ΡΑΕ: ΕΙΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Νέα οδηγία προς τους προμηθευτές ρεύματος για το πως θα πρέπει να αποτυπώνεται στους λογαριασμούς ρεύματος η επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Στόχος της ΡΑΕ είναι να περιοριστούν οι παραπλανητικές αναφορές και διαφημίσεις των παρόχων όσον αφορά την κρατική επιδότηση.

Η ΡΑΕ, συγκεκριμένα συστήνει προς τους παρόχους ενέργειας να υιοθετήσουν μια συγκεκριμένη μορφή απεικόνισης για την βασική χρέωση προμήθειας, την κρατική επιδότηση και την τελική τιμή καταναλωτή. Ο συγκεκριμένος μορφότυπος που προτείνει η ΡΑΕ θα πρέπει να υιοθετείται σε κάθε δημοσιευμένο τιμοκατάλογο, ενημερωτική επικοινωνία, εμπορική – διαφημιστική καταχώρηση, καθώς και στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης.  Σύμφωνα με τη ΡΑΕ το σύνολο των στοιχείων θα πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς, χρώματος και φόντου καθώς και να τίθενται στο ίδιο οπτικό πεδίο. 

Το υπόδειγμα που προτείνει η ΡΑΕ προβλέπει πέντε τμήματα στα οποία αναφέρονται:

  • Στο πρώτο η δημοσιευμένη τιμή των πάγιων χρεώσεων που υποχρεωτικά αποτυπώνονται με τη μορφή €/μήνα
  • Στο δεύτερο η δημοσιευμένη τιμή της χρέωσης προμήθειας σε €/KWh και αφορά όλους τους πελάτες (π.χ. όχι μονο τους υφιστάμενους)
  • Στο τρίτο αναφέρεται η χρέωση προμήθειας του προμηθευτή συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων του προμηθευτή σε €/KWh, αφαιρώντας από τη βασική Χρέωση Προμήθειας όλες τις εκπτώσεις που συμπεριλαμβάνει το κάθε πρόγραμμα και μπορούν να αναχθούν σε €/kWh και αφορούν όλους τους πελάτες
  • Στο τέταρτο τμήμα αναφέρεται η κρατική επιδοτηση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (σε€/KWh) που παρέχεται από την Πολιτεία μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης .
  • Στο πέμπτο τμήμα αναφέρεται η τελική τιμή χρέωσης προμήθειας μετά την κρατική επιδότηση όπως προκύπτει κατόπιν της αφαίρεσης της κρατικής επιδότησης από την Χρέωση Προμήθειας του Προμηθευτή (σε €/kWh). 

Λήξη προθεσμίας

Εξάλλου αύριο η προθεσμία της ΡΑΕ προς τους τρεις προμηθευτές ρεύματος προκειμένου να συμμορφωθούν ως προς τη διαφημιστική τους επικοινωνία ώστε να μην υπάρχει παραπλάνηση των καταναλωτών σε σχέση με την κρατική επιδότηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένοι πάροχοι προχώρησαν στις αναγκαίες τροποποιήσεις που είχε ζητήσει η ΡΑΕ. Σύμφωνα με το Ρυθμιστή οι εν λόγω εταιρείες εμφάνιζαν κατά την επικοινωνία των προγραμμάτων τους την κρατική επιδότηση ως δική τους έκπτωση.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Χάρη Φλουδόπουλου, 8/8/2022]