Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΞΑΝΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Με νέες διαδρομές και τις εργασίες πλήρους συντήρησης και αποκατάστασης της σήμανσης -όπου κρίνεται αναγκαίο – το περιπατητικό δίκτυο του Δήμου Αριστοτέλη απολαμβάνει… την επιστροφή των περιπατητών, δύο χρόνια μετά το «πάγωμα» του trekking τουρισμού λόγω πανδημίας.

Συνεχίζουνε στην Ουρανούπολη με τον Προαθωνικό Περίπατο. Να θυμίσουμε πως ο «Αριστοτελικός Περίπατος» (και οι διακλαδώσεις του) αναμένεται να πιστοποιηθεί το 2023, εντασσόμενο σε παγκόσμια δίκτυα πιστοποιημένων μονοπατιών, και έπονται ο «Προαθωνικός Περίπατος», αλλά και η «διαδρομή του Ξέρξη στην Ευρώπη».

Τοποθετούνε όλους τους οικισμούς του Δήμου στο περιπατητικό πεδίο, ούτως ώστε να ενισχύσουνε -χρόνο με το χρόνο- το τουριστικό προϊόν συνολικά στο Δήμο, αλλά και σε κάθε μία από τις 16 κοινότητες.

[ΠΗΓΗ: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 19/8/2022]