ΈΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΣΣΟ ΤΟ 1913!

Οι εκδόσεις με την επισήμανση “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ” που προορίζονταν για χρήση στα απελευθερωμένα κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων εδάφη, είχε ευθύς εξ αρχής, προσωρινό χαρακτήρα αφού το διάταγμα της έκδοσης μιλούσε για χρήση “…μέχρι της εκδόσεως νέου τύπου ενσήμου (γραμματοσήμου)”.

Εκδόθηκαν με το διάταγμα της 16ης Απριλίου 1913 και χρησιμοποιήθηκαν προσωρινά στις λεγόμενες «Νέες Χώρες» ως την τελική διευθέτηση των ελληνικών συνόρων στις 10/23 Αυγούστου του 1913 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου.

Η έκδοση αυτή έμεινε γνωστή ως σειρά της «Εκστρατείας» και θεωρείται σήμερα ως ιδιαιτέρως σπάνια. Το γραμματόσημο αυτό της σειράς σφραγίστηκε στο νέο τότε ταχυδρομείο της Ιερισσού το 1913. Να θυμίσουμε ότι η Ιερισσός απελευθερώθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1912!

Αρχείο Χρήστου Καραστέργιου

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 30/7/2020]