ΠΩΣ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προετοιμασία για τη δεύτερη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένταξη νέων έργων επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων και προεργασία για την αναθεώρηση του Ελλάδα 2.0 και την προσθήκη του Repower EU.

Έτσι συνοψίζεται η δράση του υπουργείου Οικονομικών, στην προσπάθεια να παραμένει η χώρα στις πρώτες θέσεις υλοποίησης του εθνικού προγράμματος του ΤΑΑ, “Ελλάδα 2.0”.

Σε προτεραιότητα έχει τεθεί η ορθή ολοκλήρωση των οροσήμων της δεύτερης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αφορά επιδοτήσεις ύψους 1,97 δισ. ευρώ.

Όπως και στην πρώτη δόση ύψους 3,6 δισ. ευρώ, η οποία εκταμιεύτηκε τον περασμένο Απρίλιο, έτσι και τώρα τα 25 ορόσημα θα πρέπει να περάσουν τις εξετάσεις της διεύθυνσης δημοσιονομικής πολιτικής της ΕΕ και να εγκριθούν από τους συναρμόδιους φορείς μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες ώστε η δόση να μπει στα δημόσια ταμεία μέχρι και το τέλος του χρόνου.

Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια να αυξηθούν τα μέχρι στιγμής 230 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 10,2 δισ. ευρώ που έχουν ενταχθεί στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ανάγκη της συνεχούς ένταξης έργων βασίζεται στον φιλόδοξο στόχο του ΥΠΟΙΚ που θέλει μέχρι και το τέλος του 2025 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επενδύσεις του Ελλάδας 2.0. και για το πρώτο μισό του 2026, στο τέλος του οποίου το πρόγραμμα ολοκληρώνεται, θα πρέπει να έχουν μείνει σε εκκρεμότητα μόνο μέρος των ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες θα ενισχυθούν ως γνωστό, από τα δάνεια ύψους 12,7 δισ.

Επιτάχυνση ιδιωτικών επενδύσεων

Στο μεταξύ, οι επικείμενες αυξήσεις επιτοκίων για την ΕΚΤ, πιέζουν και για την επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ΥΠΟΙΚ έχει ειδοποιήσει τις εμπορικές τράπεζες ότι αν δεν καταφέρουν να διαθέσουν την πρώτη δόσης ύψους 1,6 δισ. από τα δάνεια του Ταμείου άμεσα, το επιτόκιο που είναι σήμερα στο 0,35% (λόγω των αρνητικών επιτοκίων του ευρώ) θα αυξηθεί.

Παράλληλα βέβαια θα αυξηθεί και ο δανεισμός από τις εμπορικές τράπεζες, οι οποίες αξιολογούν τις επενδυτικές προτάσεις και θα εμφανίζονται ως δεύτερος χρηματοδότης για το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κάθε επενδυτικής πρότασης.

Ωστόσο το ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο, αφού στην ειδική πλατφόρμα του ΥΠΟΙΚ έχουν κατατεθεί 600 επενδυτικές προτάσεις από τις οποίες για τις 20 έχει υποβληθεί οριστικό αίτημα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων φτάνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία αντιστοιχούν δάνεια του ΤΑΑ ύψους 264 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια είναι 223 εκατ. ευρώ και τα εμπορικά δάνεια φτάνουν τα 204 εκατ. ευρώ.

Αναθεώρηση – REpowerEU

Παράλληλα με όλα αυτά, το υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται για την ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος, ενώ περιμένει και τον κανονισμό του REpower EU. Το πρόσθετο αυτό πρόγραμμα που θα περιλάβει έργα στην κατεύθυνση της ενεργειακής απεξάρτησης της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα, θα είναι συμπληρωματικό του ΤΑΑ, το οποίο θα πρέπει να  αναθεωρηθεί με βάση τον κανονισμό εφαρμογής του Ταμείου.

ΤΟ ΥΠΟΙΚ υπολογίζει ότι για το νέο πρόγραμμα θα απορροφήσει από τα αδιάθετα δάνεια του ΤΑΑ έως και 5 δισ. ευρώ. Με βάση τις αρχικές εξαγγελίες της Commission τα έργα του “κλάδου” αυτού του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από ανακατανομή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2021 -2027.

Είναι προφανές ότι η διπλή (αν όχι τριπλή αν περιλάβει κανείς και το ΕΣΠΑ) αναθεώρηση είναι μια δύσκολη άσκηση που θα πρέπει να γίνει γρήγορα και μάλιστα σε εξίσου δύσκολες συνθήκες.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Τάσου Δασόπουλου, 28/6/2022]