ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ… ΠΕΝΤΕ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΦΙΑ

Την απαλλαγή από επιπλέον προσαύξηση των ιδιοκτητών που έχουν στην κατοχή πολύ μικρά ποσοστά συνιδιοκτησίας σε οικόπεδα προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή.

Λίγες μέρες πριν την πληρωμή της πρώτης δόσης η κυβέρνηση προχωρά σε διορθώσεις προκειμένου να αρθούν στρεβλώσεις που δημιουργούν οι νέες κλίμακες που προσαυξάνουν τον φόρο για όσους διαθέτουν δικαιώματα σε ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες η αλλαγή που έκανε  το οικονομικό επιτελείο αφορά περίπου 13.000 περιπτώσεις  ΕΝΦΙΑ για τις οποίες ο ΕΝΦΙΑ έφτανε σε πολύ υψηλά επίπεδα και αυτό διότι κάποιος είχε στην κατοχή του δικαίωμα από 1 έως 5% σε κάποιο οικόπεδο.  

Στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή ορίζεται ότι: “δεν υπολογίζεται ΕΝ.φ.Ι.Α. σε δικαίωμα επί οικοπέδου, με ή χωρίς κτίσμα, όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας του υποκειμένου στον φόρο επί του εν λόγω οικοπέδου δεν υπερβαίνει το 5%. Το δικαίωμα επί του οικοπέδου λαμβάνεται υπόψη για τη συνολική αξία της περιουσίας, δεν λαμβάνεται όμως υπόψη για την εφαρμογή του συντελεστή φόρου ανά κλιμάκιο αξίας . Επίσης ορίζεται ότι ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022, εφόσον η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι και την 20ή Μαΐου 2022, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2022.

Σημειώνεται ότι στα ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ, επιβάλλεται φόρος ανά ακίνητο που υπολογίζεται με συντελεστή από 0,2% έως και 1%. Με βάση λοιπόν την τροπολογία όσοι έχουν δικαίωμα έως 5% επί οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα αξίας άνω των 400.000  δεν θα ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη κλίμακα. Η  κλίμακα για τον υπολογισμό του φόρου διαμορφώνεται ακολούθως:  

  • 400.000,01-500.000 φόρος 0,20%
  • 500.000,01-600.000 φόρος 0,30%
  • 600.000,01-700.000 φόρος 0,40%
  • 700.000,01-800.000 φόρος 0,50%
  • 800.000,01-900,000 φόρος 0,60%
  • 900.000,01-1.000.000 φόρος 0,70%
  • 1.000.000-2.000.000  φόρος 0,90%
  • Άνω από 2.000.000 φόρος 1%

Ωστόσο, το μικρό ποσοστό θα προσμετρηθεί κανονικά στο σύνολο της περιουσίας τους.  Εφόσον η περιουσία  είναι μεγαλύτερη των 500.000 ο συνολικός φόρος προσαυξάνεται από 5% έως και 20% ανάλογα με το ύψος της Η προσαύξηση θα υπολογίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 650.000 ευρώ, κατά 5%

β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 800.000 ευρώ, κατά 10%

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 1.000.000 ευρώ, κατά 15%

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας από 1.000.000,01 ευρώ και άνω, κατά 20%.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Προκόπη Χατζηνικολάου, 20/5/2022]