ΈΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

Για πρώτη φορά αποκτά η χώρα Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες. Σε συνάντηση που είχε ο υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης με το ανάδοχο μελετητικό σχήμα που θα εκπονήσει το σχετικό πλαίσιο καθώς και τη ΣΜΠΕ, συζητήθηκαν η διαδικασία και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η εκπόνηση αρχίζει άμεσα και θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες, με την κατάρτιση του σχετικού σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης, μέσα από δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στόχος είναι να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, όλων των φορέων του κλάδου και της επιστημονικής κοινότητας, αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου.

Σκοπός του χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΟΠΥ είναι η διαμόρφωση πολιτικής για τη χωρική διάρθρωση του εξορυκτικού κλάδου με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής για τη χωρική οργάνωση του εξορυκτικού κλάδου, σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης και εναρμονίζεται με το στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.

Πρόκειται για έναν κλάδο που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη σημαντικής δραστηριότητας στη γη και είναι απαραίτητο ένα σαφές και λειτουργικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να λυθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ορυχεία και τα λατομεία και πώς αυτά εντάσσονται στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Στο ίδιο μήκος κύματος εντάσσεται η εκπόνηση τοπικών σχεδίων βιωσιμότητας. Στο εξής, η εκμετάλλευση θα πρέπει να γίνεται με τους όρους που έχει ένα τοπικό σχέδιο επαναχρησιμοποίησης περιοχών, με σκοπό να ενταχθούν όλες αυτές οι δραστηριότητες στον εξορυκτικό κλάδο και στον αναπτυξιακό νόμο.

Τα αναμενόμενα οφέλη αφορούν:

  • Στη δημιουργία ενός πλαισίου ώστε να είναι συμβατά με αυτό όλα τα χωροταξικά – αναπτυξιακά πλαίσια των περιφερειών και των δήμων, για την αξιοποίηση εντοπισμένων, εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων ορυκτών πρώτων υλών.
  • Στη διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου που θα θέτει στις υπεύθυνες για την αδειοδότηση αρχές και στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τις περιοχές υφιστάμενων κοιτασμάτων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τις καταρχήν ευρύτερες περιοχές αναζήτησης, μειώνοντας το χρόνο και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης κυρίως στις περιπτώσεις που αφορούν σημαντικές επενδυτικές δραστηριότητες.
  • Στην ασφάλεια δικαίου που αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.grtimes.gr, 13/3/2019]