ΤΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ

Γενικοί Γραμματείς με εξαιρετικές περγαμηνές και την ανάλογη εμπειρία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αναλαμβάνουν καθήκοντα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι έξι Γενικές και Ειδικές Γραμματείες του ΥΠΕΝ γίνονται πλέον τρεις και είναι μόνο «Γενικές»:

  • Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Υδάτων
  • Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
  • Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Οριζόντιο θέμα η περιβαλλοντική προστασία

Η γενική αίσθηση είναι ότι το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος, που απ’ ό,τι φαίνεται καταργείται με βάση το νέο σχεδιασμό, διατρέχει οριζόντια και τις τρεις νέες γραμματείες, ανάλογα με τις επιμέρους θεματικές τους.

Άγνωστο παραμένει ακόμη όμως τι θα απογίνει η πολύτιμη -και πολύπαθη- Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών.

Σε κάθε περίπτωση, μένει να δούμε στην πράξη πώς οι νέοι Γενικοί Γραμματείς θα εφαρμόσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στους τομείς ευθύνης τους και πώς θα χειριστούν τα πολλά ανοιχτά και χρόνια μέτωπα, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, τα χωροταξικά πλαίσια, το εθνικό σχέδιο για το κλίμα, η ρύπανση των υδάτινων πόρων και πάει λέγοντας.

Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Υδάτων

Η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Υδάτων αποτελεί προφανώς μετεξέλιξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων με ολίγη από Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος. Με το προηγούμενο οργανόγραμμα, η πρώτη είχε την αρμοδιότητα της κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας και του συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ένας από τους βασικούς άξονες του έργου της ήταν επίσης η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 60/2000/ΕΚ, της γνωστής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 3199 του 2003, με στόχο την επίτευξη της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των υδάτων της χώρας.

Νέος Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων ορίζεται ο Δρ Κωνσταντίνος Αραβώσης. Ο Δρ Αραβώσης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός με σπουδές στη Γερμανία, το Λονδίνο και το ΕΜΠ. Είναι αναπληρωτής καθηγητής «Σχεδιασμού Διαχείρισης και Αξιολόγησης Τεχνολογικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων στο ΕΜΠ, καθηγητής στο ATHENS MBA (ΕΜΠ – ΟΠΑ), καθώς και επισκέπτης καθηγητής στο Imperial College και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Columbia-Earth Engineering Center. Είναι συντονιστής της «Ερευνητικής Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Διδάσκει Περιβαλλοντική Διαχείριση, Επενδύσεις και Επιχειρηματικότητα. Είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων–ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ και Σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για θέματα Περιβάλλοντος.

Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

Η συγκεκριμένη γραμματεία παραμένει ως είχε, τουλάχιστον όσον αφορά τον τίτλο της. Κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος έχει ως αρμοδιότητα το χωροταξικό, πολεοδομικό και αστικό σχεδιασμό της χώρας. Μεταξύ άλλων ήταν αρμόδια για την εθνική χωροταξική πολιτική, με στόχο τη ρύθμιση και οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και λειτουργιών με ορθολογική κατανομή, διάρθρωση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων, όπως και για το συντονισμό της εφαρμογής των αναπτυξιακών προγραμμάτων με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή την ισορροπία ανάμεσα στην ικανοποίηση των αναγκών της χώρας, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος.

Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος αναλαμβάνει ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Ο κ. Μπακογιάννης είναι Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός με 15 χρόνια εμπειρίας στο συντονισμό και την υλοποίηση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών μελετών, την επίβλεψη κατασκευής έργων και τις διαδικασίες χρηματοδότησης τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Είναι επίκουρος καθηγητής στη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ, ενώ έχει συντονίσει δεκάδες Μελέτες Σχεδιασμού-Διαχείρισης, Οριστικές Μελέτες, Μελέτες Εφαρμογής, και Τεύχη Δημοπράτησης και έχει διατελέσει σύμβουλος σε έργα Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για κυκλοφοριακά και πολεοδομικά έργα. Κατά την περίοδο 2009 -2010 διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας και Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Το 2013 ανέλαβε Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής και σήμερα είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του ΥΠΕΝ. Στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει συντονίσει μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων στο Δήμο Κηφισιάς, ενώ έχει διατελέσει Διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης την περίοδο 2001 – 2002, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου την περίοδο 2007-2010 και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κηφισιάς «Μένανδρος ΑΕ» την περίοδο 2010-2014.

Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Εδώ μάλλον έχει γίνει συγχώνευση των προτεραιοτήτων της πρώην Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, με μια κάποια στοιχεία από την πρώην Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, η οποία είχε ευθύνη για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα αλλά και για τα δάση και τη δασική πολιτική.

Κατά την προηγούμενη διοίκηση, η Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών ασχολείτο με τη χάραξη πολιτικής στον τομέα ενέργειας και αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών, τη λήψη των εκάστοτε ενδεδειγμένων μέτρων για την υλοποίησή της, καθώς και την εποπτεία όλων των φορέων που σχετίζονται με την ενέργεια και τον ορυκτό πλούτο της χώρας, καθώς και τον συντονισμό των δράσεων των επιμέρους οργανωτικών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τον σχεδιασμό, την προώθηση και την εφαρμογή της ενεργειακής, πετρελαϊκής και εξορυκτικής πολιτικής κλπ.

Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων αναλαμβάνει η Αλεξάνδρα Σδούκου. Η κ. Σδούκου είναι τα τελευταία χρόνια σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη και ανήκει στην ομάδα των στενών συνεργατών του για ενεργειακά θέματα. Είναι δικηγόρος και κατέχει μόνιμη θέση στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Από το 2004 εργάζεται ως νομικός σύμβουλος στη δημόσια διοίκηση σε διάφορα υπουργεία, ενώ έχει απασχοληθεί και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει εξειδικευθεί στο σχεδιασμό, εφαρμογή και παρακολούθηση ενεργειακών πολιτικών ως Σύμβουλος όλων των Υπουργών Ενέργειας από το 2007 έως το 2015. Από το 2012 έως το 2015 διετέλεσε Διευθύντρια του γραφείου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς & Οικονομικές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και Δίπλωμα Επιμόρφωσης Στελεχών για Ηγεσία, Καινοτομία και Διαπραγματεύσεις του Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.

[ΠΗΓΗ: https://ecozen.gr, της Αλεξάνδρας Χαΐνη, 17/7/2019]