Η ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ESG

Σύμφωνα με νέα έκθεση της Ernst & Young, (EY Americas Mining and Metals Centre of Excellence), τα στελέχη του τομέα εξόρυξης και μετάλλων εξακολουθούν να θεωρούν τους κινδύνους που σχετίζονται με το πλαίσιο ESG ως τους σημαντικότερους που θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες του κλάδου τους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η πρόσβαση σε κεφάλαια έχει καταστεί πλέον ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου.

Ο Paul Mitchell, Global Mining & Metals Leader στην ΕΥ λέει ότι η σχετική έρευνα της εταιρείας με τίτλο Top 10 business risks for mining and metals in 2024 που βασίζεται σε συνεντεύξεις με 150 στελέχη που απασχολούνται στον κλάδο «τονίζει το περίπλοκο περιβάλλον λειτουργίας που θα αντιμετωπίσουν οι εξορυκτικές εταιρείες το 2024».

«Η αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων είναι πλέον σαφώς ενσωματωμένες στις στρατηγικές των καλύτερων φορέων εξορυκτικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως όσον αφορά στο πλαίσιο ESG και στην κοινωνική αποδοχή όσον αφορά στη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων, και θα παραμείνει προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια».

Οι ερωτηθέντες στην έρευνα αναφέρουν ότι ο έλεγχος από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων αυξάνεται, ιδιαίτερα γύρω από θέματα ESG και, σύμφωνα με την EY, οι εξορυκτικές εταιρείες που έχουν σωστές διαδικασίες γύρω από το ESG, θα απολαμβάνουν «σημαντικά οφέλη, όπως βελτιωμένη πρόσβαση σε κεφάλαια, ευκολότερη προσέλκυση νέου προσωπικού και υψηλότερο βαθμό κοινωνικής αποδοχής».

Ενώ η προσέλκυση νέων εργαζομένων στον τομέα είναι πλέον μόλις ο δέκατος στην κατάταξη κίνδυνος σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η «βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση», κατατάσσεται πλέον ως ο δεύτερος πιο σημαντικός κίνδυνος για τις μεγάλες εξορυκτικές εταιρείες μετά τον κίνδυνο που σχετίζεται με το ESG, κυρίως λόγω των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται για τη μετάβαση του κλάδου στην πράσινη ενέργεια.

Σχήμα: Κατάταξη των δέκα κυριότερων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι εξόρυξης και μετάλλων το 2024, βάσει της έκθεσης της Εrnst & Υoung.

[ΠΗΓΗ: https://rawmathub.gr/, 14/12/2023]