ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΟΥΝ

Έμφαση στις “δύσκολες” μεταρρυθμίσεις και την αντιμετώπιση των “ακραίων δημοσιονομικών ανισορροπιών” της οικονομίας συστήνει στην ενδιάμεση έκθεσή του για τη νομισματική πολιτική ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Γιάννης Στουρνάρας.

Η ΤτΕ προσυπογράφει τη διατήρηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας μέχρι και το 2025, προβλέποντας για φέτος ανάπτυξη 2,3%, η οποία θα αυξηθεί στο 2,7% για το 2024 και στο 3% για το 2025. Βασική προϋπόθεση θα είναι η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ, ειδικά το κομμάτι τους που θα ενισχύσει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Συστήνει, επίσης, μέτρα για την ενίσχυση των επενδύσεων στην οικονομία και τη συνέχιση της αύξησης των εξαγωγών. 

Στο σχόλιό του, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας αναμένεται ότι θα επισημαίνει πως βασική προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι η διατήρηση μια συνετής δημοσιονομικής πολιτικής.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μια πολιτική που θα διατηρήσει σταθερά πτωτική την πορεία του δημόσιου χρέους και τη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, για τα επόμενα χρόνια. 

Ιδιαίτερα τονίζεται η σημασία της προώθησης μεταρρυθμίσεων που θα αντιμετωπίζουν τις ακραίες δημοσιονομικές ανισορροπίες, δηλαδή τους τομείς της οικονομίας που η Ελλάδα αποκλίνει σε μεγάλο βαθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όσο. Σε αυτές περιλαμβάνεται, εκτός από το δημόσιο χρέος το οποίο έφτασε στο 171,3% του ΑΕΠ το 2022 παραμένοντας το υψηλότερο εντός της ΕΕ, και το πολύ υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο έφτασε στο 9,7% του ΑΕΠ τον προηγούμενο χρόνο.

Μια ακόμη ακραία δημοσιονομική ανισορροπία είναι το υψηλό -ακόμη – ποσοστό κόκκινων δανείων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, που έφτασε στο 8,4% στο τέλος του 2022, έναντι 1,8% κατά μέσο όρο της ΕΕ.

Ακραία δημοσιονομική ανισορροπία αποτελεί και το υψηλό ακόμη ποσοστό ανεργίας. Ως λύση, η ΤτΕ προτείνει αλλαγές στην αγορά εργασίας, ώστε να αυξηθεί γρήγορα η συμμετοχή γυναικών και νέων έως 24 ετών στην αγορά, που είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ. 

Οι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις 

Στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας προτείνει κατ’ αρχήν μέτρα ώστε να αυξηθεί η προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο κ. Στουρνάρας έδωσε με έναν απλό συλλογισμό μια τάξη μεγέθους του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι ενώ δηλώνονται εισοδήματα 80 δισ. ευρώ έχουμε ιδιωτική κατανάλωση 189 δισ. ευρώ. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, προτείνει την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη χρήση όλων των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων για τη διενέργεια ελέγχων. 

Επίσης, χαρακτηρίζει κρίσιμη για την προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων τη βελτίωση λειτουργίας της δικαιοσύνης, η οποία λόγω της χαμηλής της απόδοσης κρατά χαμηλά την Ελλάδα στη διεθνή κατάταξη της ανταγωνιστικότητας.

Θεωρεί, επίσης, ότι παρά τις αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια στις διαδικασίες αδειοδότησης, υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τέλος, συστήσει την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του Δημοσίου, η οποία μαζί με τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και τις αλλαγές των δομών λειτουργίας τους, μπορούν να αντιμετωπίσουν το μείζον ακόμη πρόβλημα της γραφειοκρατίας.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Τάσου Δασόπουλου, 30/6/2023]