ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: 15ΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ 2021 – ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που έχει προκληθεί από τον πυρετό μεταβιβάσεων που επικρατεί στα συμβολαιογραφικά γραφεία

Σε νομοθετική παρέμβαση με την οποία θα δίνεται παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου του 2022 για την υπογραφή των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση για γονικές παροχές ή αγοραπωλησίες μέχρι τέλος του έτους θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που έχει προκληθεί από τον πυρετό μεταβιβάσεων που επικρατεί στα συμβολαιογραφικά γραφεία. Παρά τα αιτήματα της αγοράς για παράταση εφαρμογής των νέων αντικειμενικών αξιών, το υπουργείο Οικονομικών απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Κίνδυνος να χαθεί η προθεσμία για μεταβιβάσεις

Η εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών από την 1η Ιανουαρίου και η υποχρεωτική έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου για όλα τα ακίνητα που πρόκειται να μεταβιβαστούν με οποιονδήποτε τρόπο έχουν δημιουργήσει τεράστιο συνωστισμό στα συμβολαιογραφικά γραφεία.

Την ίδια ώρα, όμως, καταγράφεται μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως είναι τα πιστοποιητικά τέλους ακίνητης περιουσίας ή τα έγγραφα από το Κτηματολόγιο, με αποτέλεσμα η αναμονή για την υπογραφή συμβολαίων να είναι μεγάλη, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος όσοι θέλουν να κάνουν μεταβιβάσεις να χάσουν την προθεσμία.

Έρχεται νομοθετική ρύθμιση

Για αυτόν τον λόγο το υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει νομοθετική ρύθμιση μόνο για την υπογραφή των συμβολαίων έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του 2022 με την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί η δήλωση μεταβίβασης. Με αυτό τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι θα κερδίσουν χρόνο προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για την υπογραφή των συμβολαίων και την τελική κατάθεση της μεταβίβασης στο κτηματολόγιο ή στο υποθηκοφυλακείο με τις παλιές αντικειμενικές αξίες.

Όσοι δεν κλείσουν τις υποθέσεις τους έως το τέλος του μήνα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερές αυξήσεις στη φορολογία ακόμα και για αγορά πρώτης κατοικίας λόγω των νέων αντικειμενικών τιμών.

Για παράδειγμα, για την αγορά διαμερίσματος 100 τετραγωνικών στο Χαλάνδρι όπου η τιμή ζώνης είναι σήμερα 1.250 ευρώ και αυξάνεται σε 1.700 ευρώ, ο φόρος μεταβίβασης από 3.750 ευρώ που είναι σήμερα θα «φουσκώσει» στα 5.100 ευρώ, δηλαδή ο φορολογούμενος θα κληθεί να καταβάλει επιπλέον 1.350 ευρώ ή 36%.

Δικαιολογητικά

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ενός ακινήτου στην περίπτωση της αγοραπωλησίας είναι τα εξής:

 • Τίτλος ιδιοκτησίας.
 • Οικοδομική άδεια.
 • Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλόμενων μερών, ΑΦΜ και ΔΟΥ εισοδήματος.
 • Εγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης του ακινήτου.
 • Βεβαίωση αυτοψίας μηχανικού.
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.
 • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
 • Πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς/γονικής παροχής/δωρεάς.
 • Βεβαίωση του δήμου από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

ΠΗΓΗ  https://www.imerisia.gr/ 9/12/2021