ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ΙΓΜΕ μετά την μετεξέλιξή του σε Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ). Από τον Οκτώβριο του 2018 το Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ είχε εκφράσει τη διαφωνία του για βασικές αρχές της μετεξέλιξης αυτής, έχοντας προειδοποιήσει ότι θα άλλαζε το χαρακτήρα και θα συρρίκνωνε το ΙΓΜΕ, το οποίο αποτελούσε για δεκαετίες τον κρατικό φορέα για τη γεωλογική μελέτη της χώρας, την έρευνα και την αξιολόγηση των ορυκτών πρώτων υλών και των υπόγειων νερών. 

Ειδικότερα το Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ είχε ήδη επισημάνει ότι η αλλαγή θα είχε ως συνέπεια:

  •  Την αδυναμία κάλυψης από τη νέα δομή των τομέων έρευνας υποδομής και εφαρμοσμένης έρευνας που κάλυπτε το ΙΓΜΕ ως Ινστιτούτο σε καθεστώς ΝΠΙΔ.
  •  Την απώλεια της λειτουργικής και οικονομικής ευελιξίας που είχε το ΙΓΜΕ ως ερευνητικός φορέας, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα ανάληψης και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων για τη βασική και εφαρμοσμένη γεωλογική έρευνα της χώρας μας.
  •  Την αλλαγή του ερευνητικού χαρακτήρα του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού (αξιολόγηση, διαδικασίες κρίσης, επιμορφώσεις, κίνητρα κ.α.) και τη μετατροπή του σε αρχή, με σχεδόν αποκλειστικά ρυθμιστικό, εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο.
  •  Και κυρίως: Την απώλεια της «άυλης» αξίας (brand name) του ονόματος του ΙΓΜΕ, το οποίο για δεκαετίες ήταν συνώνυμο της γεωλογικής και μεταλλευτικής έρευνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η αλλαγή αυτή υποβάθμισε το προσωπικό του ΙΓΜΕ, σε μία εποχή που είχε ήδη διαπιστωθεί σοβαρή έλλειψη επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. Η συρρίκνωση του ΙΓΜΕ με την μετεξέλιξή του σε ΕΑΓΜΕ, συρρίκνωσε περαιτέρω τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων των τριών τμημάτων Γεωλογίας της χώρας μας.

Είναι προφανές ότι τα παραπάνω προβλήματα έχουν οδηγήσει την κατάσταση σε αδιέξοδο: Ο ΕΛΚΕ της ΕΑΓΜΕ δεν έχει λειτουργήσει, οι νέες διοικήσεις διαπίστωσαν ότι η ΕΑΓΜΕ (ως ΝΠΔΔ) είναι αδύνατο να καλύψει τους τομείς της έρευνας υποδομής και εφαρμοσμένης έρευνας που κάλυπτε το ΙΓΜΕ, η έλλειψη μεταβατικών διατάξεων έχει μπλοκάρει τη νέα αρχή, η οποία λειτουργεί μόνο λόγω της ετήσιας παράτασης για την οικονομική λειτουργία της ΕΑΓΜΕ που χορηγήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο.

Το Τμήμα Γεωλογίας θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ένα νέο θεσμικό καθεστώς, που θα επανασυστήσει το ΙΓΜΕ, ώστε να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου Ερευνητικού φορέα και να συνεχίσει αδιάλειπτα να ανταποκρίνεται στο ρόλο του τεχνικού συμβούλου της πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών, αλλά και στη βασική του αποστολή που ανέλαβε και υπηρέτησε υπεύθυνα και αποτελεσματικά από 1952 για την γεωλογική έρευνα και μελέτη της Ελλάδας, καθώς και την έρευνα και την αξιολόγηση των ορυκτών πρώτων υλών και υπόγειων νερών. Σε μία εποχή που τα θέματα της γεωλογικής και μεταλλευτικής έρευνας, αλλά και του γεωπεριβάλλοντος συγκεντρώνουν την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας, δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να είναι πρακτικά η μοναδική χώρα του Ευρωπαϊκού χώρου (και από τις λίγες παγκοσμίως) που δεν έχει Geological Survey, δηλαδή ένα σύγχρονο Γεωλογικό Ινστιτούτο, αλλά μόνο μία συρρικνωμένη και αδρανοποιημένη Γεωλογική Αρχή.

[ΠΗΓΗ: http://syndikatoigme.blogspot.com/, 27/1/2020]