ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς

Τη χορήγηση επιδόματος ασθενείας σε σοβαρές περιπτώσεις ανικανότητας εργασίας και μετά από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού του ΕΦΚΑ σε ασφαλισμένους του τέως ΟΑΕΕ, ζητά το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου. Όπως τονίζει το Επιμελητήριο για τους αυτοαπασχολούμενους του τ.ΟΑΕΕ που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, η έννοια του κράτους πρόνοιας δεν ισχύει. Παράλληλα προτείνει ότι θα μπορούσε να εξεταστεί και η δυνατότητα καταβολής μηνιαίως, ποσού ίσου με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, ή έστω ακόμα και η καταβολή ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για το χρονικό διάστημα απουσίας του ασφαλισμένου από την εργασία του.

Αναλυτικά η επιστολή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής:

«Αφορμή της επιστολής μας αποτελεί η επικοινωνία μέλους μας με τον φορέα μας, προκειμένου να του χορηγηθεί επίδομα ασθένειας λόγω χειρουργικής του επέμβασης ανοιχτής καρδιάς.
Η χειρουργική επέμβαση ανοικτής καρδιάς είναι μια σημαντική επέμβαση που απαιτεί στενή παρακολούθηση και άμεση μετεγχειρητική υποστήριξη, όπου μετά την επέμβαση του ασθενή απαιτείται ανάρρωση στο σπίτι μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Οι περισσότεροι ασθενείς θα είναι έτοιμοι να επιτρέψουν στην εργασία τους 6 με 12 εβδομάδες από το χειρουργείο, κατόπιν υπόδειξης των θεράποντων γιατρών.

Για όλο αυτό το χρονικό διάστημα απουσίας του από την εργασία του, ένας αυτοαπασχολούμενος που θα βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση, της ανάρρωσης, δεν δικαιούται καμία οικονομική ενίσχυση για στήριξη του εισοδήματός του, καμία χορήγηση ειδικού επιδόματος ασθενείας ή οποιαδήποτε παροχή ασθένειας σε χρήμα, ενώ οι υποχρεώσεις του και τα πάγια έξοδα της επιχείρησής του (ενοίκιο, ρεύμα, δόσεις, ρυθμίσεις, ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές προς προμηθευτές κλπ.) δεν σταματούν. Ο e-ΕΦΚΑ χορηγεί επίδομα ασθενείας στους άμεσα ασφαλισμένους μετά τη διαπίστωση της ανικανότητας για εργασία, σε περίπτωση ασθενείας μη υπαιτιότητας του ασφαλισμένου, εφόσον απουσιάζει από την άσκηση δραστηριότητας για την οποία έχει ενταχθεί στην ασφάλιση του e- ΕΦΚΑ. Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ενταχθέντων Φορέων, Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών και έως την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του e-ΕΦΚΑ.

“Οι ασφαλισμένοι του τ.ΟΑΕΕ δεν δικαιούνται επίδομα ασθενείας. Δικαιούνται επίδομα εργατικού ατυχήματος, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 19 της αρ.35/1385/99 ΥΑ (Β΄1814) και ατυχήματος υπαιτιότητας τρίτου σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 47 του ν.3518/2006”. Βάσει των εν λόγω διατάξεων, οι ασφαλισμένοι του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών δικαιούνται από τον e-ΕΦΚΑ επίδομα ασθένειας μόνο σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, για τέσσερεις μήνες κατ΄ ανώτατο όριο, εφόσον είναι ταμειακά ενήμεροι και η ασθένεια διαρκεί πέραν των 30 ημερών, σύμφωνα με απόφαση της υγειονομικής επιτροπής.
Διαπιστώνει εύκολα κανείς ότι στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων που έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοια σοβαρά προβλήματα υγείας, η έννοια του κράτους πρόνοιας δεν ισχύει.
Το πώς θα επιβιώσει αυτός και η οικογένειά του, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται να εργαστεί ο επιχειρηματίας, δεν απασχολεί τον νομοθέτη.

Ακόμα και μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που συστάθηκε από τον πρώην ΟΑΕΔ, προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να αντιμετωπίσουν τις βιοποριστικές ανάγκες που προκύπτουν από τη διακοπή του επαγγέλματός τους, έως ότου αναλάβουν ξανά εργασία ή επανασκήσουν ανεξάρτητη δραστηριότητα, και για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από τρεις (3) έως εννέα (9) μήνες ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης, δεν τους καλύπτει.

Κύριε Υπουργέ,

Είναι ευρέως γνωστό πως οι επιχειρηματίες, ειδικότερα στην σημερινή εποχή, έρχονται αντιμέτωποι με δεκάδες προβλήματα στον εργασιακό τους βίο με αποτέλεσμα να εξουθενώνονται και να δημιουργείται ασφυξία στην μικρή επιχειρηματικότητα.

Σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μικρός επιχειρηματίας και αυτοαπασχολούμενος δεν θα πρέπει να τον επιβαρύνουμε με επιπλέον, τα οποία επηρεάζουν την βιωσιμότητά του.

Πιστεύουμε, ότι σε περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες, ο νομοθέτης θα μπορούσε να λάβει υπόψη του τη χορήγηση ενός επιδόματος ασθενείας, -όπως αυτά που χορηγούνταν στην περίοδο της περιόδου της πανδημίας του κορωνοϊού Covid 19-, μια γνωμάτευση ανικανότητας για εργασία του θεράποντος ιατρού του ΕΦΚΑ και ανάλογα με την ασφαλιστική του κλάση, να καθορίζεται άμεσα και η παροχή που θα λαμβάνει ο ασφαλισμένος.

Θα μπορούσε να εξεταστεί και η δυνατότητα καταβολής μηνιαίως, ποσού ίσου με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, ή έστω ακόμα και η καταβολή ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για το χρονικό διάστημα απουσίας του ασφαλισμένου από την εργασία του.
Ασφαλιστική μεταρρύθμιση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη από τον νομοθέτη η κατάσταση υγείας για την δυνατότητα εργασίας του ατόμου και γενικά ο ανθρώπινος παράγοντας, δεν εννοείται.
Ευελπιστούμε ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχής Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) που προετοιμάζεται, να λύσει τα προβλήματα αυτά και να μην υπάρχουν ασφαλιστικές καλύψεις πολλαπλών ταχυτήτων.
Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση και τα επιτελεία της προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν την επιχειρηματικότητα, αλλά θεωρούμε ότι για προβλήματα υγείας, θα πρέπει να μεριμνήσει για τη χορήγηση σχετικών επιδομάτων, όπως συμβαίνει και στον ιδιωτικό τομέα και σε άλλες επαγγελματικές τάξεις, για εφαρμογή της ισονομίας και ισοπολιτείας και να μην συντελείται διακριτική μεταχείριση εις βάρος των αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών.
Πιστεύοντας ότι θα δείτε τα παραπάνω με θετική σκέψη, περιμένουμε τις ενέργειές σας προς αυτή την κατεύθυνση».

 

[ΠΗΓΗ: https://www.halkidikifocus.gr/, 25/1/2024]