ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Αντίστροφη μέτρηση λίγων ημερών “τρέχει” μέχρι την εφαρμογή της αναβίωσης των ρυθμίσεων των 72 – 120 δόσεων για παλιά χρέη, αλλά και της ρύθμισης των 36 – 72 δόσεων για νέα χρέη.

Συγκεκριμένα, εντός του ερχόμενου Απριλίου αναμένεται η ενεργοποίησή τους και αφορά πάνω 355.000 οφειλέτες με χρέη σχεδόν 4 δισ. ευρώ, οι οποίοι είτε έχασαν τις ρυθμίσεις των 72-120 δόσεων, είτε δημιούργησαν νέες οφειλές το προηγούμενο περίπου ενάμισυ χρόνο, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Με άλλα λόγια, αφορά κοντά στο 1/5 του συνόλου όσων χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία (355.000 έναντι 1,7 εκατ. οφειλετών) οφειλές που αντιστοιχούν κοντά στο 1/10 του συνόλου των οφειλών (4 δισ. ευρώ έναντι 45,6 δισ. ευρώ).

Σημειώνεται πως τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ δείχνουν πως ενεργές ρυθμίσεις είναι γύρω στις 345.000. Αυτό σημαίνει πως οι ρυθμίσεις που μπορούν να αναβιώσουν και να πρωτοξεκινήσουν – με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο που πέρασε η κυβέρνηση – είναι περισσότερες από εκείνες που είναι σήμερα ενεργές. Συνεπώς, στη δυνητική περίπτωση που είχε 100% ανταπόκριση το νέο πλαίσιο και δεν χαθούν οι σημερινές ενεργές ρυθμίσεις, θα μπορούσε να διπλασιαστεί το πλήθος των ενεργών ρυθμίσεων, με αντίστοιχο θετικό αποτέλεσμα στα σχετικά έσοδα του e-ΕΦΚΑ.

Πιο αναλυτικά, οι νέες ρυθμίσεις έχουν ως εξής:

  1. Για όσους έχουν χάσει τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων ή αυτές κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, δίνεται η δυνατότητα να τις αναβιώσουν, καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023, την τρέχουσα και μία επιπλέον, που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις, με σειρά παλαιότητας.

Ποσά που έχουν καταβληθεί ως υπερ-είσπραξη, αποσβένουν τις παλαιότερες δόσεις, με σειρά παλαιότητας.

Οι δόσεις που έχουν χαθεί, μεταφέρονται, έντοκα, στο τέλος της ρύθμισης.

Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν για κάθε ρύθμιση, π.χ. χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται κτλ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, έχουν χαθεί πάνω από 234.000 ρυθμίσεις των 120 δόσεων (νόμου 4611/2019) οι οποίες αφορούν χρέη ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ενώ επιπλέον έχουν χαθεί πάνω από 17.000 ρυθμίσεις των 72 δόσεων οι οποίες αφορούν χρέη πληττόμενων επιχειρηματιών (περίπου 130 εκατ. ευρώ) κατά την περίοδο της πανδημίας. Συνολικά, δηλαδή οι ρυθμίσεις που έχουν χαθεί και μπορούν να αναβιώσουν ανέρχονται σε πάνω από 252.000.

  1. Για όσους εργοδότες και επαγγελματίες είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ή/και είχαν ρυθμισμένες  ασφαλιστικές οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2021, που συνέχισαν να τις εξυπηρετούν έως σήμερα, αλλά δημιούργησαν νέες οφειλές, δημιουργείται ένα νέο σχήμα.

Συγκεκριμένα, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τις 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 (δηλαδή κατά βάση το 2022), μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, είτε σε 72 δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις εκθέσεις του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), οι οφειλέτες που η οφειλή τους ύψους 120 εκατ. ευρώ ξεκινάει το 2022 ανέρχονται σε 121.031. Πάντως η οφειλή που αφορά το έτος 2022 ανέρχεται σε 1,367 δισ. ευρώ.

Σε περίπτωση ένταξης στην νέα ρύθμιση, ισχύουν τα ευεργετήματα της αναβίωσης των ρυθμίσεων.

Μπορούν να ενταχθούν, επίσης, στη νέα ρύθμιση (των 36 ή 72 δόσεων) και οφειλές που είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες – κατά την 1η Φεβρουαρίου 2023 – πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν, αποκλειστικά, νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2021.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, τoυ Δημήτρη Κατσαγάνη, 23/3/2023]