ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΑΡΚΟΥΔΩΝ) ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Σε συνέχεια του πρωτόγνωρου γεγονότος για τη Χαλκιδική, εμφάνισης θηλαστικών (αρκούδων), το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής προστασίας της Π.Ε.Χαλκιδικής συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η οποία έλαβε χώρα σήμερα στο Διοικητήριο του Πολυγύρου.

Στόχος της σύσκεψης ήταν η καταγραφή των απόψεων επιστημονικών φορέων, η παρακολούθηση της διαδικασίας διαχείρισης που προβλέπεται από το νόμο και η σαφέστατη τοποθέτηση της Περιφερειακής Διοίκησης της Π.Ε Χαλκιδικής για άμεση περισυλλογή, διάσωση, απομάκρυνση και επανένταξη των ζώων στο αρχικό τους ενδιαίτημα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Διεύθυνση Δασών, τα Δασαρχεία (ως η καθ’ ύληναρμόδιοι), εκπρόσωπος της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, βιολόγος της Καλλιστώ, στελέχη του ΕΛΓΑ, εκπρόσωποι της πολιτικής προστασίας των Δήμων, Εθελοντικές Ομάδες και η Διοίκηση με στελέχη της Π.Ε.Χαλκιδικής.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 8/5/2023]