ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ψηλά στην ατζέντα της Ευρώπης έχει τεθεί η εξάρτησή της από εισαγόμενες πρώτες ύλες. Η σταδιακή απεξάρτησή της από τον άνθρακα που οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση σε μέταλλα και ορυκτά, η ανάγκη για πιο αξιόπιστες και φθηνές αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και η εύρεση νέας χρήσης του λιγνίτη ως πηγής εσόδων οφείλουν να καταστούν στρατηγικές προτεραιότητες για το κράτος, σε συνεργασία με τις εταιρείες του εξορυκτικού κλάδου, τονίζει ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το έγγραφο για την πολιτική της Ε.Ε. για τις Πρώτες Ύλες στο πλαίσιο της εξασφάλισης της εφοδιαστικής της αλυσίδας και της ασφάλειας της βιώσιμης ανάπτυξής της, για να επιτευχθεί η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) απαιτούνται τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και πολύ μεγάλες ποσότητες κρίσιμων πρώτων υλών που η σημερινή Ευρώπη δεν διαθέτει. Η εξασφάλιση πρόσβασης στις πρώτες ύλες και η επίτευξη ασφάλειας όσον αφορά τους πόρους, προϋποθέτουν την ανάληψη δράσης με στόχο τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού τόσο από τις πρωτογενείς όσο και από τις δευτερογενείς πηγές, τον περιορισμό της εξάρτησης από πόρους εκτός Ε.Ε. και τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης πόρων και της κυκλικότητας, συμπεριλαμβανόμενου του βιώσιμου σχεδιασμού των προϊόντων. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΣΜΕ, Αθανάσιος Κεφάλας, η εξορυκτική δραστηριότητα υποστηρίζει την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, παρέχοντας τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για τις τεχνολογίες αυτές και ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη και παγκοσμίως με την παραγωγή και αξιοποίηση υψηλής ποιότητας ορυκτών κοιτασμάτων παγκόσμιας εμβέλειας. Σύμφωνα με το ΣΜΕ, οι βασικότερες επισημάνσεις στην πρόταση Στρατηγικής της Ευρώπης αφορούν τη διεύρυνση του καταλόγου των κρίσιμων πρώτων υλών. Εισάγονται για πρώτη φορά ο βωξίτης, το λίθιο, το τιτάνιο και το στρόντιο, ενώ θα παρακολουθείται στενά η κατάσταση με το νικέλιο, λόγω των εξελίξεων που σχετίζονται με την αύξηση της ζήτησης για πρώτες ύλες συσσωρευτών.

Για τη δημιουργία μιας ψηφιακής και κλιματικά ουδέτερης ευρωπαϊκής οικονομίας έως το 2050 θα απαιτηθούν μόνο για συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας 60 φορές μεγαλύτερη ποσότητα λιθίου, 15 φορές μεγαλύτερη ποσότητα κοβαλτίου, 10 φορές μεγαλύτερη ποσότητα σπάνιων γαιών. Τεράστια αύξηση αναμένεται σε ανάγκες αργιλίου, μολύβδου, νικελίου, μαγνησίου και σιδήρου. Όσον αφορά τα περισσότερα μέταλλα που καθορίζουν την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων της Ε.Ε., η εξάρτησή της από εισαγωγές κυμαίνεται μεταξύ 75% και 100% (σε πολλά υλικά).

[ΠΗΓΗ: https://www.energia.gr/, από την εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”, 10/1/2022]