ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ 25.000 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η παράταση αφορά στους ωφελούμενους που παρέχουν υπηρεσίες σε δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς του δημοσίου, οι συμβάσεις των οποίων είχαν λήξει τον Ιούλιο, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης

Δημοσιεύθηκε η απόφαση στο ΦΕΚ για τη νέα παράταση τεσσάρων μηνών, που δόθηκε στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, μέσω του οποίου απασχολούνται 25.000 εργαζόμενους σε δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου.

Η απόφαση έχει τίτλο: «3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1.5613/14-12-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.) /συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» (Β’ 5895)».

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η παράταση αφορά στους ωφελούμενους που παρέχουν υπηρεσίες σε δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς του δημοσίου, οι συμβάσεις των οποίων είχαν λήξει τον Ιούλιο, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Ακόμα, η παρούσα δράση επεκτείνεται, μετά το πέρας της, για διάστημα τεσσάρων επιπλέον μηνών. Η δαπάνη της επέκτασης θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενους και εθνικούς πόρους εντός των ορίων των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στην απόφαση ένταξης της πράξης αναφορικά με τα όρια της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ανά τύπο Περιφερειών. Η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη δύναται να περιλαμβάνει κατά ανώτατο όριο έως και 10 μήνες απασχόλησης.

Υπενθυμίζεται ότι η πλειοψηφία των ωφελούμενων προέρχονται από μακροχρόνια ανεργία και επιλέχθηκαν με κοινωνικά κριτήρια (ανεργία, χαμηλό εισόδημα κ.λ.π.) και υπηρετούν σε δήμους σε θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως καθαριότητα, πράσινο.

 

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 22/8/2023]