ΆΝΩ ΤΟΥ 90% Η ΑΚΑΡΠΙΑ ΣΤΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Kατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο παρατηρήθηκε το φαινόμενο της ακαρπίας στα ελαιόδεντρα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής σε ποσοστό άνω του 90%.

Το συμπέρασμα προκύπτει μετά από πόρισμα του ΑΠΘ και το οποίο υπογράφεται από 13 συλλογικούς και συνεταιριστικούς φορείς ελαιοκαλλιεργητών. Οι ασυνήθιστα αυξημένες θερμοκρασίες, που επικράτησαν στην περιοχή της Χαλκιδικής από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2022 αλλά και τον Ιανουάριο του 2023, όπως σημειώνεται, «επηρέασαν σε μη αναστρέψιμο βαθμό το στάδιο επαγωγής των οφθαλμών και των ενδοοφθαλμικών μορφολογικών μεταβολών των ελαιόδεντρων, με αποτέλεσμα τη μη διαφοροποίηση ή τη μερική διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών ανεξάρτητα από τις θερμοκρασίες, που επικράτησαν στη συνέχεια».

Η κύρια ποικιλία ελιάς που καλλιεργείται στη Χαλκιδική είναι η «Χονδρολιά Χαλκιδικής» και η «Χαλκιδικής».

Με τα δεδομένα αυτά ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, ρωτά τον αρμόδιο υπουργό “προτίθεστε όπως, «ως ένδειξη ενδιαφέροντος για την επιβίωση της ίδιας της ελαιοκαλλιέργειας» στη Χαλκιδική, προβείτε σε όλες τις δέουσες ενέργειες, ώστε να περιορισθούν οι οικονομικές συνέπειες του φαινομένου της ακαρπίας στους ελαιοκαλλιεργητές της εν λόγω Περιφερειακής Ενότητας;”.

Σε απάντηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων αναφέρονται τα εξής:

“Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές στην ηρτημένη παραγωγή, που οφείλονται σε ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια.

Δεν αποζημιώνονται οι δευτερεύουσες ή εκείνες που οφείλονται σε μη ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια.

Ως εκ τούτου, η ακαρπία δεν καλύπτεται ασφαλιστικά.

Από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν στην Π.Ε. Χαλκιδικής από τους γεωτεχνικούς του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ, διαπιστώθηκε πράγματι ακαρπία των ελαιοδένδρων.

Παρακολουθείται η εξέλιξη της καλλιέργειας και συγκεντρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε, με τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου, να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε και την κατάσταση.

Τότε θα είμαστε σε θέση να πούμε αν και σε ποιες παρεμβάσεις θα προχωρήσουμε, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες, εξαντλώντας κάθε δυνατό μέσο και εργαλείο που μας δίνει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδεδειγμένα υπάρξει αρωγός των παραγωγών όποτε κρίθηκε απαραίτητο.

Ειδικά για την ελιά, ενδεικτικό της σημασίας που δίνουν οι Κυβερνήσεις μας στη συγκεκριμένη καλλιέργεια είναι το γεγονός ότι ενισχύθηκαν τόσο μέσω του ΠΑΑ όσο και μέσω των Κρατικών Ενισχύσεων και των Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, με τέσσερεις Αποφάσεις των οποίων ο συνολικός Προϋπολογισμός ξεπέρασε το πρωτοφανές ποσό των 150 εκ €, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία.

Εξ’ αυτών, η Π.Ε. Χαλκιδικής έλαβε το ποσό των 2.615.600 €.”

[ΠΗΓΗ: https://www.halkidikinews.gr/, 30/10/2023]