ΥΠΕΝ: ΝΕΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΑΡΚΟ ΜΕ 4,1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Αφορά την κάλυψη της δαπάνης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας του προσωπικού

Άλλη μια επιχορήγηση προς την υπό ειδική διαχείριση ΛΑΡΚΟ αποφασίστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα με σχετική πράξη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ αποφασίστηκε η επιχορήγηση της εταιρείας «Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» με το ποσό των 4.082.431,66 ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται, η επιχορήγηση από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικ. έτους 2023, δίνεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του ειδικού διαχειριστή για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4941/2022 (Α΄ 113) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην πληρωμή του υφιστάμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας του προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 5036/2023 (Α’ 77) και αφορά στους μήνες Φεβρουάριο έως και Απρίλιο 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η ΛΑΡΚΟ θα παραμείνει σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης έως τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με πρόσφατη ρύθμιση που πέρασε το Υπουργείο Οικονομικών, επικαλούμενο τον χρόνο που απαιτείται για να «ολοκληρωθεί η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ και του ελληνικού Δημοσίου στον επενδυτή που προέκυψε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο παράλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργήθηκαν από την Ειδική Διαχείριση και από το ΤΑΙΠΕΔ».

Επιπλέον, παρατάθηκε και η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με τους περίπου 900 εργαζομένους της εταιρείας μέχρι το τέλος του 2023.

Εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος της ΛΑΡΚΟ ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, πέραν των προστίμων που έχουν επιβληθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη ανάκτηση των κρατικών επιδοτήσεων του παρελθόντος.

Ο στρατηγικός επενδυτής

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού για τη μίσθωση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία βρίσκονται στη διαχείριση της ΛΑΡΚΟ, στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AD Holdings AG. Όπως ανακοινώθηκε από το Ταμείο, η τελική κατακύρωση έγινε κατόπιν μη συνδρομής των προϋποθέσεων για την ενεργοποίηση της ρήτρας εκατέρωθεν πλειοδοσίας στον διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, τα οποία βρίσκονται στη διαχείριση της ΛΑΡΚΟ, περιλαμβάνουν:

α) το μεταλλείο της Λάρυμνας, ήτοι τα μεταλλευτικά δικαιώματα και το μεταλλευτικό εργοστάσιο, εδαφικές εκτάσεις, και εκεί ευρισκόμενες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, και

β) το μεταλλείο του Λουτσίου, ήτοι τα μεταλλευτικά δικαιώματα μαζί με εδαφικές εκτάσεις και τις εκεί ευρισκόμενες εγκαταστάσεις.

[ΠΗΓΗ: https://www.newmoney.gr/, 24/4/2023]