Η ΤΑΪΒΑΝ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΗΓΕΤΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΡΥΞΗ

Όταν κάποιος κοιτάζει τα στενά σοκάκια της Taipei μπορεί να μην αντιληφθεί τις πολλές ευκαιρίες για ανάκτηση πολύτιμων πρώτων υλών. Ωστόσο, τα παλιά κτίρια, στη θέση των οποίων ανεγείρονται πλέον σύγχρονοι ουρανοξύστες, περιέχουν σημαντικές ποσότητες χαλκού και ψευδαργύρου οι οποίες δύνανται να ανακτηθούν, ανακυκλωθούν και μετατραπούν σε σε πρώτες ύλες βιομηχανική καθαρότητας για επαναχρησιμοποίηση μέσω της αστικής εξόρυξης (urban mining).

Αλλά αυτό ακριβώς αναζητούν δύο εταιρείες στην Ταϊβάν στις πόλεις και τις βιομηχανίες του νησιού. Με τις ανησυχίες για το βιώσιμο εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το νικέλιο και το κοβάλτιο, με σκοπό τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια να αυξάνονται, η παλαιότερη εγκατάσταση επεξεργασίας πολύτιμων και σπάνιων μετάλλων της Ταϊβάν και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ανακυκλωμένου χάλυβα, μειώνουν τις ανάγκες για την πρωτογενή εξόρυξη ορυκτών, μετατρέποντας το νησί σε αστικό ορυχείο.

Η αστική εξόρυξη, ουσιαστικά η ανάκτηση πρώτων υλών από ανθρωπογενείς πηγές όπως οι υποδομές και τα απόβλητα, είναι μια προσέγγιση ανακύκλωσης που ξεπερνά την κλασική ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών και δοχείων αλουμινίου. Πρώτες ύλες όπως ο χαλκός και ο ψευδάργυρος από κατεδαφισμένα κτίρια και ο χρυσός και ο άργυρος από παλιά smartphone ανακτώνται, ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε πρώτες ύλες βιομηχανική καθαρότητας για επαναχρησιμοποίηση.

Από τα ηλεκτρονικά έως τις κατασκευές, η παραγωγή πρώτων υλών είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της σύγχρονης βιομηχανίας. Αλλά η εξόρυξη είναι ένας τομέας έντασης άνθρακα και τα ακατέργαστα ορυκτά και μέταλλα που προέρχονται από τη Γη είναι πεπερασμένα. Η παγκόσμια εξόρυξη πρώτων υλών έχει αυξηθεί από 30 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους το 1970 σε 106,6 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους το 2024. Και η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια – η οποία απαιτεί λίθιο για μπαταρίες και άργυρο για ηλιακούς συλλέκτες – θα απαιτήσει συνολικά 3 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους μετάλλων και πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε ανάλογες ενεργειακές εφαρμογές.

Ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές ημιαγωγών και εξαρτημάτων για συσκευές επικοινωνίας στον κόσμο, η Ταϊβάν είναι ένα κρίσιμο μέρος της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά διαθέτει λίγους φυσικούς πόρους. Ωστόσο, η Solar Applied Materials Technology Corporation της Ταϊβάν και η Tung Ho Steel Enterprise Corporation έχουν δημιουργήσει η καθεμία το δικό της σύστημα συνεργασιών με πελάτες και ανταγωνιστές για να επιτύχουν την κυκλικότητα των πρώτων υλών, σε μια κυκλική διαδικασία όπου τα υλικά συλλέγονται, ανακυκλώνονται, επεξεργάζονται και στη συνέχεια επαναπωλούνται στη βιομηχανία. «Περίπου το 80% των δικών μας πρώτων υλών προέρχεται από την ανακύκλωση», λέει ο πρόεδρος της Solar Tech, C.F. Huang. «Γι’ αυτό αποκαλούμε τους εαυτούς μας μια εταιρεία κυκλικής οικονομίας».

Ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές λεπτών μεμβρανών μαγνητικών υλικών που χρησιμοποιούνται για ψηφιακές οθόνες, ημιαγωγούς και αποθήκευση δεδομένων, η Solar Tech είναι επίσης γνωστή για την επεξεργασία ανακυκλωμένου χρυσού και αργύρου σε καθαρότητα 99,99%.

«Μία από τις βασικές δυνατότητες μας είναι ότι μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία υψηλής καθαρότητας. Στην Ταϊβάν, δεν είναι μόνο η Solar που μπορεί να κάνει την ανακύκλωση», εξηγεί ο Huang. Στην πραγματικότητα, η Ταϊβάν διαθέτει 1.700 εταιρείες ανακύκλωσης βιομηχανικών αποβλήτων. «Αλλά όταν είναι αναγκαίο η πρώτη ύλη να χρησιμοποιηθεί εκ νέου σε βιομηχανικές εφαρμογές, πρέπει να διαθέτει υψηλή καθαρότητα. Και κάθε πρώτη ύλη απαιτεί τις δικές της τεχνολογίες και διαδικασίες».

Τα τελευταία 40 χρόνια, η εταιρεία έχει αναπτύξει μια εσωτερική διαδικασία ανακύκλωσης και επεξεργασίας για οκτώ κύρια στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του γαλλίου, που χρησιμοποιείται σε συσκευές WiFi και Bluetooth, και του ινδίου για οθόνες αφής και ηλιακούς συλλέκτες. Η διαδικασία αυτή αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ανάγκη για σταθερές πηγές προμήθειας πρώτων υλών.

«Η Ταϊβάν είναι ένα μικρό νησί. Δεν έχουμε μεγάλες εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις. Έτσι, όλες οι πρώτες ύλες ήταν απαραίτητο να προέρχονται από το εξωτερικό», λέει ο Ben Hong, αντιπρόεδρος της Solar Tech. «Αν δεν μπορούμε να ανακυκλώσουμε τις πρώτες ύλες, τότε πρέπει να στραφούμε στην πρωτογενή παραγωγή».

[ΠΗΓΗ: https://rawmathub.gr/, 13/5/2024]