ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΡΕΞΕΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ 150.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Από τον ερχόμενο Οκτώβριο θα “τρέξουν” τα νέα προγράμματα κατάρτισης σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες για 150.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

Αυτό ανέφεραν στο Capital.gr αρμόδια στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, τέως ΟΑΕΔ), συμπληρώνοντας πως το ήδη υφιστάμενο – βάσει του νέου καθεστώτος κατάρτισης που προβλέπει ο νόμος “Δουλειές Ξανά” – σύστημα που ήδη εφαρμόζεται για έως 80.000 ανέργους (για τους οποίους έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για την επιλογή μαθημάτων) θα εφαρμοστεί, στις γενικές του γραμμές, και για τους έως 150.000 εργαζομένους (σ.σ. το πλήθος αυτό αντιστοιχεί στο 6% του συνολικού πλήθους των μισθωτών με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου)

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πως οι ίδιοι πάροχοι (οι οποίοι έχουν ήδη πιστοποιηθεί – ο λόγος για 7 Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Εκπαιδευσης ελληνικών ΑΕΙ και περίπου 70 ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Προκειμένου,), τα ίδια μαθήματα (στη βάση των ίδιων 2 προεπιλεγμένων δεξιοτήτων) και η ίδια διαδικασία (και με τους ίδιους πόρους, δηλαδή αυτούς του Ταμείου Ανάκαμψης) θα ακολουθηθεί και για τους εργαζόμενους, με δύο βασικές επιμέρους διαφορές:

 • Πρώτον: Όποιος πιστοποιημένος πάροχος (ο οποίος έχει ενταχθεί στο σχετικό μητρώο της ΔΥΠΑ) το επιθυμεί, μπορεί να μη συμμετάσχει στην κατάρτιση των εργαζομένων, αν και συμμετείχε στην κατάρτιση των ανέργων.
 • Δεύτερον: Τα μαθήματα θα είναι μικρότερα και, άρα, συντομότερα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, αντί για 200 ώρες κατάρτισης (όπως ισχύει για τους ανέργους), οι εργαζόμενοι θα καταρτίζονται στα πλαίσια μαθημάτων 100 ωρών.

Συνεπώς η συνολική διάρκεια της κατάρτισης θα είναι συντομότερη. Και αυτό γιατί, ο διαθέσιμος χρόνος για κατάρτιση είναι – κατά κανόνα – λιγότερος για τους εργαζόμενους σε σχέση με τους άνεργους και έτσι θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί και ο χρόνος των μαθημάτων από πλευράς ΔΥΠΑ.

Τα αντικείμενα της κατάρτισης

Σύμφωνα με την πρόσκληση της ΔΥΠΑ για τα προγράμματα κατάρτισης (καταρχάς για τους ανέργους και αργότερα, πιθανότατα για τους εργαζόμενους), μεταξύ των αντικειμένων ανά πεδίο είναι τα εξής:

 1. Ψηφιακές δεξιότητες:
 • – Ανάλυση μεγάλων δεδομένων
 • – Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά
 • – Ανάπτυξη εφαρμογών παγκόσμιου ιστού και ιστοσελίδων
 • – Ασφάλεια δεδομένων και κυβερνοασφάλεια
 • – Βάσεις δεδομένων
 • – Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου
 • – Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
 • – Γλώσσες προγραμματισμού
 • – Διαδίκτυο των πραγμάτων και μικροελεγκτές
 • – Διαχείριση έργων
 • – Δίκτυα Η/Υ και Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας (5G)
 • – Eκπαιδευτικές τεχνολογίες
 • – Επεξεργασία εικόνας και video
 • – Δημιουργία ψηφιακών εντύπων
 • – Εργαλειομηχανές CNC
 • – Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)
 • – Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • – Μηχανική μάθηση
 • – Μηχανογραφημένη λογιστική
 • – Στατιστική επεξεργασία δεδομένων
 1. “Πράσινες” δεξιότητες:
 • – Ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων
 • – Έξυπνο σπίτι και έξυπνες πόλεις
 • – Πράσινη επιχειρηματικότητα
 • – Οικολογικός σχεδιασμός
 • – Πιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός και ενεργειακή απόδοση κτηρίων
 • Αξιολόγηση του κύκλου ζωής προϊόντων
 • Ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
 • Μέθοδοι περιβαλλοντικής αποκατάστασης
 • Στρατηγικές και ηγετικές δεξιότητες για τη στροφή προς την αειφόρο ανάπτυξη
 • Χρήση νέων τεχνολογιών στην πράσινη οικονομία
 • Τεχνικές δεξιότητες αναλόγως του αντικειμένου της εργασίας
 • Επιχειρηματικές δεξιότητες για την εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιριών
 • Γνώση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και χρήση ενεργειακών συστημάτων
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυκλική οικονομία

Το περιεχόμενο

Τα υποβαλλόμενα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης θα πρέπει να έχουν στόχο την ενίσχυση, τη συμπλήρωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης θα πρέπει να ακολουθεί τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και να βασίζεται σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης (curriculum) το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ωφελούμενου και της αγοράς εργασίας και να οδηγεί σε πιστοποίηση.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Blended learning), δηλαδή με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και μπορεί να υλοποιείται

 • με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος
 • με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
 • 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Δημήτρη Κατσαγάνη, 27/9/2022]