μέλλον της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη διαπίστωση του συμβούλου η σχέση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA και δανεισμού είναι μη βιώσιμη και θα πρέπει η ΔΕΗ ήδη από φέτος, ενόψει των μεγάλων υποχρεώσεων που έχει για αναχρηματοδοτήσεις, να προχωρήσει σε σημαντικές εξοικονομήσεις της τάξης των 500 εκατ. ευρώ.

Τα χρήματα αυτά η ΔΕΗ προτείνεται να τα αναζητήσει μέσω της αύξησης της εισπραξιμότητας των ανεξόφλητων οφειλών, της αύξησης της λιγνιτικής παραγωγής και μέσω εθελούσιας εξόδου.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε το 2018 οι λήξεις δανείων προς τη ΔΕΗ φτάνουν τα 400 εκατ. ευρώ και αφορούν 215 εκατ. ευρώ δάνεια από ελληνικές τράπεζες και 190 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ, ενώ το 2019 που είναι και η πιο δύσκολη χρονιά η ΔΕΗ θα πρέπει να αποπληρώσει ή/και να αναχρηματοδοτήσει 1,85 δισ. ευρώ, που αναλύονται ως εξής: 350 εκατ. ευρώ που αφορούν στη λήξη του διεθνούς ομολόγου που εξέδωσε η εταιρεία, 1,3 δισ. το κοινοπρακτικό των ελληνικών τραπεζών έκδοσης του 2014 (ήταν 2,2 δισ. αλλά προέβλεπε και ενδιάμεσες αποπληρωμές κεφαλαίου) ενώ ακόμη 200 εκατ. ευρώ θα πρέπει να δοθούν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

inRead Advertisement by VIDADS since 2011

Εκτός από το θέμα του δανεισμού, η μελέτη προχωρά σε μία ακόμη σημαντική διαπίστωση, η οποία αφορά εμμέσως και το διαγωνισμό για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων. Σύμφωνα με τον σύμβουλο λοιπόν οι λιγνιτικές μονάδες χρειάζονται, προκειμένου να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμες, ρυθμιστική ενίσχυση, δηλαδή να λαμβάνουν όπως και οι άλλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (φυσικά αέρια και υδροηλεκτρικά) ΑΔΙ.

Θυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στην ΕΕ συζήτηση για αποκλεισμό των λιγνιτικών και των ανθρακικών μονάδων από τη χορήγηση ΑΔΙ. Χθες μάλιστα το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε μια ακόμη απόφαση που αφορά στην επιτάχυνση της απόσυρσης δικαιωμάτων εκπομπής που διατίθενται στην αγορά άνθρακα που μεταφράζεται σε ταχύτερη αύξηση της τιμής τους. Η ετήσια μείωση των δικαιωμάτων θα ανέλθει στο 2,2% από το 2021 σε αντίθεση με το 1,74% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ντουμπάι – Σκόπια

Πέρα από την πρώτη γεύση που πήραν τα μέλη του ΔΣ από τη μελέτη της McKinsey, χθες εγκρίθηκαν δύο κινήσεις της εταιρείας στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα το ΔΣ ενέκρινε καταρχάς τη συνεργασία της ΔΕΗ με την Αρχιρόδον και έναν ακόμη ξένο οίκο για συμμετοχή σε διαγωνισμό στο Ντουμπάι για την κατασκευή μονάδας αντλησιοταμίευσης. Επίσης χθες εγκρίθηκε η εξαγορά της εταιρείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας EDS στα Σκόπια με το ύψος της συναλλαγής να πλησιάζει τα 5 εκατ. ευρώ.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, του Χάρη Φλουδόπουλου, 7/2/2018]

 

ΣΤΑΘΑΚΗΣ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟ MARKET TEST ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το market test για τα λιγνιτικά της ΔΕΗ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικότερα, προς αποεπένδυση τίθενται το εργοστάσιο και η άδεια για νέα μονάδα στην περιοχή της Μελίτης και οι δύο μονάδες της Μεγαλόπολης, ενώ δεκαπέντε επενδυτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τουλάχιστον μία από τις από αυτές τις μονάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ:

Τις προηγούμενες εβδομάδες η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) πραγματοποίησε market test σχετικά με τη λύση που προωθείται για την αποεπένδυση της ΔΕΗ από την αγορά λιγνίτη. Στο market test συμμετείχε πλήθος εταιρειών: παραγωγοί της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, μεγάλοι παραγωγοί απ’ όλον τον κόσμο (όχι μόνο Ευρωπαίοι), καθώς και μεγάλοι εγχώριοι καταναλωτές (βιομηχανία). Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα και την ελκυστικότητα  των μονάδων προς αποεπένδυση.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας o Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, δήλωσε: “Το market test στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και υπήρξε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η DG Comp, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις που έλαβε, κατέληξε σε τεχνικού χαρακτήρα παρατηρήσεις, τις οποίες κοινοποίησε τις προηγούμενες ημέρες στην ελληνική πλευρά. Αυτές ήδη συζητήθηκαν και υπήρξε οριστική συμφωνία, στη βάση της οποίας η κυβέρνηση θα νομοθετήσει”.

Τα βασικά σημεία που προκύπτουν είναι:

Προς αποεπένδυση διατίθενται το εργοστάσιο και η άδεια για νέα μονάδα στην περιοχή της Μελίτης και οι δύο μονάδες της Μεγαλόπολης. Στο πλαίσιο του market test το χαρτοφυλάκιο αυτό κρίθηκε άκρως ικανοποιητικό και δεν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος να τροποποιηθεί. Μάλιστα, 15 επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση τουλάχιστον μίας από αυτές τις μονάδες.

Επειδή τις τελευταίες ημέρες επιχειρείται να επανέλθει στο προσκήνιο η περίφημη συζήτηση περί πώλησης υδροηλεκτρικών μονάδων, επαναλαμβάνουμε ότι δεν τίθεται με οποιονδήποτε τρόπο τέτοιο ζήτημα. Επιτυγχάνεται πλήρης συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου για τους λιγνίτες και υλοποίηση της συμφωνίας με τους δανειστές, με τη ΔΕΗ να διατηρεί:

-το 100% του σημερινού δυναμικού σε υδροηλεκτρικές μονάδες

-το 100% του σημερινού δυναμικού σε μονάδες φυσικού αερίου

-το 78,6% του λιγνιτικού δυναμικού βραχυπρόθεσμα (μέχρι το τέλος της δεκαετίας), το 68% του λιγνιτικού δυναμικού μεσοπρόθεσμα (μέχρι το 2026) και το 65% μακροπρόθεσμα (μέσος όρος περιόδου 2018-35)

Σε διαδραστικό χάρτη σημειώνεται το χαρτοφυλάκιο θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ, όπου προς αποεπένδυση είναι οι λιγνιτικοί σταθμοί με αρίθμηση 4 & 5.

Η ΔΕΗ μπορεί να διαχειριστεί χωρίς καμία δέσμευση τις λιγνιτικές μονάδες που θα διατηρήσει.

Διασφαλίζονται πλήρως οι θέσεις και οι σχέσεις εργασίας στις μονάδες προς αποεπένδυση. Τις σχετικές προβλέψεις θα περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση που θα έλθει τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή.

Στη συμφωνία γίνεται ρητή αναφορά περί δίκαιου τιμήματος μέσα από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί από την ίδια τη ΔΕΗ. Διασφαλίζονται, έτσι, πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων της, άρα και του Ελληνικού Δημοσίου.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, 21/1/2018]

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Τόσο είναι το ποσό που θα χρειαστεί η ΔΕΗ προκειμένου να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες προκαταρκτικές έρευνες και να διαπιστώσει εάν στα ορυχεία της, υπάρχει ένας κρυμμένος θησαυρός από μη συμβατικό φυσικό αέριο που ενδέχεται να της ανοίξει νέους δρόμους, δραστηριότητες και φυσικά να αποτελέσει μια νέα αναπάντεχη πηγή εσόδων.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρόσφατα έφτασε στη διοίκηση της ΔΕΗ πρόταση από δημόσιο φορέα, να ξεκινήσει κάποιες προκαταρκτικές μετρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στα πολυάριθμα λιγνιτικά πεδία που εκμεταλλεύεται για την εξόρυξη άνθρακα, υπάρχει μη συμβατικό φυσικό αέριο, το αποκαλούμενο coalbed methane ή coalbed gas (CBM).

Πρόκειται για ένα μη συμβατικό τύπο φυσικού αερίου, γνωστό και ως “γλυκό αέριο”, λόγω της έλλειψης υδροθείου,  το οποίο εξάγεται από ορυχεία άνθρακα, συνήθως σε μεγαλύτερο βάθος κάτω από τα στρώματα του κάρβουνου. Σε αντίθεση με το συμβατικό αέριο το coalbed methane περιέχει λιγότερο προπάνιο και βουτάνιο και καθόλου συμπυκνώματα. Πως δημιουργείται; Κατά το σχηματισμό του άνθρακα  παράγονται μεγάλες ποσότητες αερίου πλούσιου σε μεθάνιο, που προσροφώνται στη μήτρα του άνθρακα και εγκλωβίζονται εκεί. Μάλιστα αποτελεί σύνηθες φαινόμενο να εκλύεται μεθάνιο κατά την εξόρυξη του άνθρακα, κάτι που άλλωστε αποτελεί και έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τους ανθρακωρύχους.  Εντούτοις συχνά η συγκέντρωση του μεθανίου είναι χαμηλή και δεν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμη.

Για αυτό το λόγο λοιπόν, απαιτούνται να γίνουν έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στα ορυχεία της ΔΕΗ, αρχής γενομένης από το γιγαντιαίο νότιο πεδίο στη Δυτική Μακεδονία, υπάρχει ενδιαφέρον και περιέχονται εκμεταλλεύσιμες ποσότητες CBM.

Όπως σημειώνουν πηγές του κλάδου των υδρογονανθράκων, μια τέτοια επένδυση που επί της ουσίας είναι πολύ μικρή σε κόστος για έναν οργανισμό όπως η ΔΕΗ, θα μπορούσε να αποδώσει υπερ-πολλαπλάσια οικονομικά οφέλη και να δώσει πρόσθετη αξία στα πάγια της εταιρείας, είτε σε αυτά που πουληθούν σε επενδυτές ενόψει της αποεπένδυσης του λιγνίτη (μαζί με τις μονάδες θα πουληθούν και ορυχεία) είτε σε αυτά που θα παραμείνουν στην περιουσία της εταιρείας.

Διαδεδομένη πρακτική

Η εξόρυξη του CBM δεν έχει σχέση με τις πρακτικές και τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις του αερίου που εξορύσσεται από σχιστόλιθο (shale gas). Άλλωστε η παραγωγή αερίου από άνθρακα αποτελούσε ευρέως διαδεδομένη πρακτική στο Τέξας και το Νέο Μεξικό και πριν την έκρηξη του shale gas. Μάλιστα στο αποκορύφωμά της, η παραγωγή CBM είχε μερίδιο 17% της συνολικής παραγωγής αερίου. Επίσης αέριο από στρώματα άνθρακα εξορύσσεται και παράγεται και σε άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδονησία.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει ιδιαίτερα η τεχνολογία και έχουν βελτιωθεί οι τεχνικές γεώτρησης και εκτίμησης  των αποθεμάτων, περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό τις αβεβαιότητες και ενισχύοντας σε σημαντικό βαθμό τα ποσοστά ανάκτησης του μεθανίου και άρα τις δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης περισσότερων πεδίων CBM.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ΙΕΑ στις ΗΠΑ μέχρι πριν λίγα χρόνια η ετήσια παραγωγή BCM έφτανε τα 56 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως ή αλλιώς το 7% της εγχώριας παραγωγής χωρίς να υπολογίζεται η παραγωγή από σχιστολιθικά πεδία (shale gas). Στον Καναδά η παραγωγή ξεπερνούσε τα 9 δισ. κυβικά μέτρα, ενώ στην Αυστραλία που η παραγωγή ξεκίνησε το 1998, την περασμένη δεκαετία έφτανε τα 3,5 δισ. κυβικά μέτρα ή αλλιώς το 14% της συνολικής παραγωγής αερίου.

Μεταξύ άλλων στο BCM έχουν επενδύσει μεγάλες εταιρείες του κλάδου όπως η British Gas,  η Shell, η Petronas αλλά και η θυγατρική της Gazprom Promgaz στη Ρωσία, όπου έχει τα εκτιμώμενα αποθέματα μεθανίου από άνθρακα υπολογίζονται σε 80 τρισ. κυβικά μέτρα.

Τέλος να σημειωθεί ότι αποθέματα BCM υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Ουκρανία, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να τα εκμεταλλευτούν.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, του Χάρη Φλουδόπουλου, 21/1/2018]

 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΕΗ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ MARKET TEST

Επιφυλάξεις των επενδυτών για βιωσιμότητα των λιγννπκών της ΔΕΗ. Η Επιχείρηση ξεκινά διαπραγμάτευση με Ε.Ε. μετά τα αποτελέσματα του market test

Μια συνολική επαναπροσέγγιση του θέματος πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ της επιχείρησης και της DGcomp και στη βάση των αποτελεσμάτων του market test που ολοκληρώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου, ξεκινάει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στόχος είναι η θεσμοθέτηση μέσα στον Μάρτιο ενός ελκυστικού και οικονομικά βιώσιμου χαρτοφυλακίου που θα βγει προς πώληση με διαγωνιστικές διαδικασίες τον Ιούνιο του 2018. Η ελκυστικότητα και η βιωσιμότητα των προς πώληση μονάδων ήταν και το βασικό ζητούμενο του market test που πραγματοποίησε η DGcomp (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), το οποίο αποκαλύφθηκε ότι ήταν μια καθαρά διερευνητικού ενδιαφέροντος διαδικασία μη δεσμευτικού χαρακτήρα.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι το ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να απαντήσουν οι 40 δυνητικοί επενδυτές δεν συνοδευόταν από κρίσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση του προς πώληση χαρτοφυλακίου, όπως για παράδειγμα α αριθμός των εργαζομένων, άφησε την εντύπωση ότι τα πάντα γύρω από την πώληση είναι ανοιχτά για να διαμορφωθούν λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις και τα σχόλια των επενδυτών.

Με βάση τα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους και αξιολογώντας τις γενικότερες συνθήκες της εγχώριας αγοράς και τις πολιτικές της Ε.Ε. εντός των οποίων καλείται να λειτουργήσει, απάντησαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο περιελάμβανε και ερώτηση σχετικά με το κατά πόσον ο καθείς θα μπορούσε να εκδηλώσει επενδυτικό ενδιαφέρον. Οι απαντήσεις ως προς αυτό το κρίσιμο για την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος «αποεπένδυση της ΔΕΗ» συνοψίζονται στο «άρνηση ή συμμετοχή υπό προϋποθέσεις».

Στις απαντήσεις των υποψηφίων επενδυτών κυριάρχησαν ζητήματα που συνδέονται με τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό και τους όρους λειτουργίας της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής αγοράς με την οποία από το 2019 θα υπάρξει σύζευξη στη βάση του ευρωπαϊκού μοντέλου- στόχου (target model).

Η πρώτη κοινή επιφύλαξη των υποψηφίων επενδυτών συνδέεται με το κόστος του CΟ2 (ρύποι) και το πώς αυτό θα διαμορφωθεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ιδιαίτερα ενόψει του λεγόμενου Clean Energy Package της Ε.Ε. για τους όρους που θα τεθούν ώστε οι θερμοηλεκτρικές μονάδες στην Ευρώπη να μπορούν να συμμετέχουν σε μηχανισμούς αποζημίωσης ισχύος. Το σχέδιο το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση προβλέπει πλαφόν στα 550 γραμμάρια CΟ2 /KWh. Αυτό σημαίνει ότι αν τελικά ισχύσει, από το 2025 και μετά Θα βγουν εκτός αποζημιώσεων οι περισσότερες ευρωπαϊκές λιγνιτικές μονάδες –μεταξύ αυτών και της ΔΕΗ– καθώς το κόστος λειτουργίας τους θα καταστεί απαγορευτικό.

Το δεύτερο ζήτημα που έθεσαν οι επενδυτές είναι οι όροι λειτουργίας της εγχώριας αγοράς, καθώς βρίσκεται ακόμη σε μεταβατικό στάδιο, αλλά και το τι θα γίνει με την παράταση των ωρών λειτουργίας των μονάδων Καρδιάς και Αμυνταίου που διαπραγματεύεται το υπουργείο Ενέργειας με την Κομισιόν. Η παράταση της λειτουργίας διαμορφώνει άλλους όρους ανταγωνισμού για κάποιον που θα επενδύσει στις μονάδες της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης από αυτούς που διαμορφώνει η απόσυρσή τους το 2019.

Οι επενδυτές επεσήμαναν επίσης τα προβλήματα τροφοδοσίας των μονάδων του Βορρά (Μελίτη 1 και άδεια για Μελίτη 2) δεδομένου ότι και τα τρία ορυχεία στα οποία στηρίζεται η τροφοδοσία τους και συνοδεύουν την πώλησή τους (Κλειδί, Λόφοι και Βεύη) είναι κλειστά. Προβλήματα εντοπίζουν και στην αποδοτική λειτουργία των μονάδων του Νότου (Μεγαλόπολη 3 και 4) με βασικότερο την αδυναμία του δικτύου να μεταφέρει την παραγόμενη ενέργεια καθώς εκκρεμεί η κατασκευή του ΚΥΤ (Κέντρου Υψηλής Τάσης) Πελοποννήσου. Επισημαίνουν επίσης τεχνικά προβλήματα λόγω των κοινών υποδομών των μονάδων με τη μονάδα του φυσικού αερίου της Μεγαλόπολης που παραμένει στη ΔΕΗ. Προβληματισμός εκφράστηκε από τους επενδυτές και για τον αριθμό εργαζομένων των μονάδων της Μεγαλόπολης και τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να αναλάβει ο νέος επενδυτής για τη διατήρησή τους και το εργασιακό καθεστώς.

 

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, της Χρύσας Λιάγγου, 10/1/2018]

ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 17% ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Με την έναρξη του διαγωνισμού για την πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων προβλέπεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την πώληση του 17% της ΔΕΗ, όπως προβλέπει η συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς. Η πώληση, για την οποία έχουν εγγραφεί έσοδα για το φετινό προϋπολογισμό ύψους 100 εκ. ευρώ, για την εταιρεία η οποία έχει εξαιρετικά χαμηλή χρηματιστηριακή αξία. Θυμίζουμε ότι χθες η μετοχή έκλεισε με απώλειες 6,8% στο 1,92 ευρώ και κεφαλαιοποίηση στα 445,44 εκ. ευρώ. Η χθεσινή πτώση οφείλεται στη θέση short που πήρε για τη μετοχή το fund Landsdowne Partners στις τελευταίες συνεδριάσεις του χρηματιστηρίου.

Εντούτοις προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα της χαμηλής κεφαλαιοποίησης, η πώληση του 10% προβλέπεται να γίνει μέσω της έκδοσης μετατρέψιμου ομολόγου. Με βάση τα όσα προβλέπονται στη συμφωνία, η διαδικασία διάθεσης του 17% αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018.

Εκτός όμως από τη ΔΕΗ η συμφωνία με τους δανειστές έχει πρόβλεψη και για την πώληση μεριδίου που κατέχει το Δημόσιο στα Ελληνικά Πετρέλαια. Συγκεκριμένα αναμένεται να εξεταστεί κατά πόσο η πώληση ποσοστού μικρότερου του 35% που κατέχει το Δημόσιο στην Εταιρεία μπορεί να έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα. Το σενάριο αυτό εκτιμάται ότι φωτογραφίζει την από κοινού πώληση μεριδίου του Δημοσίου και του έτερου μετόχου (της Paneuropean του ομίλου Λάτση) που σήμερα κατέχει 45,47%, με στόχο ο στρατηγικός επενδυτής να αποκτήσει μεγαλύτερο ποσοστό και δικαιώματα στη διοίκηση της εταιρείας που σήμερα ασκείται από κοινού από το Δημόσιο και την Paneuropean. Σημειώνεται ότι από την πώληση των ΕΛΠΕ στον προϋπολογισμό του 2018 έχουν υπολογιστεί έσοδα Ύψους 500 εκ. ευρώ , ενώ ακόμη 250 εκ. ευρώ έχουν υπολογιστεί από την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ. Για τη ΔΕΠΑ εντούτοις θα χρειαστεί πρώτα να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με την παρουσία της εταιρείας στην αγορά λιανικής. Για την αγορά αερίου θυμίζουμε ότι η συμφωνία με τους δανειστές προβλέπει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ, της Shell και της  ΕΝΙ με στόχο την αποχώρηση της εταιρείας που ελέγχεται από Δημόσιο και ΕΛΠΕ από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας και την παραμονή της με ενισχυμένο ποσοστό και δικαιώματα στην ΕΠΑ Αττικής.

Να θυμίσουμε τέλος ότι για τη ΔΕΗ έχει συμφωνηθεί η πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων, στις οποίες περιλαμβάνονται – όπως έγινε γνωστό – οι μονάδες Μελίτη 1 με άδεια για κατασκευή και δεύτερης, καθώς και οι μονάδες Μεγαλόπολη 3 και 4.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Χάρη Φλουδόπουλου, 5/12/2017]

 

ΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Σπεύδουν… βραδέως κυβέρνηση και Κομισιόν για τον διαγωνισμό της πώλησης του 40% των λιγνιτών της ΔΕΗ. καθώς η συμφωνία για το ποιες μονάδες θα διατεθούν αλλά και για τον οδικό χάρτη της διαδικασίας άνοιξε ήδη το αμέσως επόμενο μεγάλο κεφάλαιο, που δεν είναι άλλο από την αντιμετώπιση των εμποδίων και των τοπικών και συνδικαλιστικών αντιδράσεων. Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, ο υπουργός Ενέργειας είδε από κοντά τις διαθέσεις αλλά και την άκαμπτη στάση σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας της Μεγαλόπολης η οποία εκπροσωπήθηκε στην πρώτη παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε την Τρίτη έξω από το ΥΠΕΝ.

Η συστοίχιση συνδικάτων, τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και… Εκκλησίας στο αίτημα να μην πουληθούν μονάδες εντοπίζεται στο γεγονός ότι η περιοχή της Μεγαλόπολης, ύστερα από περίπου 50 χρόνια άμεσης σύνδεσης, κινδυνεύει να απωλέσει τους δεσμούς που έχει με τη ΔΕΗ αλλά και τα οφέλη που αποκομίζει από αυτήν σε επίπεδο άμεσων αντισταθμιστικών ωφελημάτων (ανταποδοτικά τέλη και λοιπές παροχές), απασχόλησης (1.100 άτομα μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό), αλλά και έμμεσης τόνωσης της τοπικής οικονομίας.

Ορυχεία

Ειδικά για την περίπτωση της Μεγαλόπολης, δεν είναι μόνο η εργασιακή αβεβαιότητα για τους εργαζομένους (με μέσο μικτό μισθό 4.173 ευρώ και εξασφαλισμένη μονιμότητα). Επιπρόσθετα, υπάρχουν προβλήματα με τα ορυχεία, που εξαντλούνται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ήδη στην περιοχή έχουν εξοφληθεί δύο ορυχεία την περασμένη δεκαετία (Θωκνία, Κυπαρισσία), ενώ συνεχίζεται με αρκετά προβλήματα η εκμετάλλευση των ορυχείων της Μαραθούσας και του Χωρεμίου Ακόμα ένα σοβαρό ζήτημα που εγείρεται αφορά το γεγονός ότι το 2025 λήγει η άδεια λειτουργίας της μονάδας Μεγαλόπολη III.

Στα προβλήματα αυτά έρχεται να προστεθεί το ζήτημα του τιμήματος που θα εισπράξει η ΔΕΗ. Βεβαίως, θα υπάρξει due diligence, ωστόσο είναι σαφές ότι πρόκειται για αποσβεσμένα πάγια, μεγάλης ηλικίας, με σοβαρά προβλήματα. Με τους αντικειμενικούς περιορισμούς του διαγωνισμού (οι μεγάλες ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες δεν επενδύουν στον άνθρακα) και την περιορισμένη δεξαμενή πιθανών επενδυτών, εκφράζονται ήδη ανησυχίες όχι τόσο για την επιτυχία του market test όσο για τη δυνατότητα της αποεπένδυσης του 40% των λιγνιτών να φέρει σημαντικά έσοδα στα άδεια ταμεία της ΔΕΗ των μυρίων προβλημάτων.

 

[ΠΗΓΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ, του Χάρη Φλουδόπουλου, 02/12/2017]

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ: ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

“Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, καθώς επίσης και επιπρόσθετα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες”, δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης, σχετικά με την παραχώρηση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, ύστερα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Σταθάκης, “ενημέρωσα τους εκπροσώπους για την πορεία των συζητήσεων και για το σχέδιο στο οποίο θα καταλήξουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας για την παραχώρηση μονάδων. Ταυτόχρονα τους ενημέρωσα και για τις διαδικασίες με τις οποίες εμείς επιδιώκουμε η παραχώρηση αυτή να μην οδηγήσει στη διάλυση της τοπικής κοινωνίας και της απασχόλησης, όπως υπάρχουν εύλογα φοβίες, αλλά το αντίθετο: Να υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις και για τις θέσεις απασχόλησης και για επιπρόσθετα οφέλη που μπορούμε να συζητήσουμε για τις τοπικές κοινωνίες”.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό ο κ. Σταθάκης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, προτίθεται να επισκεφθεί τη Μεγαλόπολη, προκειμένου να συναντηθεί και να πραγματοποιήσει ευρεία σύσκεψη με το περιφερειακό συμβούλιο και με τους εκπροσώπους της τοπικής ΔΕΗ, προκειμένου “να μπουν τα πράγματα σε έναν ανοιχτό διάλογο”, όπως είπε.

“Είναι κατανοητό ότι υπάρχει αντίθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά νομίζω όταν κάτσουν στο τραπέζι όλες οι πλευρές, δική μας επιδίωξη είναι να υπάρξει ένας πολύ ειλικρινής διάλογος και να οδηγηθούμε σε σημαντικές αποφάσεις” δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενώ καταλήγοντας, τόνισε ότι “επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας”.

“Στη σύσκεψη συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε απόλυτα”, δήλωσε ο κ. Γιώργος Αδαμίδης πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ, μετά τη συνάντηση με τον υπουργό ΠΕΝ. Όπως είπε, “η αντιπροσωπεία των εργαζομένων, των φορέων των περιοχών της Αρκαδίας Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας έχει καταστήσει σαφές στον υπουργό ότι θα αγωνιστεί για την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου περί ξεπουλήματος των λιγνιτικών. Ο αγώνας τώρα ξεκινάει”.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, “θα γίνουν δράσεις αντίστοιχες με αυτές του 2014”. “Το κυρίαρχο όλων”, όπως τόνισε, “είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες καταστούν σαφές στους υποτιθέμενους επενδυτές, τους αγοραστές, ότι δεν είναι αποδεκτοί σε αυτές τις περιοχές για να πάρουν τις λιγνιτικές μονάδες”. Πρόσθεσε δε, ότι “δε συζητάμε για τις θέσεις εργασίας, καθώς είναι σα να βάζουμε “το κάρο μπροστά από το άλογο”. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου των συγκεκριμένων περιοχών αλλά κυρίως των καταναλωτών”.

Σημειώνεται τέλος, ότι νωρίτερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν δεκάδες εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας, της Αρκαδίας και των εργαζομένων της ΔΕΗ έξω από το ΥΠΕΝ ζητώντας την ακύρωση των σχεδίων παραχώρησης λιγνιτικών μονάδων.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, από ΑΠΕ-ΜΠΕ, 28/11/2017]

ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ

Έμμεσες αιχμές σε βάρος της ΔΕΗ για την κατολίσθηση του ορυχείου του Αμυνταίου αφήνει το πόρισμα της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων που συγκρότησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης τον περασμένο Ιούνιο για τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών της καταστροφής.

Ο κ. Σταθάκης έδωσε στη δημοσιότητα τα κύρια σημεία του πορίσματος, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ αποδίδουν τα αίτια σε γεωλογικά φαινόμενα. Ωστόσο, οι επιστήμονες της ομάδας που όρισε το υπουργείο υπαινίσσονται ευθύνες στην παρακολούθηση των φαινομένων από τους αρμόδιους της ΔΕΗ και των ειδικών που είχε επιλέξει για τον σκοπό αυτό: «Η ύπαρξη των παραγόντων ήταν υπό συνεχή διερεύνηση, ωστόσο δεν είναι πάντα εφικτή η ρεαλιστική εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων κατά την περίπτωση σύγχρονης και συνδυασμένης δράσης αυτών».

Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που προκάλεσαν την κατολίσθηση στο ορυχείο του Αμυνταίου; Το πόρισμα της επιτροπής τους παραθέτει:

  • Η παρουσία στρώσεων υλικών με χαμηλή αντοχή εντός των γεωλογικών σχηματισμών που περιβάλλουν το κοίτασμα του λιγνίτη.
  • Η παρουσία ρηγμάτων που καθόρισαν μερικώς και χωρίς να ενεργοποιηθούν τη γεωμετρία της κατολίσθησης.
  • Η παρουσία υπόγειων υδροφορέων κάτω από το δάπεδο του ορυχείου.
  • Η τμηματική ανάπτυξη υδατικών πιέσεων από την εισροή υδάτων στα ρήγματα και τις ρωγμές του περιβάλλοντος του ορυχείου. Τα συγκεκριμένα ύδατα προέρχονται κυρίως από τον επιφανειακό υδροφορέα, αλλά και δευτερευόντως από τα όμβρια ύδατα.

 

[ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, 09/11/2017]

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Προ ημερών ο αρμόδιος υπουργός Γ. Σταθάκης, αναφερόμενος στην πιο σημαντική εκκρεμότητα της ενεργειακής διαπραγμάτευσης, αυτή της πώλησης του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ είχε κάνει λόγο για συμφωνία με την Κομισιόν στο 70%.

Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την αποχώρηση των επικεφαλής της τρόικας μέχρι σήμερα, οι διαβουλεύσεις με την Επιτροπή έχουν συνεχιστεί και με βάση τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχει νέα σημαντική πρόοδος. Όπως μάλιστα ανέφεραν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, “οι συζητήσεις με την DGCOMP συνεχίζονται και σύντομα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τον υπουργό”.

Τι έχει συμβεί και ποια είναι η πρόοδος που καταγράφεται; Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η Κομισιόν έχει δεχθεί το μεγαλύτερο σκέλος της ελληνικής πρότασης και έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την πρόταση πώλησης των δύο μονάδων του Αμύνταιου, ύψους 600 MW.

Η αντιπρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι και συζητείται αφορά στις 2 μονάδες (την 3η και την 4η) της Μεγαλόπολης, για τις οποίες ωστόσο είχαν εκφραστεί αντιρρήσεις τόσο από το ΥΠΕΝ όσο και από τη ΔΕΗ που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις.

Τις τελευταίες ημέρες λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες έγινε προσπάθεια συμβιβασμού με πρόταση να πωληθεί μόνο η μονάδα 3, η οποία είναι και η παλαιότερη εκ των δύο, και να διατηρήσει η ΔΕΗ στο δυναμικό της την μονάδα 4, που είναι πιο σύγχρονη και αποδοτική.

Η πρόταση αυτή ωστόσο προσέκρουσε στο επιχείρημα της DGCOMP ότι δεν πληρούνται οι όροι της συμφωνίας. Έτσι παρά την αντίδραση, κυρίως της ΔΕΗ, φαίνεται ότι οδηγούμαστε – εκτός απροόπτου –  στην ένταξη και των 2 μονάδων της Μεγαλόπολης στο προς πώληση πακέτο. Εδώ βεβαίως η κυβέρνηση θα κληθεί να διαχειριστεί τις τοπικές αντιδράσεις που αναμένονται έντονες. Ήδη τα τοπικά σωματεία της ΔΕΗ βρίσκονται σε αγωνιστική εγρήγορση (οι πληροφορίες ότι συζητείται η πώληση των μονάδων της Μεγαλόπολης έχουν διαρρεύσει εδώ και αρκετό διάστημα) ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις τοπικών βουλευτών αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι επίσημες ανακοινώσεις μπορεί να γίνουν ακόμη και εντός της εβδομάδας (κάποιες πληροφορίες θέλουν να υπάρχει προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη για μεθαύριο ενώ την Παρασκευή θα βρίσκεται στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος της επιτροπής αρμόδιος για την ενεργειακή ασφάλεια Μάρος Σέφκοβιτς).

Εξελίξεις, τέλος, αναμένονται και σε σχέση με τις μονάδες του Αμύνταιου για τις οποίες έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από κινεζικό ενεργειακό όμιλο σε συνεργασία με Έλληνα εταίρο. Κατά τις διαβουλεύσεις, το θέμα τέθηκε και κατά πληροφορίες η Κομισιόν δε φαίνεται να εκφράζει αντιρρήσεις για την παράταση του χρόνου ζωής των συγκεκριμένων εργοστασίων (κλείνουν για περιβαλλοντικούς λόγους) αρκεί να γίνουν σημαντικές επενδύσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης που θα διασφαλίζουν την μεγαλύτερη απόδοση και τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Το πράσινο φως από την Κομισιόν, που σύμφωνα με την μέχρι τώρα πληροφόρηση δε συνδέεται με τις πωλήσεις μονάδων – ανοίγει το δρόμο για την ελληνοκινεζική συνεργασία στον τομέα του λιγνίτη.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Χάρη Φλουδόπουλου, 7/11/2017]

3.700 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΔΕΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ

Έκταση 3.700 στρεμμάτων αποκατεστημένων εδαφών στα ορυχεία του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει η ΔΕΗ στις τοπικές κοινωνίες για την ανάπτυξη πιλοτικού προ γράμματος καλλιέργειας, επεξεργασίας και εμπορίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα εφαρμοστεί από τους Δήμους Εορδαίας και Κοζάνης. Η διάθεση των εκτάσεων, έναντι συμβολικού ανταλλάγματος, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, γίνεται για 10 χρόνια στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγορών, Μισθώσεων, Ανταλλαγών και Δωρεών Ακινήτων. Η υλοποίηση αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος θα συμβάλει και στην αύξηση θέσεων εργασίας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της ΔΕΗ αποφάσισε τη διάθεση στο ελληνικό Δημόσιο 1.000 στρεμμάτων στην περιοχή του πρώην ορυχείου Καμάνου, 700 στρεμμάτων στις εξωτερικές αποθέσεις του ορυχείου Αμυνταίου και 2.000 στρεμμάτων στην εξωτερικό απόθεση του ορυχείου Νοτίου Πεδίου.

 

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 24/10/2017]

 

Η ΔΕΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ!

ME μια ενιαία και μάλιστα προσωρινή άδεια λειτουργούν οι μονάδες της ΔΕΗ, όταν μια ιδιωτική επιχείρηση, για να λειτουργήσει και να επενδύσει, θα πρέπει να περάσει από πλειάδα δημόσιων υπηρεσιών ώστε να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Η απίστευτη αυτή άνιση μεταχείριση του κράτους αποκαλύπτετε από καταγγελία που έκαναν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και ClientEarth σε βάρος της Ελλάδα για την αδειοδότηση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Ειδικότερα οι μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις προσέφυγαν κατά  της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Επιτροπή Συμμόρφωσης για την εφαρμογή της Διεθνούς Συνθήκης Άαρχους. Πρόκειται για ένα κείμενο που συμφώνησαν και συνυπέγραψαν το 1998 στην ομώνυμη πόλη της Δανίας σχεδόν όλα τα κράτη του πλανήτη και οι διατάξεις του ορίζουν ότι οι χώρες θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες τους να έχουν πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και στην πληροφόρηση για περιβαλλοντικά θέματα. Η Ελλάδα έκανε νόμο τη συγκεκριμένη Συνθήκη το 2005.

Όπως περιγράφει στην «Επένδυση» ο υπεύθυνος του τομέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της WWF Ελλάς Νίκος Μάντζαρης, «η Επιτροπή Συμμόρφωσης της Συνθήκη Άαρχους έκανε αποδεκτή την καταγγελία μας την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου και αναμένεται πια να οριστεί ακροαματική διαδικασία.

Παράταση

Σύμφωνα με τον κ. Μάντζαρη, «από το 2001 και μετά  οι εκάστοτε κυβερνήσει χορηγούν ενιαία προσωρινή άδεια λειτoυργίας τριετούς διάρκειας για όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ». Η μία άδεια για όλους τους σταθμούς, με πιο απλά λόγια, λήγει στα τρία χρόνια και παρατείνεται για άλλα τόσα «με νομοθετικές διατάξεις που φέρνουν τα συναρμόδια υπουργεία στη Βουλή», όπως ο ίδιος εξηγεί.

Και ποιο είναι το πρόβλημα για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που τις οδήγησε στο να προσφύγουν στην Επιτροπή Συμμόρφωσα της Συνθήκη Άαρχους;

Ο κ. Μάντζαρης αναλύει: «Με τη χορήγηση ενιαίας άδειας δεν δίνεται η δυνατότητα σε πολίτη ή σε οργανώσεις να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη σε βάρος της ΔΕΗ όταν μια μονάδα ή ένας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής ρυπαίνει».

Η διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθείται για τις μονάδες ρεύματος της δημόσιας επιχείρησης θα έπρεπε να είναι ίδια με εκείνη που ισχύει για τις μεγάλες επενδύσεις ιδιωτικών εταιρειών που εμπίπτουν σε περιβαλλοντικά θέματα. Δηλαδή, να υπάρχει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και διακριτές αδειοτοτήσεις για ξεχωριστές δραστηριότητες, δηλαδή ό,τι ισχύει για μια ιδιωτική επιχείρηση. Όπως υποστηρίζει το στέλεχος της WWF Ελλάς, «η ενιαία άδεια που δίδεται με νόμο μπλοκάρει την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, καθώς δεν υπάρχει στη συνέχεια της ψήφισής του διοικητική πράξη, π.χ. Υπουργική Απόφαση κ.λπ.».

Ο κ. Μάντζαρης σημειώνει ότι η διαδικασία που ακολουθούν διαχρονικά οι κυβέρνησες είναι αδιαφανής και παραβιάζει τη Διεθνή Συνθήκη Άαρχους. Μάλιστα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αδειοδοτεί με αυτόν τον τρόπο, επικαλούμενη, βέβαια, λόγους ενεργειακής ασφάλειας».

Tα βέλη των περιβαλλοντικών οργανώ σεων, σύμφωνα με πληροφορίες, στρέφονται κατά κύριο λόγο σε βάρος των ΑΗΣ Κυρδίας και Αμυνταίου.

Οι συγκεκριμένες μovάδεs των σταθμών της ΔΕΗ εκπέμπουν ρύπους πολύ υψηλότερους από τους προβλεπόμενους, ενώ τα στελέχη των οργανώσεων εκτιμούν ότι οι μοvάδεs παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη της δημόσιας εταιρείας δεν είναι συμμορφωμένες στις τελευταίες κοινοτικές oδnγiεs περί βιομηχυνικών ρύπων.

 

[ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, του Χρήστου Κολώνα, 08/10/2017]

ΚΡΙΣΙΜΟΣ Ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

Περισσότερες από μία άδειες για την κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη και όχι μόνο πώληση λιγνιτικών μονάδων περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συζητάει αυτή την περίοδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους δανειστές.

Με αυτή την «ντρίμπλα» επιχειρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) να πείσει ότι οι προτάσεις που έχει καταθέσει για την πώληση λιγνιτικών μονάδων θα γίνουν δεκτές από την Κομισιόν. Ως γνωστόν, προβλέπουν την πώληση των μονάδων σε Αμύνταιο και Μελίτη, με τις πρώτες να θεωρούνται απαρχαιωμένες και μη ελκυστικές για τους επενδυτές, αφού θα χρειαστούν επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ώστε να καλύψουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ε.Ε.

Επιφυλάξεις

Όλα θα κριθούν από το λεγόμενο market test που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο, με βάση τη συμφωνία με τους δανειστές, όπου η αγορά θα κληθεί να απαντήσει στο αν το πακέτο πώλησης λιγνιτικών μονάδων μπορεί να πωληθεί.

Από την πρώτη στιγμή εκφράζονται επιφυλάξεις, ειδικά σε μια περίοδο που σε ολόκληρη την Ε.Ε. εφαρμόζεται στρατηγική περιορισμού των επενδύσεων στον λιγνίτη. Στο ΥΠΕΝ επιμένουν ότι δεν εξετάζεται η πώληση μονάδων της Μεγαλόπολης ως εναλλακτικό σχέδιο στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι θα μείνουν στο ράφι οι παμπάλαιες μονάδες του Αμύνταιου. Προσθέτουν ότι το σχέδιο που συ ζητούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει πως ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει, π.χ., τις δύο μονάδες του Αμύνταιου, συνολικής ισχύος 546 MW, να τις κατεδαφίσει και να φτιάξει μια νέα μεγαλύτερη μονάδα, πιο αποδοτική, που θα καλύπτει και τις κοινοτικές απαιτήσεις για το περιβάλλον.

 

[ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 29/08/2017]