ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΠΙΧ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ

Διασπορά στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων θα επιδιώξει η κυβέρνηση με αρωγό τις τράπεζες, κατά τη δεύτερη φάση παροχής των χρηματοδοτικών εργαλείων ΤΕΠΙΧ ΙΙ και Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η ανάγκη της μεγαλύτερης διασποράς των χρηματοδοτήσεων ήταν το μήνυμα από τη χθεσινή σύσκεψη των τραπεζών με τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Χρ. Σταϊκούρα και Άδ. Γεωργιάδη, κατά την οποία αποτιμήθηκε η μέχρι στιγμής πορεία των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, οι τράπεζες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να διαθέσουν πόρους στις επιχειρήσεις για την ανάκαμψη της Οικονομίας από την κρίση του κορονοϊού, αποτρέποντας, ταυτόχρονα, και τη διόγκωση των υφιστάμενων κόκκινων δανείων.

Όπως έγραψε το Capital.gr, οι τράπεζες αναμένουν το άνοιγμα της δεύτερης φάσης του προγράμματος εγγυοδοσίας της ΕΑΤ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου αναμένουν από την ΕΑΤ να βγάλει ως προϊόν το “νέο ΤΕΠΙΧ ΙΙ” (πρόκειται για την επέκταση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ κατά 603 εκατ. ευρώ, από τα 400 εκατ. στο 1,003 δισ. ευρώ που ενέκρινε το Υπουργείο Ανάπτυξης για να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που είχε εκδηλωθεί).

Στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι, σε κάθε περίπτωση, η δεύτερη φάση του εγγυοδοτικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Τράπεζας να είναι έτοιμη να “τρέξει” μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα αναμένεται να δώσει, σε αυτή τη φάση, μεγαλύτερη βαρύτητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε αναλογία χρηματοδοτήσεων 80% – 20% σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις (από 50% – 50% πριν).

Με το εγγυοδοτικό πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, οι επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν από τις τράπεζες δάνειο για κεφάλαιο κίνησης. Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%. Η εγγύηση αφορά νέα δάνεια (όχι αναχρηματοδότηση υφιστάμενων) που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, με διάρκεια έως 5 έτη. Θα καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.

Περιορισμοί στο “νέο ΤΕΠΙΧ”

Όσον αφορά στην επέκταση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ,  στόχος είναι να εκταμιευθούν δάνεια τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της ζητούμενης μεγαλύτερης διασποράς των χρηματοδοτήσεων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υφίσταται περιορισμός για τους δικαιούχους που έχουν συμμετάσχει στο προηγούμενο στάδιο του προγράμματος. Ειδικότερα, συζητήθηκε ο υποψήφιος προς χρηματοδότηση πελάτης να υποχρεούται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει λάβει ήδη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα. Επιπλέον, να περιλαμβάνεται ως όρος στη δανειακή σύμβαση η μη πρότερη χρηματοδότηση και εφόσον ο πελάτης παραβεί τον όρο και χρηματοδοτηθεί και από την επόμενη φάση του προγράμματος, να υποχρεούται να επιστρέψει την επιδότηση επιτοκίου.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΠΙΧ ΙΙ παρέχει 100% επιδότηση (από την ΕΑΤ) των τόκων του δανείου για τα 2 πρώτα χρόνια και 40% επιδότηση των τόκων του δανείου για την υπόλοιπη διάρκεια και χωρίς εισφορά του νόμου 128/75. Το ποσό χρηματοδότησης που μπορεί να χορηγηθεί φτάνει μέχρι τα 500.000 ευρώ και η διάρκεια χρηματοδότησης από 2 έως 5 χρόνια.

Σημειώνεται ότι οι όροι συμμετοχής τραπεζών και Δημοσίου στην επέκταση του προγράμματος δεν θα είναι στην προηγούμενη αναλογία 60% – 40%, αλλά οι τράπεζες θα συμμετέχουν συνεισφέροντας το 95% και η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα καλύψει το υπόλοιπο 5% για την επιδότηση των τόκων δύο ετών των δανείων που θα δοθούν. Η μεγαλύτερη συμμετοχή των τραπεζών ήταν απαραίτητη λόγω της έλλειψης περαιτέρω διαθέσιμων πόρων από πλευράς Δημοσίου για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση από πλευράς επιχειρήσεων.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, της Νένας Μαλλιάρα, 26/8/2020]